Translations Part 1

I hope I’ll get to Part 2 🙂

One of the hardest part of the Hungarian language for a foreigner is the sentence structure/word order.

In this entry I don’t intend to become profoundly absorbed in how specifically the Hungarian word order is done, but to show you how a sentence looks like compared to the English one.

The following sentences are between dashes because I took them from different newspapers.

1.

„Ezek a háztartási gépek ügyesek, mint a legjobb kukta, és elegánsak, mint egy kifogástalan lakáj.”

’These household appliances are as skilful as the best kitchen boy and as elegant as an unexceptionable valet.”

So the literal transcription of the Hungarian sentence is:
These household appliances skilfuls, as the best kitchen boy, and elegants, as an unexceptionable valet.

ez (demonstrative pronoun) = this
ez + -ek (nominative plural ending with link vowel) = ezek = these
ház (house) + tartás (holding) + -i (adjectival suffix) = háztartási = household
gép (machine, appliance) + -ek (nominative plural ending) = gépek = appliances
ügyes (able, skilful, clever) + -ek (nominative plural ending) = ügyesek = are skilful
mint (the only preposition in Hungarian) = as
a (definite article) = the
leg- + jó + -bb = legjobb (superlative degree of the jó adjective) = best
kukta (originally meaning pressure-cooker, but in a funny way it also refers to a person able to cook well or maybe not so well) = kitchen boy
és (conjunction) = and
elengáns (elegant) + -ak (nominative plural ending with link vowel) = are elegant
egy (indefinite article) = a, an
kifogás (exception, excuse) + -talan (deprivative suffix = un-) = unexceptionable
lakáj = valet, footman

2.

„Sajnos elmaradt a január 20-án, pénteken estére a Liszt-terembe meghirdetett Színpadi Játékvizsga nyilvános előadása.”

’Unfortunately, the public performance of Scenic Acting Exam announced to Liszt Hall the 20th January on Friday night was put off.

So the literal transcription of the Hungarian sentence is:
Unfortunately was put off to the 20th January, to the night on Friday to the Liszt Hall announced Scenic Acting Exam public performance (+ possessive ending)

sajnos (adverb of manner) = unfortunately
elmarad (to be put off, not to take place) + -t (past tense ending) = elmaradt = was put off
január 20-án = the 20th January (say 20-án as huszadikán)
péntek (Friday) + -en (equals to the ON preposition) = on Friday
este (night) + -re (equals to the TO preposition and it is the suffix that the verb meghirdet = announce requires) = estére
terem (room, hall) + -be (in this case English uses the TO preposition)
meghirdet (to announce) + -ett (past tense ending with a link vowel now used as past participle) = meghirdetett = announced
nyilván (obviously, evidently) + -os (adjectival suffix) = nyilvános = public
előadás (performance) + -a (possessive case 3rd PS suffix equivalent to OF) = előadása
> a Színpadi Játékvizsga nyilvános előadása = the public performance of Scenic Acting Exam

3.

„A tapasztalataim azt mutatják, hogy ha a 100 forintos érmét egyszerűen ki lehet húzni a bevásárlókocsiból, akkor szinte biztos, hogy lába kél.”

’My experience suggests that if a hundred forint coin can be simply pulled out of the shopping trolley, then it’s almost sure it’ll vanish into thin air.’

So the literal transcription of the Hungarian sentence is:
My experiences show that if the 100 forint coin (accusative case) simply possible to pull out of the shopping trolley, then almost sure it walks away on its on legs.

tapasztalat (experience) + -aim (possessive case 1st PS suffix referring to plurality – sounds better in Hungarian to say ’my experiences’) = tapasztalataim
azt (that) > it is an antecedent referring to the subordinate clause and expressing the fact that the verb mutat = to show requires accusative case.
mutat (to show, indicate, suggest) + -ják (present tense 3rd PP suffix in definite conjugation)
hogy (conjunction) = that
ha (conjunction) = if
100 = száz = a hundred
forint + -os (adjectival suffix) > English simply says forint
érme (coin) + -t (accusative ending and the e at the end of érme becomes é)
egyszerű (simple) + -en (suffix equivalent to –ly in English) = egyszerűen = simply

ki lehet húzni = it can be pulled out
> kihúz = to pull out
> lehet = it’s possible, it can be, maybe – in this case it has to be translated with passive voice in English because no person is indicated.
> The verb kihúz has the ki verbal prefix. As lehet must be wedged between ki and húz, this verb must be written separately = ki lehet húzni

bevásárlókocsi (shopping trolley) + -ból (from, out of)
akkor = then
szinte = almost
biztos = it’s sure
lába kél > it is an idiomatic expression meaning that something gets lost. I can’t give you a literal translation, but it means something like: ”it grows its own legs and walks away on them”

English-Hungarian Thematic Dictionary

I finally got to the end of writing this dictionary for you. What you’ll find in this 5,38 MB pdf doc is thematically arranged Hungarian words. I hope it’ll help you continue the endless effort you’ve put in your studies so far. 🙂

So here it is. I wish you a good knowledge of Hungarian words for Christmas! 🙂 If there’s any problem with the download, let me know.

English-Hungarian Thematic Dictionary

MEGVAN!

MEGVAN!

This verb has several meanings. It doesn’t hurt to know one or two.

1. MEGVAN – THERE IS
Synonyms can be: VAN NEKI – TO HAVE; LÉTEZIK – TO EXIST; MEGTALÁLHATÓ – TO BE FOUND

Megvan a lehetőség arra, hogy külföldre menjünk.
There is a possibility for us to go abroad.
We have the possibility to go abroad.

Ez az atlasz megvan a könyvtárban is.
This atlas is to be found in the library, too.

2. MEGVAN = TALÁL – TO HAVE, TO FIND, TO BE

-Hol van az órám? –Nem az ágyon hagytad? –De igen, megvan!
-Where is my watch? –Didn’t you leave it on the bed? –Yes, there it is!

Megvan! – Here/There it is! I’ve found it! I’ve got it!

3. MEGVAN – TO GO INTO (math)

Tízben az öt kétszer van meg.
Five goes into ten twice.

Megvan a három a huszonhétben kilencszer? –Igen, megvan.
Does three go into twenty-seven nine times? –Yes, it does.

-Hányszor van meg az öt a tizenötben? –Háromszor van meg.
-How many times does five go into fifteen? –It goes three times.

4. MEGVAN = KÉSZ VAN, BE VAN FEJEZVE – TO BE READY/FINISHED/DONE

-Még az íróasztalt is a házba kell vinni. –Már megvan.
-We’ll also have to bring the desk in the house. –It is already done.

-A leckét megírtad? –Mondtam, hogy már megvan.
-Have you done your homework? –I’ve told you it’s done/ready.

Megvan a második vágány az új pályaudvaron.
The second platform has been finished/is done at the new railway station.

5. MEGVAN = NEM PANASZKODIK – TO BE JUST FINE/SO SO

-Hogy vagy? –Megvagyok/Nincs okom panaszra.
-How are you? –So so/I have no reason to complain.

Valahogy majd csak megleszünk.
We’ll be just fine.

6. MEGVAN -VAL, -VEL – TO GET ON WELL WITH

Jól megvannak egymással. – They get on well with each other.
Jól megvagyok vele. – I get on well with him.

7. MEGVAN – TO BE FINE; TO LIVE WITHOUT MAJOR PROBLEMS

-Mi újság? –Semmi különös. Megvagyunk.
-What’s new? –Nothing special. We’re fine.

8. MEGVAN … NÉLKÜL – TO DO WITHOUT …

Már nincs meg az autóm, de mindegy. Megvagyok autó nélkül.
I no longer have a car, but it doesn’t matter. I can do without a car.

Csak csak megvannak az apjuk nélkül is.
They scratch along somehow without their father.

9. MEGVAN! = MÁR ÉRTEM! – TO UNDERSTAND

Megvan! Szóval így kell megoldani az egyenletet.
I’ve got it! That’s how you solve this equation.

Vocabulary – On The Phone

(telefon)hívás phone call
(telefon)kagyló receiver
csipogó pager
csörög to ring

felveszi a telefont to answer the phone
>literally: to pick up the phone

foglalt busy signal
hívó caller
kijelző display (like on a cell phone)
mobil(telefon) cell phone
tárcsahang dial tone
tárcsáz to dial
telefon (tele)phone
telefonfülke phone booth
telefonkönyv directory book
telefonon beszél to talk on the phone
üzenetrögzítő answering machine
vezeték nélküli telefon wireless phone
vezetékes telefon wired phone
visszahív to call back

Telefonbeszélgetés – Conversation on the phone

Halló? Hello?
Tessék! Hello?
Itt az XY ügyvédi iroda. This is the XY laywer’s office.
Itt Péter beszél. Peter speaking.
Miben segíthetek? How can I help you?

Szia, Dávid! Itt Péter (beszél). / Péter vagyok. Hi, David! It’s Peter calling.

Otthon van Erika? Is Erika in?
Ott van Erika? Is Erika there?
Beszélhetnék Erikával? Can I talk to Erika, please?
Erikával szeretnék beszélni. I’d like to talk to Erika.
Ő most (nem) elérhető. He/She is (not) available now.

Egy pillanat, átadom. Just a second. I’ll get him/her.
Várjon egy pillanatot (legyen szíves)! Wait a moment please. (formal)
Átkapcsolom az irodájába. I’ll put you through his office. (formal)
Egy pillanat türelmét kérem. One moment please (formal)
>literally: I’m asking you a moment’s patience.
Kérem, tartsa! Hold on please. (formal)

Megismételné? Could you repeat please? (formal)
Beszéljen hangosabban, kérem! Could you speak up please? (formal)
Beszéljen lassabban, kérem! Could you speak a little slower please? (formal)
Visszahívna? Can you call me back? (formal)
Rossz a vonal. Alig hallom. We have a bad connection. I can barely hear you. (formal)
Nincs térerő. No reception.

Sajnálom, nincs itthon. I’m afraid he’s not in.
Ki beszél? Who is this?
Hagy üzenetet? Would you like to take a message?
Tudna telefonálni később? Can you call again later?
Megmondom, hogy kereste. I’ll let him know you called.
Átadom az üzenetet. He’ll get the message for sure.
Rendben, majd később hívom. That’s okay. I’ll call back later.
Hogy mondta, mi a száma? What did you say your number is? (Formal)

Ön a 384-583-as számot hívta. A sípszó után hagyjon üzenetet.
You’ve reached 384-583. Please leave a message after the beep.

Majd még hívlak! I’ll talk to you/call you soon. (informal)
Kösz a hívást, szia! Thanks for calling. Bye. (informal)
Köszönöm a hívást! Thank you for calling. (formal)
Viszonthallásra! Bye. (formal)
>short form: Viszhall!
Most le kell tennem. > I have to hang it up now.
A másikon hívnak. I have another call coming through.

Hungarian phone numbers for wired phones are like this:

The entire number starts with a prefix for a city, town, let’s say 06 and another prefix for a specific part of a town like 72 for Pécs. Then you have six numbers. I hope this number doesn’t exist: 0672/387-912

You read the number like this: nulla hat hetvenkettő három nyolcvanhét kilenc tizenkettő.

The cell phones have these prefixes 0620, 0630, 0670 followed by seven numbers:

0670/2674-189

And you say: nulla hat hetven huszonhat hetvennégy egy nyolcvan kilenc

Vocabulary – used to and koromban

USED TO = A LONG TIME AGO

English has a simple method to express an event that happened long ago: used to. Hungarian, in turn, uses several adverbs of time to express such events:

régen long ago, a long time ago
azelőtt earlier, in the past
valaha once

These adverbs require the verb to be in the past tense.

Régen sokat jártunk a parkba.
We used to go to the park a lot.

Azelőtt mindig húst ettek vasárnap.
They used to eat meat for lunch on Sunday.

Valaha kívülről tudtam, hogy kell írni a japán Hiragana jeleket.
I used to know by heart how to write the Japanese Hiragana signs.

You can talk about a certain period of your life, too. Examples:

gyerek koromban when I was a child
iskolás koromban when I was a student

Gyerek koromban gyakran ettem édességet.
When I was a child, I often ate sweets.

Idős korában már nem hallott túl jól.
When he got older, his hearing was not too good.

So the scheme is:

gyerek, iskolás, felnőtt, idős
koromban (when I was a child, a student, an adult, old)
korodban (when you were…)
korában (when he/she was…)
korunkban (when we were…)
korotokban (when you were…)
korukban (when they were…)

Of course, the noun kor (age) is fitted with the possessive endings as you see above and the suffix -ban is added.

Vocabulary – Same Adjective, Different Meaning Part 2

sima felület – smooth surface
sima ügy >figurative sense: smooth sailing

gyenge ember – weak man
gyenge egészség – poor health

könnyű / nehéz bőrönd – light / heavy suitcase
könnyű / nehéz feladat – easy / difficult task

alap = basis, base, foundation > this word is a noun, but can be used as adjective and then it is written together with the word it modifies.

alapműveltség – basic education
alapelv – fundamental principles

Vocabulary – Same Adjective, Different Meaning Part 1

SAME ADJECTIVE, DIFFERENT MEANING

nagy ember – tall man
nagy ember – great man
nagy ház – big house

kis ember – short man
kisember – common man (>written together)

vékony lány – slender girl
vékony fal – thin wall
vékony hang – high voice

ritka állat – rare animal
ritka erdő – thin forest

borús ég – cloudy sky
borús kilátások – gloomy prospects

érdes felület – rough, uneven surface
érdes hang – raucous voice

lapos tető – flat roof
lapos előadás – dull performance

finom étel – tasty meal
finom anyag – fine material
finom hölgy – fine lady

élénk gyerek – lively child
élénk szín – bright colour

józan ember – sober man
józanész – common sense (>written together)

erős férfi – strong man
erős paprika – hot pepper
erős jellem – firm character

képzett tanár – educated/trained teacher
képzett szó – derivative (>literally: formed word)

komoly tudós – earnest scientist
komoly kár – heavy damage

enyhe időjárás – mild weather
enyhe kifejezés – understatement (>literally: mild expression)