Word Formation – Verbs

VERB FROM VERB

-at, -et, -tat, -tet = causative
iszik – to drink > itat – to give sy to drink
elhisz – to believe > elhitet – to make believe

-kodik, -kedik, -ködik = reflexive
mos – to wash > mosakodik – to (have a) wash
ver – to beat > verekedik – to fight with

-kozik, -kezik, -közik = reflexive
épít – to build > építkezik – to have a house built
ajánl – to offer > ajánlkozik – to offer oneself for

-ódik, -ődik = reflexive
vonz – to attract > vonzódik – to feel attracted

-ó(d)zik, -ő(d)zik = reflexive
fenyeget – to threaten > fenyegető(d)zik – to keep threatening

-hat, -het = to be allowed to
eszik – to eat > ehet – he/she can eat
áll – to stand > állhat – he/she can stand

-gat, -get, -gál, -gél = frequentative
húz – to drag > huzogat – to keep dragging
nevet – to laugh > nevetgél – to laugh heartily

-dos, -des, -dös = frequentative
lök – to push > lökdös – to jostle
csap – to hit > csapdos – to keep hitting

-kod, -ked, -köd = frequentative
lép – to step > lépked – to go stepwise
csap – to hit > csapkod – to keep beating

-dogál, -degél, -dögél = frequentative
ül – to sit > üldögél – to be sitting around
áll – to stand > álldogál – to be standing around

-ál = frequentative
mászik – to climb > mászkál – to roam about 

-n, -an, -en = momentary
villan – to flash
zörren – to rattle

-ll = momentary
szökell – to caper

-int = momentary
suhint – to flick

-d, -dul, -dül = momentary
mozog – to move > mozdul – to make a move
forog – to turn > fordul – to turn around

-l = inchoative
szédül – to feel dizzy

Word Formation – Verbs from Nouns and Adjectives

VERB FROM NOUN

-oz(ik), -ez(ik), -öz(ik) = verbs in z, -ik verbs
név – name > nevez – to name, to call
hab – foam > habozik – to hesitate

-kodik, -kedik, -ködik = -ik verbs
kertész – gardener > kertészkedik – to work in one’s garden
jogász – lawyer > jogászkodik – to work as a lawyer

-ász(ik), -ész(ik) = -ik verbs
vadász – hunter > vadászik – to hunt
egér – mouse > egerészik – to hunt mice

-ít = to get into action
tan – doctrine > tanít – to teach
béke – peace > békít – to conciliate

-l, -ol, -el, -öl = to act somehow
gáncs – obstacle > gáncsol – to trip sy up
szék – chair > székel – to reside
böjt – fast > böjtöl – to (keep) fast

VERB FROM ADJECTIVE

-kodik, -kedik, -ködik = -ik verbs
érzelgős – sentimental > érzelgősködik – to be sentimental
bátor – brave > bátorkodik – take the liberty of

-ít = to turn sg into sg
kék – blue > kékít – to (paint) blue
ronda – ugly > rondít – to make sy ugly

-l, -ol, -el, -öl = to act somehow
helyes – right, proper > helyesel – to approve of

-ll, -all, -ell = to act somehow
rossz – bad > rosszall – to disapprove of

Word Formation – Adjective from Noun

ADJECTIVE FROM NOUN

-s, -os, -es, -ös = fitted with sg
szépség – beauty > szépséges – beautiful
barátság – friendship > barátságos – friendly

-(a)tlan, -(e)tlen = the lack of sg
haj – hair > hajatlan – hairless
fej – head > fejetlen – panic-stricken

-talan, -telen = the lack of sg
faj – race, species > fajtalan – perverse
hely – place > helytelen – inappropriate

-s, -as, -os, -es, -ös = fitted with sg
szellő – breeze > szellős – breezy
kerek – round > kerekes – with wheels

-ékony, -ékeny = characteristic of a noun
kár – damage > kártékony – harmful 

-ú, -ű, -jú, -jű = having sg, fitted with sg
szem – eye > szemű – eyed
alak – shape > alakú – shaped

-só, -ső = belonging swhere
fel – up > felső – upper
hát – back > hátsó – posterior

-i = origin, characteristic
város – city > városi – urban
Pécs > pécsi

-beli = belonging to sg
írás – writing > írásbeli – written, in writing
tér – space > térbeli – spatial

-szerű = it is like sg
mese – fairytale > meseszerű – fictitious
idő – time > időszerű – timely 

-féle = similar to sg
gyümölcs – fruit > gyümölcsféle – a kind of fruit

-fajta = similar to sg
kutya – dog > kutyafajta – a dog species

-nyi = measure
lapát – shovel > lapátnyi – shoveful
marok – hand > maroknyi – handful

Word Formation – Adjective from Verb

ADJECTIVE FROM VERB

-(a)tlan, -(e)tlen = the lack of sg
enged – to allow > engedetlen – disobedient
árt – to harm > ártatlan – innocent

-talan, -telen = the lack of sg
szűnik – to cease > szüntelen – unceasing
nyugszik – to rest > nyugtalan – unquiet, uneasy

-ékony, ékeny = characterizing an action
változik – to change > változékony – variable
félt – to fear for sy > féltékeny – jealous

-atag, -eteg = characterized by action
pöffeszkedik – to be conceited > pöfeteg – conceited
hallgat – to keep silence > hallgatag – taciturn

-ós, -ős = has an active sense to it
kap – to get > kapós – popular, much in demand
fél – to fear > félős – timid

ADVERB OF MANNER FROM ADJECTIVE

-n, -on, -en, -ön = mode, condition
csúnya – ugly > csúnyán – nastily
ügyes – clever > ügyesen – adetply

-lag, -leg = mode, condition
baráti – friendly > barátilag – in a friendly way
elvi – of principle > elvileg – theoretically

-l, -ul, -ül = mode, condition
– good > jól – well
német – German > németül – in German
rossz – bad > rosszul – badly

Word Formation – Nouns from Adjectives and Verbs

NOUN FROM ADJECTIVE

-ság, -ség = collective noun
szép – beautiful > szépség – beauty
bátor – courageous > bátorság – courage

NOUN FROM VERB

-ás, -és; -at, -et = (result of an) action
gyanakszik – to suspect > gyanakvás – suspicion
emel – to lift > emelet – floor, storey

ADJECTIVE FROM ADJECTIVE

-i + -s, -os, -es, -ös = quality, characteristic
pesti – (characteristic of ) Budapest > pesties – (typical to) Budapest
harci – war- > harcias – warlike

Word Formation – Nouns from Nouns

NOUN FROM NOUN

-s, -os, -es, -ös; -ság, -ség = collective noun
nád – reed > nádas – reeds
erdő – forest > erdőség – forests, woodland

-s, -os, -es, -ös = profession
lakat – padlock > lakatos – locksmith
üveg – glass > üveges – glazier

-ász, -ész = profession
kert – garden > kertész – gardener
jog – law > jogász – lawyer

-né = Mrs.
Horváth > Horváthné – Mrs. Horváth
Kiss > Kissné – Mrs. Kiss

-ka, -ke = diminutive OR nickname
pici – little, small > picike – tiny
madár – bird > madárka – little bird
Mária > Marika
Teréz > Terike

-(o)cska, -(e)cske = diminutive
fül – ear > fülecske – little ear
– horse > lovacska – little horse

-i, -csi = nickname
Péter – Peter > Peti – Pete
János – John > Jani – Johnny

-us = nickname
Anna > Annus

Vocabulary – Advice

TANÁCS = ADVICE

You can give advice with such expressions:

Azt hiszem… – I think…
Szerintem… – In my opinion…
Úgy gondolom… – In my view…
Jobban tennéd, ha… – You had better…
Azt tanácsolom… – I advise you to…
Miért nem… – Why don’t you…
Mi lenne, ha… – How about…
Ha rám hallgatsz,… – If you listen to me…
Ha a helyedben lennék, … – If I were you…
Nem kell… – There’s no need to…
Azt javaslom, … – I suggest…, I recommend…
Tanácsos lenne, ha… – It’d be advisable for you to…

Azt hiszem, be kéne venned a gyógyszert.
I think you should take your medicine.

Szerintem, vedd meg azt a szemüveget.
In my opinion you should buy those glasses.

Úgy gondolom, orvoshoz kéne menned.
In my view you should see a doctor.

Jobban tennéd, ha nem feleselnél.
You had better not talk back.

Azt tanácsolom, maradj otthon.
I advise you to stay at home.

Miért nem mész a játszótérre?
Why don’t you go to the playground?

Mi lenne, ha ennél valamit?
How about eating something?

Ha rám hallgatsz, itt maradsz.
If you listen to me, you stay here.

Ha a helyedben lennék, megőrülnék.
If I were you, I would go crazy.

Nem kell mindjárt kiabálni.
There’s no need to shout.

Azt javaslom, nézzétek meg.
I recommend you take a look at it.

Azt javaslom, menjünk.
I suggest going. I suggest that we should go.

Tanácsos lenne, ha nem veszítenéd el a pénzt.
It’d be advisable for you not to lose the money.

The One Who

THE ONE WHO = AZ,  AKI…, …

As you see, the Hungarian equivalent is:

Az, aki…,… OR
Aki…, az…

Examples:

Aki délben napozik, az hamar leég.
Az, aki délben napozik, hamar leég.
The one who sunbathes at noon, will get a sunburn soon.

’Az’ and ’aki’ can vary depending on the sentence:

Aki embert öl, annak börtönbe kell mennie.
Annak, aki embert öl, börtönbe kell mennie.
The one who kills people has to go to jail.

Of course you can write different sentences similar to English:

The one who learns Hungarian is likely to be pretty ambitious.
Az, aki magyarul tanul, eléggé törekvő lehet.

He who learns Hungarian is likely to be pretty ambitious.
Az, aki magyarul tanul, eléggé törekvő lehet.

The person who learns Hungarian is likely to be pretty ambitious.
Az az ember, aki magyarul tanul, eléggé törekvő lehet.

The people who learn Hungarian are likely to be pretty ambitious.
Azok az emberek, akik magyarul tanulnak, eléggé törekvőek lehetnek.

Those who learn Hungarian are likely to be pretty ambitious.
Azok, akik magyarul tanulnak, eléggé törekvőek lehetnek.

Suffixes -vá, -vé – Translative Case

SUFFIXES -VÁ, -VÉ

The name of the grammatical case for these suffixes is: translative case

You already know how -val, -vel behaves when attached to a word ending with a consonant. > COMPLETE ASSIMILATION

gyerek + –vel = gyerekkel (with child)
asztal + –val = asztallal (with table)

The same happens to these suffixes: -vá, -vé. Take a look at it:

gyerek + –vé = gyerekké
asztal + –vá = asztallá

And what do these suffixes express? A simple answer would be: it is equivalent to the English preposition into. However, it has nothing to do with going into a place.

It indicates:
-a change
-someone/something turns into something else

Examples with the words above:

Szeretnék megint gyerekké válni.
I’d like to become a child again.

A hercegnő hirtelen asztallá változott.
The princess suddenly turned into a table.

As you see, English doesn’t always reflect the Hungarian method. There is no preposition equivalent to -vé in the first sentence. I guess you see the point, so more examples on the way:

Porrá zúzták az épületet.
The building has been smashed to dust.

A fiú férfivá érett.
The boy has become a man.

A lakberendező széppé varázsolta a lakásomat.
The decorator changed my flat into a beautiful place.

Kővé dermedtem az ijedtségtől.
I was petrified with fear.

Tedd magad hasznossá!
Do something useful.

Mivé változott a herceg? –Békává.
-What did the prince become? –A frog.

The suffixes -vá, -vé are not to be confused with -va, -ve for condition!!!

Word Order – Verbal Prefix

VERBAL PREFIX

You already know this:

1. The verbal prefix precedes the verb and is written together with it in normal / general statements.

Felkelek. – I get up.
Megesszük a levest. – We eat up the soup.
Kitakarítják a szobát. – They tidy up the room.

2. The verbal prefix follows the verb and is written separately from it in imperative mood, negation.

Keljek fel? – Shall I get up?
Nem kelek fel? – I won’t get up.

Együk meg a levest! – Let’s eat up the soup.
Nem esszük meg a levest. – We won’t eat up the soup.

Takarítsák ki a szobát! – They’d better tidy up the room.
Nem takarítják ki a szobát! – They won’t tidy up the room.

3. The verbal prefix is written separately from the verb if a third word is inserted between them.

Fel akarok kelni. – I want to get up.
Meg kell ennünk a levest. – We must eat up the soup.
Ki tudják takarítani a szobát. – They can tidy up the room.

What you don’t know (yet) is that certain expressions require the verbal prefix to behave like in imperative mood and negation. These are expressions with contrasted / excluding / negative meaning. Examples:

alig, aligha, kevésbé, nem annyira, kevesen, nem sokan, nehezen, ritkán, csak, csupán, mindössze, kizárólag

Alig néztél bele a könyvbe. – You hardly looked into the book.
Nem annyira eszem meg a spenótot. – I don’t really like spinach.
Kevésmondja meg az életkorát. – Few women tell their age.
Nehezen írok le ilyesmit. – It’s difficult for me to write down such things.
Csak ketten jöttek el. – There were only two people.

WE’RE DONE WITH WORD ORDER. 🙂