Suffixes / Postpositions, Adverbs of Manner, the Suffixes -l, -ul, -ül


GROUP 3: –L, -UL, -ÜL

These suffixes are attached to languages and adjectives with the privative suffixes -talan, -telen, -atlan, -etlen and some other adjectives.

bizonytalanul – vaguely
kelletlenül – reluctantly
magyarul – in Hungarian
olaszul – in Italian
angolul – in English
németül – in German
l – well, right
rosszul – badly, wrong

Hungarian ’well’ and ’badly’ are not irregular. More examples:

például – for example
végül – in the end; finally, at last
feleségül megy valakihez – marry him (go to him as a wife)
vendégül lát – to entertain sy at one’s table
segítségül hív – to invoke
hírül ad – to report, to send a word
l beszél magyarul. – He speaks Hungarian well.
Rosszul tanul. – He’s bad at school.
Beszélek olaszul. – I speak Italian.

No confusion here please!

végleg – definitely
végül – in the end, finally, at last
a végén – at the end
Végre! – At last!

IMPORTANT! These suffixes (-ul, -ül) are always used when someone speaks/writes/learns a language! You see the examples above.

English does not always have a preposition before languages. More examples:

Olaszul írja a levelet. – He’s writing the letter in Italian.
Japánul tanul. – He’s learning Japanese.
Finnül beszél. – He speaks Finnish.

BUT!

-Hány nyelven beszélsz? – Három nyelven beszélek.
-How many languages do you speak? – I speak three languages.

4 comments on “Suffixes / Postpositions, Adverbs of Manner, the Suffixes -l, -ul, -ül

 1. Jana says:

  40) végül = finally, at last in the end = a végén

  (go to him as wife) –> (go to him as a wife)

  Tovább a No confusion here please! alább áll végül, de az nem in the end, de at last, vagy after all.

  Like

 2. Jana says:

  esetleg jobban áttekinthető:
  végül = finally, at last
  mert: in the end = a végén

  Like

 3. Jana says:

  Hasonló rejtvénylapban olvastam ilyen utasítást: „Az ábra kitöltése után a megfelelő betűket másolja át a különálló hálózatba, ahol a vicc poénját kapja megfejtésül!“
  Megfejtésül angolra így lefordítható: as an answer (of the crossword). -ul/-ül végződéseknek a jelentése egészen összehasonlítható a -ként végződéssel, de csak amikor -ul/-ül a főnévvel párosul. Példa: feleségül megy valakihez – go to him as a wife, és: Tanárként dolgozik. / He works as a teacher. (a Suffixes / Postpositions, Adverbs of Manner, More Suffixes alcímban)

  Van magyar nyelvben valamiféle szabály, amelyik szerint határozhatnám meg, hogy -ul/-ül végződés párosul bizonyos típusú főnevekkel, és -ként párosul más típusú főnevekkel? Vagy ezeket kell csak szótárból megtanulni? Vagy kiérezni, melyik végződés jobban hangzik az adott főnévvel? Ugyan nem mindegyik szótárban vannak -ul/-ül és -ként végződésű főnevek; csak sokban használt kapcsolatokat kivéve (vendégül lát, feleségül megy valakihez…) Megfejtésül nem nagyon használt és azért ez nem a szótári kifejezés.
  Már régóta tudom, hogy -ul/-ül párosul tagadó melléknevekkel is, de hogyan tudjam, hogy valamilyen főnévvel párosul -ul/-ül és nem -ként? Ebben az alcímban írja: „These suffixes are attached to … and some other adjectives.“, de -ul/-ül párosul a főnevekkel is, ahogyan mutatja második oszlopban: például, végül, feleségül megy valakihez, vendégül lát, segítségül hív, hírül ad.

  Like

  • hunlang says:

   Az állandósult kifejezésekben (idiomatic expressions) az -ul, -ül ragot kell használni: feleségül vesz, angolul beszél. Van egyfajta hasonlóság a -ként és -ul, -ül ragok között, de egyszerűbb, ha a szótárban leírtak szerint tanulja meg. Ez a hasonlóság nem mindig igaz: Angolul beszél (angol nyelven) Angolként beszél (úgy beszél, mint egy angol ember).

   A ‘megfejtésül kap’ is lehet idiomatikus kifejezés, mivel a ‘kap’ ige nem nagyon használatos ezzel a raggal (-ul, -ül.)
   Például: Ajándékba kap – “to get sg as a gift” és nem ajándékul kap.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s