Suffixes / Adverbs of Place – Personal Adverbs of Place


PERSONAL ADVERBS OF PLACE FORMED FROM SUFFIXES

Like the accusative and dative case of the personal pronouns have their own forms, personal adverbs of place dispose of their own forms, too. Examples: ”in me, with him, from you, etc.”

They are formed with the possessive endings attached to a suffix for adverb of place. Attention! Sometimes the suffix is deep, sometimes high! There’s no rőlem, only rólam! There is no bannam, only bennem! And so they have to be memorized. Here they are:

Personal adverbs of place for -BEN, -BE, -BŐL

HOL? – WHERE?
bennem – in me
benned – in you
benne – in him/her/it
bennünk – in us
bennetek – in you
bennük – in them

Other possible translations are: inside me, inside you…

HOVA? – WHERE TO?
belém – into me
beléd – into you
belé/bele/beléje – into him/her/it
belénk – into us
belétek – into you
beléjük – into them

The 3rd PS singular form has three versions. Use whichever you want.

HONNAN? – WHERE FROM?
belőlem – from me
belőled – from you
belőle – from him/her/it
belőlünk – from us
belőletek – from you
belőlük – from them

Other possible translations are: out of me, out of you…

The personal forms bennünk, bennetek answering the WHERE question are not to be confused with the accusative case pronouns bennünket, benneteket. These two forms can be difficult to tell apart. On the other hand, there are synonyms like minket, titeket in accusative case.

Meghívtak bennünket/minket vacsorára.
They invited us for dinner.

Kérnünk benneteket/titeket, hogy gyertek el.
We’re asking you to come.

Nem értelek, de biztosan bennem van a hiba.
I don’t understand you, but the fault must lie in me.

Bízom bennetek. – I have faith in you.

Personal adverbs of place for -ON, -RA, -RÓL

Note that the –on is replaced with rajta. And –ra becomes –rá because it ends in a in an open syllable.

HOL? – WHERE?
rajtam – on me
rajtad – on you
rajta – on him/her/it
rajtunk – on us
rajtatok – on you
rajtuk – on them

HOVA? – WHERE TO?
rám – onto me
rád – onto you
– onto him/her/it
ránk – onto us
rátok – onto you
rájuk – onto them

There are older versions of rá-, which you can find in poems and older texts.

reám, reád, reá, reánk, reátok, reájuk

HONNAN? – WHERE FROM?
rólam – from me
rólad – from you
róla – from him/her/it
rólunk – from us
rólatok – from you
róluk – from them

Personal adverbs of place for -NÁL, -HOZ, -TŐL

HOL? – WHERE?
nálam – with me / at my place
nálad – with you / at your place
nála – with him, her, it / at his, her, its place
nálunk – with us / at our place
nálatok – with you / at your place
náluk – with them / at their place

Other possible translations: near me, near you…

HOVA? – WHERE TO?
hozzám – to me
hozzád – to you
hozzá – to him/her/it
hozzánk – to us
hozzátok – to you
hozzájuk – to them

Other possible translations: towards me, towards you…

HONNAN? – WHERE FROM?
tőlem – from me
tőled – from you
tőle – from him/her/it
tőlünk – from us
tőletek – from you
tőlük – from them

The possessive endings play a huge role in the Hungarian language. You can express the English possessive pronouns (my, your, her…) with them. They can help you memorize how to conjugate verbs (látom, látod, látja…). And now you’ve learned that they can be used to form personal adverbs of place (tőlem, nálad, rá…).

8 comments on “Suffixes / Adverbs of Place – Personal Adverbs of Place

 1. Jana says:

  További javítások és javaslatok:

  16) Az első mondatban azt a have modális igét nem helyettesítik más modális igével (do – ahogy írta), de csak az az adott ige marad ilyen összetett mondatokban. Mindig marad az az adott ige és a más személyekben, az időkben és a módokban is: had… had, may… may, will… will, would… would, could… could, shall… shall … stb. Do modális igével helyettesítik mind klasszikus igét (scourge, contradistinguish…). Helyesen tehát: …have their own forms, so have personal adverbs of place. Vagy így is lehet: …dispose of their own forms, so do… place, too.

  Az első Hol? – Where? oszlopban in elöljárón kívül lehet még hozzáadnia az inside is: bennem – in / inside me, benned – in / inside you …
  Az első Honnan? – Where from? oszlopban from elöljárón kívül lehet még hozzáadnia az out of is: belőlem – out of / from me, belőled – out of / from you…
  Harmadik Hol? – Where? oszlopban a nál- előképző angolul nem jelent with, de többnyire inkább near. Helyesen tehát: nálam – near me / at my place, nálad – near you / at your place …
  Ott a nála határozószóhoz kell még az its nevmásot hozzáadnia is: at his, her, its place
  Harmadik Hova? – Where to? oszlopban to elöljárón kívül lehet még hozzáadnia towards is: hozzám – to / towards me, hozzád – to / towards you …

  –ra becomes –rá because it ends in a in an open syllable. –> It vannak fölös elemek. Elég tehát: it ends in an open syllable.

  possessive endings have a huge role –> Itt a szinonima is alkalmazható: play a huge role

  And now you learned –> you’ve learned, mert itt a Present Perfect időt alkalmazzák.

  Like

 2. Jana says:

  Már régen megtanítottak engem, hogy léteznek ilyen személyragok: bennünk, bennetek, bennük. De léteznek ilyen alakok is: bennünket, benneteket, bennüket. Kezdők számára érdemes kiegészíteni, hogy ezeknek különböző jelentésük van: bennünket = us (all), benneteket = you (all), bennüket = them (all).
  Példa: Meghívott bennünket / benneteket egy kávéházba. = She invited us / you all to a café.
  Meghívta bennüket egy kávéházba. = She invited them to a café.
  Van további személyragoknak is valamilyen különböző jelentésük? Gondolom, hogy nincs, de ha mégis van, akkor kíváncsi vagyok…

  Like

 3. Jana says:

  Gondoltam, hogy bennünket és benneteket határozószókon kívül létezik bennüket is, mivel az otthoniakból egyik szokta azt úgy mondogatni, és én azonnal megjegyeztem. Meg vagyok lepődve, hogy bennüket valójában nem létezik. Csak nálunk az valami új nyelvi forma…!
  Megtanítottak engem ilyen formát is: kelletett. Tehát nem kellett, de így. Ilyen jövő idő formát is megtanítottak: kellesz (= kell + lesz). Példa: „Kellesz holnap kenyeret venni.“
  Ezek léteznek magyarban? Vagy ezek valamiféle tájnyelvi, esetleg sajátos formák, ahogyan egyik otthoni próbálta értelmezni?

  Like

  • hunlang says:

   A ‘kelletett’ tájnyelvi forma. A helyes forma ‘kellett’. Csak idős néniktől hallani ilyesmit: A piacon voltam, amikor eszembe jutott, hogy sütnék egy kis almás pitét. De nem volt otthon almám, így azt is kelletett vennem.

   A kell+lesz formáról nem hallottam, még tájnyelvi közegben sem. A ‘kellesz’ a ‘kell’ igéből + -esz ragból (E/2.) áll = kellesz (you are needed/I need you). Jövőidőben így mondjuk: Holnap kenyeret kell majd venni. De a ‘majd’ nem szükséges: Holnap kenyeret kell venni.

   Like

 4. Jana says:

  Mamám nemrég nyilatkozott: „Ma úgy esik, hogy nem lehetlesz kimenni.“
  Akkor eszembe jutott, hogy gyermekkortól ismerem ezt a lehetlesz (lehet + lesz) kapcsolatot is. Valahogyan természetesen értem, hogy ez jövő időt jelez; ámbár senki nem mondta kifejezetten, ez irodalmi-e, vagy nem… Lehetlesz tehát létezik irodalmi magyarban? Vagy ez valamiféle tájnyelvi, esetleg sajátos forma?

  Like

 5. Jana says:

  A feltételezése nyilván helyes!

  Annak ellenére, hogy ezeket az atipikus alakokat hallgatom itthon már majdnem harminc éve, mégis könnyen elszokok tőlük. Tulajdonképpen már elszoktam, mivel még májusban megtanultam rendes alakokat a Modal Verbs/kell (+ kellene, muszáj, tilos…) alcímból. Akarok csak irodalmi magyart megtanulni. Új tényeket (kellesz és lehetlesz kifejezésekről: „Miért mondanak a “kell” helyett “kellesz”-t néhányan?“) megtudtam most a gyakorikerdesek.hu weboldalról is.

  Elődjeim Kárpát-Ukrajnából származnak. Valószínűleg azon a vidéken is ottaniak így kifejeznek magukat. Nemcsak Debrecenben, ahogyan egyik állítja.

  Like

  • hunlang says:

   Végre megjavították a számítógépemet. 🙂

   Egyébként a tájszólásokat is nagyrészt lehet érteni. Ahogy a médiában beszélnek, az nem magyar 🙂

   Like

Leave a Reply to Jana Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s