Suffixes / Adverbs of Place – Emphasis, Accumulation


EMPHASIS ON THE PERSON

Just like the possessive endings (az én házam), personal adverbs of place can be stressed by prefixing personal pronouns to them. In this case the personal pronouns are written together with the adverbs, except the polite forms, which take the original suffixes. Here they are:

énbennem
tebenned
őbenne
Önben
Magában
mibennünk
tibennetek
őbennük
Önökben
Magukban

Examples:

Éntőlem nem kapsz semmit!
You’ll get nothing from me!

Tenálad van még mindig a tollam?
Do you still have my pen?

Őbennük bízom, nem tebenned.
I confide in them, not in you.

Őróla van szó, nem Magáról.
It’s about him/her, not about You.

ACCUMULATION OF SUFFIXES

We’ve already talked about suffixes able to take other suffixes. Examples:

az ágynál – (I’m) next to the bed
az ágyon – (I’m) on the bed
az ágyával with his bed
az ágyaihoz to(wards) his beds
az ágyukról from their bed
az ágyadnál by your bed

Next time we’ll start postpositions. Bye now! 🙂

One comment on “Suffixes / Adverbs of Place – Emphasis, Accumulation

  1. Jana says:

    17) Abban a bevezetésben lehet egy mellékmondatot betennie, mert ilyesmi mondat kicsit formátlan. Tehát: …except the polite forms, which take the original suffixes.

    I have faith in them… –> ez helytelen stílus, mivel faith (hit, vallás) egy vallásos kifejezés, aminek az illető magyar ige hinni, nem bízni. Inkább: I confide in them…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s