Suffixes / Postpositions, Introduction


OCCURRENCE IN A WIDER AREA – POSTPOSITIONS

This is the fourth group. These occurrences are expressed by means of postpositions which differ from suffixes in certain aspects:

1. The most important aspect is their meaning. A postposition by itself has its own meaning in contrast to a suffix.

2. Suffixes and endings have one syllable, while postpositions have two.

3. Suffixes and endings have two or three forms which have to comply with the vowel harmony. Postpositions have one form only.

POSTPOSITIONS FOR ADVERBS OF PLACE

Here is the list of the postpositions determining a place/direction. They have to be learned according to the three directions phenomenon, too.

On the whole, while in English one has to remember what preposition follows or precedes an adverb of place, Hungarian expresses these things in one word. Naturally, it is a must to learn the suffixes in accordance with the directions. And that goes as follows:

For the question Hova? the suffix is: -á, -é
For the question Hol? the suffix is: -tt, except körül
For the question Honnan? the suffix is: -ól, -ől, -ül

HOL? – WHERE?
előtt – in front of
mögött – behind
fölött – above
alatt – underneath, under, beneath
mellett – next to, near, beside
között – between, among
körül – around

HOVA? – WHERE TO?
elé – in/to front of
mögé – behind
fölé – over
alá – under, below, beneath
mellé – next to, near, beside, by
közé – between, among
köré – around
felé – towards

HONNAN? – WHERE FROM?
elől – from (the front of)
mögül – from behind
fölül – from above, from the top of
alól – from under, from below, from beneath
mellől – from (the vicinity of), from beside
közül – from between; of; among

felől – from (a direction)

SUMMARY:

HOL? – HOVA? – HONNAN?
előtt – elé – elől
mögött – mögé – mögül
fölött – fölé – fölül
alatt – alá – alól
mellett – mellé – mellől
között – közé – közül
körül – köré – ———-
——- – felé – felől

NOTE! The postposition felé (towards) has no version for position Hol?, just for Honnan? = felől (from). The postposition körül (around) has no version for from a direction Honnan?, just for Hova? = köré (around)

Watch them in sentences. Maybe that’s more help for you to understand their use.

Examples:

A ház előtt állok.
I’m standing in front of the house.

POSITION > Where? – in front of = Hol? – előtt

A fa mögé bújok.
I’ll hide behind the tree.

TOWARDS A DIRECTION > Where to – behind = Hova? – mögé

A madár a fészek fölé repül.
The bird flies up over the nest.

TOWARDS A DIRECTION > Where to – over = Hova? – fölé

A kocsi mellől rohan el.
He’s running away from the car.

FROM A DIRECTION > Where from? – from = Honnan? – mellől

Az emberek között érzi jól magát.
He feels good among people.

POSITION > Where? – among = Hol? – között

A föld alatt ás a vakond.
The mole is digging under the soil.

POSITION > Where? – under = Hol? – alatt

A Föld a Nap körül kering.
The Earth orbits around the sun.

POSITION > Where? – around = Hol? – körül

Vihar közeledik a város felé.
The tempest is approaching (going towards) the city.

TOWARDS A DIRECTION > Where to? – towards = Hova? – felé

So Hungarian takes directions seriously. We express exactly when being at a place, going to a place and coming from a place!

I know it seems like a big jumble now, so I would recommend learning the suffixes -á, -é / -tt / -ól, -ől, -ül. Then practise the postpositions above and try to create simple sentences for yourself. You can do that by writing a little bit far-fetched sentences in English.

A család az asztal körül ül. – The family is sitting around the table.
A család az asztal köré ül. – The family sits down around the table.

A levél a fa alatt van. – The leaf is under the tree.
A levél a fa alá esik. – The leaf falls under the tree.
A levél a fa alól elszáll. – The leaf flies away from under the tree.

I know it’s difficult because English uses quite the same adverbial prepositions for both Hol? and Hova?, but as you might have realized by now, Hungarian is an impish language.

Cheer up! And keep stuffing your head with my blog entries. 🙂 🙂 🙂

More about postpositions next time. Bye now!

One comment on “Suffixes / Postpositions, Introduction

 1. Jana says:

  18) Angol nyelvben nincs ilyen elöljárós szókapcsolat: expressed with postpositions…, de van: expressed in… De ez is egy mellékmondattal kijavítható: …expressed in postpositions which differ…
  Nincs ilyen elöljárós szókapcsolat: in contrast with a suffix…, de van: in contrast to.
  Agree with jellemez egy személynek a viszonos beleegyezését valakivel vagy valamivel: „We cannot agree with the cancellation of this order.“, vagy „I can‘t agree with her.“ Toldalékok, végződések és a hangrendi szabály nincsenek személyek. Azért az a harmadik jellemzés kijavítható: …two or three forms which have to comply with a vowel harmony.

  Suffixes and endings have one syllable, while postpositions have two. –> Az angol szó while nem helyes ebben a kontextusban. While kapcsolódik csak az időaspektusokkal és a folyamatos idővel. Például: while hospitalized = a hoszpitalizáción belül, while (he is) running = miközben (ő) fut. Ebben a kontextusban a whereas angol szó hozzáillő, ami csak az adott jelenségnek az ellenkezőjére rámutat; de nem az időaspektusra. Tehát: …whereas postpositions have two.

  alatt – nemcsak underneath, de under és beneath is rámutat a pozícióra
  mellett – near nem nagyon mondanak, de inkább beside. Tehát: next to, beside
  között – nemcsak between, hanem among is mondanak
  elé – to the front of
  alá – nemcsak under, hanem below és beneath is rámutat a helyváltoztatásra
  mellé – near nem nagyon, de inkább beside, vagy by is mondanak
  közé – nemcsak between, hanem among is mondanak
  fölül – nemcsak from above, hanem from the top of
  alól – nemcsak from under, hanem from below és from beneath is mondanak
  mellől – from beside is
  közül – nemcsak from between, hanem from among és of is

  Mivel az irány fel van hozva a másik példában (A fa mögé bújok. I’m hiding behind the tree.), akkor angolul nem mindig alkalmazzák a folyamatos időt, de az egyszerű időt is. Attól függ, mennyi ideig tart az az irány; esetleg az esemény / a folyamat. Olyasmi bújócska relatívan röviden tart = Az egyik gyorsan elbújik valami mögé / alá… Angol mondana inkább: I’ll hide behind the tree. I’m hiding… jelent, hogy az egyik már bújik, miközben a másik őt keresi. Folyamatos idő nem alkalmazható a relatív rövid eseményre / irányra.
  Hasonló hiba a harmadik példában van. Ha a madár a fészek fölé repül, akkor olyan repülés is egy relatívan gyors mozdulat. Angol mondana: The bird flies up over the nest. Folyamatos idő (flying over) jellemez, hogy a madár már hosszabban repül ide-oda a fészek felett.
  A költözőmadarak felől tárgyalhatunk, hogy ezek hosszabban repülnek a déli irányban / a déli területek felé: Migratory birds are / will be flying to southern regions.

  Az amongst szó csak a könyvbeli, vagy az irodalmi formában lévő. Nincs a mindennapi formában (pl. a sajtótermékekben), esetleg ilyen rövid megnyilatkozásokban. Jobban tehát: He feels good among people.

  Magyarul: „A Föld a Nap körül kering“ helyes, de angolul kering nem revolves, de orbites. Revolves jelent: forogni a forgástengely körül. Azért a revolvernek pont ilyen elnevezése van: a tölténytára forog (revolves) a forgástengely körül. És a Föld körpályája angolul orbit.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s