MEGVAN!

MEGVAN!

This verb has several meanings. It doesn’t hurt to know one or two.

1. MEGVAN – THERE IS
Synonyms can be: VAN NEKI – TO HAVE; LÉTEZIK – TO EXIST; MEGTALÁLHATÓ – TO BE FOUND

Megvan a lehetőség arra, hogy külföldre menjünk.
There is a possibility for us to go abroad.
We have the possibility to go abroad.

Ez az atlasz megvan a könyvtárban is.
This atlas is to be found in the library, too.

2. MEGVAN = TALÁL – TO HAVE, TO FIND, TO BE

-Hol van az órám? –Nem az ágyon hagytad? –De igen, megvan!
-Where is my watch? –Didn’t you leave it on the bed? –Yes, there it is!

Megvan! – Here/There it is! I’ve found it! I’ve got it!

3. MEGVAN – TO GO INTO (math)

Tízben az öt kétszer van meg.
Five goes into ten twice.

Megvan a három a huszonhétben kilencszer? –Igen, megvan.
Does three go into twenty-seven nine times? –Yes, it does.

-Hányszor van meg az öt a tizenötben? –Háromszor van meg.
-How many times does five go into fifteen? –It goes three times.

4. MEGVAN = KÉSZ VAN, BE VAN FEJEZVE – TO BE READY/FINISHED/DONE

-Még az íróasztalt is a házba kell vinni. –Már megvan.
-We’ll also have to bring the desk in the house. –It is already done.

-A leckét megírtad? –Mondtam, hogy már megvan.
-Have you done your homework? –I’ve told you it’s done/ready.

Megvan a második vágány az új pályaudvaron.
The second platform has been finished/is done at the new railway station.

5. MEGVAN = NEM PANASZKODIK – TO BE JUST FINE/SO SO

-Hogy vagy? –Megvagyok/Nincs okom panaszra.
-How are you? –So so/I have no reason to complain.

Valahogy majd csak megleszünk.
We’ll be just fine.

6. MEGVAN -VAL, -VEL – TO GET ON WELL WITH

Jól megvannak egymással. – They get on well with each other.
Jól megvagyok vele. – I get on well with him.

7. MEGVAN – TO BE FINE; TO LIVE WITHOUT MAJOR PROBLEMS

-Mi újság? –Semmi különös. Megvagyunk.
-What’s new? –Nothing special. We’re fine.

8. MEGVAN … NÉLKÜL – TO DO WITHOUT …

Már nincs meg az autóm, de mindegy. Megvagyok autó nélkül.
I no longer have a car, but it doesn’t matter. I can do without a car.

Csak csak megvannak az apjuk nélkül is.
They scratch along somehow without their father.

9. MEGVAN! = MÁR ÉRTEM! – TO UNDERSTAND

Megvan! Szóval így kell megoldani az egyenletet.
I’ve got it! That’s how you solve this equation.

Bencze Imre: Édes, Ékes Apanyelvünk

Can you translate this poem in your language? 🙂

Kezdjük tán a “jó” szóval, tárgy esetben “jót”,
ámde “tó”-ból “tavat” lesz, nem pediglen “tót”.
Egyes számban “kő” a kő, többes számban “kövek”,
nőnek “nők” a többese, helytelen a “növek”.
Többesben a tő nem “tők”, szabatosan “tövek”,
amint hogy a cső nem “csők”, magyar földön “csövek”.
Anyós kérdé: van két vőm, ezek talán “vövek”?
Azt se’ tudom, mi a “cö”? Egyes számú cövek?
Csók – ha adják – százával jő, ez benne a jó;
hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve “csó”?

Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.

Miskolcon ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden;
amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen.

Agysebész, ki agyat műt otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen tűvet.
Munka után füvet nyír, véletlen se fűvet.

Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.

Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek,
kik a népet felültették… mindnyájukat leültették.

Foglár fogán fog-lyuk van, nosza, tömni fogjuk!
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.

Főmérnöknek fáj a feje – vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.

Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.

Helyes-kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség.
Nemekből vagy igenekből született a nemiség?

Mekkában egy kába ürge Kába Kőbe lövet,
országának nevében a követ követ követ.

Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg ‘s ridegen,
néha játszik nem sajátján, csak idegen idegen.

Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.

Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
mit válasszon? A Fiatot, fiát vagy a fiúját?

Ingyen strandra lányok mentek, előítélettől mentek,
estefelé arra mentek, én már fuldoklókat mentek.

Eldöntöttem: megnősülök. Fogadok két feleséget.
Megtanultam: két fél alkot és garantál egészséget.

Harminc nyarat megértem,
mint a dinnye megértem,
anyósomat megértem…
én a pénzem megértem.

Hibamentes mentő vagyok.
Szőke Tisza pertján mentem:
díszmagyarom vízbe esett,
díszes mentém menten mentem.

Szövőgyárban kelmét szőnek: fent is lent meg lent is lent.
Kikent kifent késköszörűs lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul fent a lent és lent is fent.

Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
hajma lapult kosarában meg egy tasak kőrözött.

Fölvágós a középhátvéd, három csatárt fölvágott,
hát belőle vajon mi lesz: fasírt-é vagy fölvágott?

Díjbirkózó győzött tussal,
nevét írják vörös tussal,
lezuhanyzott meleg tussal,
prímás várja forró tussal.

Határidőt szabott Áron: árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon, kitartásod meghat, Áron.

Felment, fölment, tejfel, tejföl; ne is folytasd, barátom:
első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.

Földmérő küzd öllel, árral;
árhivatal szökő árral,
ármentő a szökőárral,
suszter inas bökőárral.

Magyarország olyan ország hol a nemes nemtelen,
lábasodnak nincsen lába, aki szemes: szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára, s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces, vagy rovar netán a toportyánféreg?

Egyesben a vakondokok “vakond” avagy “vakondok”.
Hasonlóképp helyes lesz a “kanon” meg a “kanonok”?

Nemileg vagy némileg? – gyakori a gikszer.
“Kedves ege-segedre” – köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: tevéd, tévéd, téved;
merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.

Pisti így szól: kimosta anyukám a kádat!
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: enyém, enyéd, enyé;
nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.

A magyar nyelv – azt hiszem, meggyőztelek Barátom –
külön-leges-legszebb nyelv kerek e nagy világon!

Vocabulary – On The Phone

(telefon)hívás phone call
(telefon)kagyló receiver
csipogó pager
csörög to ring

felveszi a telefont to answer the phone
>literally: to pick up the phone

foglalt busy signal
hívó caller
kijelző display (like on a cell phone)
mobil(telefon) cell phone
tárcsahang dial tone
tárcsáz to dial
telefon (tele)phone
telefonfülke phone booth
telefonkönyv directory book
telefonon beszél to talk on the phone
üzenetrögzítő answering machine
vezeték nélküli telefon wireless phone
vezetékes telefon wired phone
visszahív to call back

Telefonbeszélgetés – Conversation on the phone

Halló? Hello?
Tessék! Hello?
Itt az XY ügyvédi iroda. This is the XY laywer’s office.
Itt Péter beszél. Peter speaking.
Miben segíthetek? How can I help you?

Szia, Dávid! Itt Péter (beszél). / Péter vagyok. Hi, David! It’s Peter calling.

Otthon van Erika? Is Erika in?
Ott van Erika? Is Erika there?
Beszélhetnék Erikával? Can I talk to Erika, please?
Erikával szeretnék beszélni. I’d like to talk to Erika.
Ő most (nem) elérhető. He/She is (not) available now.

Egy pillanat, átadom. Just a second. I’ll get him/her.
Várjon egy pillanatot (legyen szíves)! Wait a moment please. (formal)
Átkapcsolom az irodájába. I’ll put you through his office. (formal)
Egy pillanat türelmét kérem. One moment please (formal)
>literally: I’m asking you a moment’s patience.
Kérem, tartsa! Hold on please. (formal)

Megismételné? Could you repeat please? (formal)
Beszéljen hangosabban, kérem! Could you speak up please? (formal)
Beszéljen lassabban, kérem! Could you speak a little slower please? (formal)
Visszahívna? Can you call me back? (formal)
Rossz a vonal. Alig hallom. We have a bad connection. I can barely hear you. (formal)
Nincs térerő. No reception.

Sajnálom, nincs itthon. I’m afraid he’s not in.
Ki beszél? Who is this?
Hagy üzenetet? Would you like to take a message?
Tudna telefonálni később? Can you call again later?
Megmondom, hogy kereste. I’ll let him know you called.
Átadom az üzenetet. He’ll get the message for sure.
Rendben, majd később hívom. That’s okay. I’ll call back later.
Hogy mondta, mi a száma? What did you say your number is? (Formal)

Ön a 384-583-as számot hívta. A sípszó után hagyjon üzenetet.
You’ve reached 384-583. Please leave a message after the beep.

Majd még hívlak! I’ll talk to you/call you soon. (informal)
Kösz a hívást, szia! Thanks for calling. Bye. (informal)
Köszönöm a hívást! Thank you for calling. (formal)
Viszonthallásra! Bye. (formal)
>short form: Viszhall!
Most le kell tennem. > I have to hang it up now.
A másikon hívnak. I have another call coming through.

Hungarian phone numbers for wired phones are like this:

The entire number starts with a prefix for a city, town, let’s say 06 and another prefix for a specific part of a town like 72 for Pécs. Then you have six numbers. I hope this number doesn’t exist: 0672/387-912

You read the number like this: nulla hat hetvenkettő három nyolcvanhét kilenc tizenkettő.

The cell phones have these prefixes 0620, 0630, 0670 followed by seven numbers:

0670/2674-189

And you say: nulla hat hetven huszonhat hetvennégy egy nyolcvan kilenc

Vocabulary – used to and koromban

USED TO = A LONG TIME AGO

English has a simple method to express an event that happened long ago: used to. Hungarian, in turn, uses several adverbs of time to express such events:

régen long ago, a long time ago
azelőtt earlier, in the past
valaha once

These adverbs require the verb to be in the past tense.

Régen sokat jártunk a parkba.
We used to go to the park a lot.

Azelőtt mindig húst ettek vasárnap.
They used to eat meat for lunch on Sunday.

Valaha kívülről tudtam, hogy kell írni a japán Hiragana jeleket.
I used to know by heart how to write the Japanese Hiragana signs.

You can talk about a certain period of your life, too. Examples:

gyerek koromban when I was a child
iskolás koromban when I was a student

Gyerek koromban gyakran ettem édességet.
When I was a child, I often ate sweets.

Idős korában már nem hallott túl jól.
When he got older, his hearing was not too good.

So the scheme is:

gyerek, iskolás, felnőtt, idős
koromban (when I was a child, a student, an adult, old)
korodban (when you were…)
korában (when he/she was…)
korunkban (when we were…)
korotokban (when you were…)
korukban (when they were…)

Of course, the noun kor (age) is fitted with the possessive endings as you see above and the suffix -ban is added.

Vocabulary – Same Adjective, Different Meaning Part 2

sima felület – smooth surface
sima ügy >figurative sense: smooth sailing

gyenge ember – weak man
gyenge egészség – poor health

könnyű / nehéz bőrönd – light / heavy suitcase
könnyű / nehéz feladat – easy / difficult task

alap = basis, base, foundation > this word is a noun, but can be used as adjective and then it is written together with the word it modifies.

alapműveltség – basic education
alapelv – fundamental principles

Vocabulary – Same Adjective, Different Meaning Part 1

SAME ADJECTIVE, DIFFERENT MEANING

nagy ember – tall man
nagy ember – great man
nagy ház – big house

kis ember – short man
kisember – common man (>written together)

vékony lány – slender girl
vékony fal – thin wall
vékony hang – high voice

ritka állat – rare animal
ritka erdő – thin forest

borús ég – cloudy sky
borús kilátások – gloomy prospects

érdes felület – rough, uneven surface
érdes hang – raucous voice

lapos tető – flat roof
lapos előadás – dull performance

finom étel – tasty meal
finom anyag – fine material
finom hölgy – fine lady

élénk gyerek – lively child
élénk szín – bright colour

józan ember – sober man
józanész – common sense (>written together)

erős férfi – strong man
erős paprika – hot pepper
erős jellem – firm character

képzett tanár – educated/trained teacher
képzett szó – derivative (>literally: formed word)

komoly tudós – earnest scientist
komoly kár – heavy damage

enyhe időjárás – mild weather
enyhe kifejezés – understatement (>literally: mild expression)

Vocabulary – Adverbs of Frequency

ADVERBS OF FREQUENCY

These adverbs gyakran, ritkán, mindig, soha are placed right before the verb. However, általában and rendszerint go to the beginning of the sentence. The adverb néha can be at the beginning or at the end of the sentence or before the information you want to stress it happens once in a blue moon.

gyakran often <> ritkán rarely, seldom
Gyakran hallgatom, ahogy a madarak csiripelnek.
I often listen to the birds twittering.
Piacra csak ritkán járok, inkább áruházban vásárolok.
I rarely go to the market. I prefer doing the shopping in a department store.

mindig always <> soha never
A tévét mindig bekapcsolva hagyja.
He always leaves the tv on. (leaves the tv turned on)
Én soha nem kértem tőled semmit.
I’ve never asked anything from you.

néha sometimes, now and then
Néha beszélünk a politikáról.
We sometimes talk about politics.
Találkozunk még néha.
We meet now and then.
Azt mondta, hogy néha kirándulni jár.
She said she sometimes makes an excursion.

általában, rendszerint usually, normally
Általában háromszor mosok fogat.
I usually brush my teeth three times.
Rendszerint elegánsan öltözködik.
She normally dresses smart.

NOTE! If a word is strongly connected to the verb, then mindig and soha precede that word. Examples from above:

mindig bekapcsolva hagyja
soha nem kértem

Vocabulary – Garden

A KERTBEN – IN THE GARDEN

kert garden
kertész gardener
kertészkedik to do the gardening
(plural: füvek) grass
pázsit lawn
virág (plural: virágok) flower
(virág)ágyás (flower) bed
virághagyma bulb
mag seed
konyhakert, veteményes kert kitchen-garden
föld earth, soil
talaj ground, soil
melegház green-house
fa tree
lomb foliage
lombkorona crown
fatörzs tree-trunk
levél (plural: levelek) leaf
madár (plural: madarak) bird
fészek (plural: fészkek) nest
bokor (plural: bokrok) bush
árnyék (plural: árnyékok) shadow
illatos fragrant
tarka pied
tarkabarka motley
színes colorful
ültet to plant
virágot ültet to plant a flower
gyom / gaz weed
gyomlál / gazol to weed
permetez to spray
virágba borul to burst into bloom

A FÉSZERBEN – IN THE SHED:
talicska wheelbarrow
lapát shovel > lapátol to shovel
gereblye rake > gereblyézik to rake
ásó spade > ás to dig
vasvilla pitchfork
öntözőkanna watering-can
fűnyíró lawn-mower > füvet nyír to mow the lawn

NÖVÉNYEK – PLANTS:
rózsa rose
dália dahlia
muskátli geranium, pelargonium
tulipán tulip
nefelejcs forget-me-not
nárcisz narcissus
hóvirág snow drop
ibolya violet
kankalin primrose
almafa apple tree
árvácska pansy

Vocabulary – Animals

Á L L A T O K

EMLŐSÖK ÉS MÁS ÁLLATOK MAMMALS AND OTHER ANIMALS:
antilop antelope
bálna whale
béka frog
bika bull
bivaly buffalo
borjú calf (plural: borjak)
bölény bison
csiga snail
csikó foal
daru crane (plural: darvak)
denevér bat
disznó pig
egér mouse (plural: egerek)
elefánt elephant
farkas wolf
fóka seal
gida fawn
görény polecat
hiéna hyena
hiúz lynx
hód beaver
hörcsög hamster
jaguár jaguar
jegesmedve polar bear
juh sheep
kanca mare
kecske goat
kenguru kangaroo
kutya dog
lajhár sloth
leopárd leopard
lepke / pillangó butterfly
horse (plural: lovak)
macska cat
malac pig
medve bear
mókus squirrel
mosómedve racoon
nyúl rabbit
oroszlán lion
orrszarvú rhinoceros
őz deer
panda panda
párduc panther
patkány rat
pók spider
poloska (bed)bug
póni pony
róka fox
sakál jackal
skorpió scorpion
sün(disznó) hedgehog
szamár donkey (plural: szamarak)
szarvas stag
tehén cow (plural: tehenek)
tengerimalac guinea-pig
tetű louse (plural: tetvek)
teve camel
tigris tiger
vaddisznó wild boar
vakond mole
vidra otter
víziló river-horse, hippopotamus (plural: vízilovak)
zebra zebra
zerge chamois
zsiráf giraffe

MAJOM – MAJMOK APES, MONKEYS:
csimpánz chimpanzee
gibbon gibbon
gorilla gorilla
orángután orang-utan

No difference between apes and monkeys in Hungarian. If you want to make a difference, you can say for ape = emberszabású majom. The word emberszabású means anthropoid.

ÍZELTLÁBÚAK ARTHROPODA: literally > articulated legged
csótány cockroach
darázs wasp
hangya ant
kullancs tick
légy fly
méh bee
sáska locust
szarvasbogár stag-beetle
szöcske grasshopper
szúnyog mosquito
tücsök cricket

Here I wrote bugs and insects, as well. A bettle, bug is called bogár > bogarak. An insect is called rovar > rovarok.

PUHATESTŰEK MOLLUSCS:
csiga snail
giliszta worm
kagyló shell-fish, mussle

HÜLLŐK ÉS KÉTÉLTŰEK REPTILES AND AMPHIBIA:
ebihal tadpole
gyík lizard
kaméleon chameleon
kígyó snake
krokodil crocodile
teknős turtle
varangy(os béka) toad
vipera viper

HAL > HALAK FISH:
csuka pike
cápa shark
delfin dolphin
harcsa sheat-fish, catfish
homár lobster
hering herring
keszeg river bleak
lazac salmon
medúza jellyfish
osztriga oyster
pisztráng trout
polip octopus
ponty carp
rája ray
(folyami) rák crayfish
(tengeri) rák crab
tintahal squid (literally > ink fish)
tonhal tunny fish, tuna

MADÁR > MADARAK BIRDS:
fácán pheasant
bagoly owl
cinege / cinke titmouse
csibe chick, little chicken
csirke chicken
fecske swallow
fülemüle nightingale
galamb pigeon, dove
gólya stork
hattyú swan
héja hawk
holló raven
kacsa duck
kakas cock
kakukk cuckoo
kolibri humming bird
liba goose
pacsirta lark
papagáj parrot
páva peafowl, peacock
pelikán pelican
pingvin penguin
pisztráng trout
pulyka turkey
sas eagle
seregély starling
sirály gull
sólyom falcon
strucc ostrich
tyúk hen
veréb sparrow

MÁS OTHERS:
ikra roe
ivadék spawn
kölyökkutya puppy
kiscica kitten

A ló nyerít. The horse neighs.
A kutya ugat / vonít. The dog barks / howls.
A macska nyávog. The cat mews.
A madár csiripel / csipog. The bird chirps / tweets.
A kecske mekeg. The goat bleats.
A bárány béget. The lamb bleats.
A tehén bőg. The cow says moo.
A disznó röfög. The pig grunts.
A bagoly huhog. The owl ululates.
Az egér cincog. The mouse squeaks.
A tücsök ciripel. The cricket chirps.
Az oroszlán ordít. The lion roars.
A béka brekeg. The frog croaks.
A gólya kelepel. The stork clatters.

If you’re hurt by an animal, they do this:
megharap to bite (dog, lion > bigger animals)
megcsíp to bite (mosquito > smaller animals)
megszúr to sting
megmar to bite, to sting (dog, snake)

and the result is (nouns):
harapás bite
csípés bite
szúrás sting
marás bite, sting

Vocabulary – Meals Part 3

And now let’s see what a Hungarian receipt looks like. I’m giving you a possible receipt for goulash soup. Possible because you can do it in several ways depending on your taste. The following receipt is from an old cookery book. First let’s see the vocabulary. I only write the words dictionaries are not likely to list and expressions peculiar for some reason.

csöves paprika paprika (vegetable, not spice)
körömnyi babérlevél > laurel leaf as much as you can put on your finger-nail
literally: a finger-nailful of laurel leaf (if that makes sense to you)
dkg > abbreviation for dekagramm decagramme
pörköltnek való hús meat used to cook stew
cm > abbreviation for centiméter >> cm-es = centiméteres
kockára vág to dice
apróra vágott hagyma chopped onion
zsiradék fats
fedő alatt > literally: under lid >> you keep the lid on the pot
hozzáad to add
vízzel felenged to pour water until the ingredients are covered
puhulni kezd it’s getting tender
megtisztít to clean OR to peel, to pare
kettéhasít to cut in two
kockákra vágott burgonya diced potato
lassú tűzön puhára főz to simmer the food until it’s tender
lecsó > tomato, paprika, onion, wiener or sausage mixed and cooked
krém cream
s > short form for és = and, used in books, not in spoken language
tetszés szerint to taste, at will
ízesít to flavour, to season (another for can be fűszerez)

G U L Y Á S L E V E S

Hozzávalók:
30 dkg marha- vagy sertéshús (esetleg vegyesen), 15 dkg leveszöldség, 50 dkg burgonya, hagyma, só, pirospaprika, csöves paprika, köménymag, körömnyi babérlevél, 2 evőkanál olaj vagy 30 dkg zsír.

Elkészítése:
Pörköltnek való húst veszünk, és két cm-es kockákra vágjuk. Az apróra vágott hagymát a zsiradékban fedő alatt megpirítjuk, beletesszük a pirospaprikát és hozzáadjuk a húst. Megsózzuk és vízzel felengedjük. Ha a hús puhulni kezd, megtisztítva és kettéhasítva tesszük bele a leveszöldséget. Amikor a hús majdnem készen van, hozzá adjuk a kockákra vágott burgonyát, és azzal lassú tűzön puhára főzzük. Nyáron zöldpaprikával, télen száraz csöves paprikával vagy lecsóval, illetve paprika- és paradicsomkrémmel s tetszés szerint köménymaggal meg babérlevéllel ízesítjük.

NOTE! Nowadays Hungarian people cook with oil rather than fat. Exceptions are foods that require fat because couldn’t be prepared otherwise.