Nouns and Plural Form – Nominative Case


NOUNS AND PLURAL FORM – NOMINATIVE CASE

First the solution to the article exercise:

az ablak – the window

a konyha – the kitchen

egy ajtó – a door

egy kalap – a hat

egy / az élet – a life, the life

NOUNS

There is no need to worry about Hungarian nouns. As there is no gender discrimination, nouns are neither masculine nor feminine. We don’t have neuter nouns, either. They are nouns just like in English.

In English, the plural is formed in this way: houses, oxen, and there are a couple of exceptions for different reasons like fish, information, advice, police, people, man/men, child/children

Hungarian plural is formed the suffix -k. You add that -k to the end of the nouns like this: méhek (bees), emberek (people), házak (houses), állomások (stations). So far so good. The difficulty is that there are exceptions worthy of consideration.

Rule 1: a/e become á/é in the plural at the end of a noun.

anya – anyák (mother – mothers)
apa – apák (father – fathers)
kacsa – kacsák (duck – ducks)
kefe – kefék (brush – brushes)
eke – ekék (plough – ploughs)
teve – tevék (camel – camels)

Any other vowel is free from this rule. You just add -k to end of a noun: kapuk (gates), padlók (floors), erdők (forests), kesztyűk (gloves).

NOTE! Hungarian nouns never end in Á, É, O, Ö!

Rule 2: If nouns end a in consonant or two, it would be difficult even for us to pronounce them with the -k suffix. That’s way we need a vowel between the noun and the plural suffix -k. It’s called LINK VOWEL. Link vowels can be: o, a, e, ö.

Let’s see the high-vowel nouns first! High vowels are: e, é, ö, ő, ü, ű. Now let’s forget about i, í for a moment.

1. High-vowel nouns take the suffix -k + an E or Ö link vowel. Suffixes for such nouns are -EK or -ÖK. Nouns having e, é take -EK. Examples:

emberek (people), jelek (signs), székek (chairs), gépek (machines)

2. High-vowel nouns whose last syllable is ö, ő, ü, ű take the plural -ÖK. Examples:

elnökök (presidents), gyümölcsök (fruits), köldökök (navels), küszöbök (thresholds), örömök (delights)

3. Monosyllabic high-vowel nouns containing ö, ő, ü, ű and ending in one or two consonants take -EK or -ÖK. These nouns must be memorized!

övek (belts), őzek (roes), tőgyek (udders), fülek (ears), ügyek (affairs), rügyek (burgeons), völgyek (valleys), hölgyek (ladies), könyvek (books), tölgyek (oaks), szörnyek (monsters), földek (lands), törzsek (trunks)

Irregular nouns are: szűz – szüzek (virgins) and tűz – tüzek (fires) whose long ű becomes short ü in the plural form.

tökök (marrows), gyökök (roots), körök (circles), szőrök (hairs), bőrök (skins), gőzök (steams), bűzök (stenches), őrök (guards), böjtök (fasts), szörpök (syrups), görcsök (cramps), fürtök (clusters), kürtök (horns)

4. High-vowel suffixes requiring -EK. You don’t have to know what those suffixes do, but if you see them, you’ll know how to put them in the plural form.

 • -vény / emelvények – platforms
 • -mény / élmények – experiences
 • -és / kérések – requests
 • -et / felületek – surfaces
 • -ség / térségek – areas
 • -ész / kertészek – gardeners
 • -zet / mennyezetek – ceilings

Sorry if some English nouns (which shouldn’t be) are made plural, but I want to show you how those Hungarian nouns can be made plural.

Now we’ll talk about deep-vowel nouns.

Rule 3: Deep-vowel nouns take the plural -OK or -AK.

1. Standard deep-vowel nouns simply take -OK:

kalapok (hats), állatok (animals), vonatok (trains), lányok (girls)

2. Two monosyllabic deep-vowel nouns take -AK: fogak (teeth), tollak (pens; feathers)

3. Some monosyllabic deep-vowel nouns containing a, á take the plural -AK (because of historical reasons). I’m going to write just a few of them. You can see and learn the rest in the book you can download:

kádak (bath-tubs), falak (walls), halak (fish), gyárak (factories)

4. Monosyllabic deep-vowel nouns ending in two consonants and having a, á either take -OK or -AK. No rules for them. You’d better memorize them.

árnyak (shadows), szárnyak (wings), nyársak (prods), társak (mates), sarjak (sprouts), tárgyak (objects)

BUT!

tapsok (applauses), kardok (swords), partok (shores, beaches), pártok (political parties), pántok (hinges), táncok (dances), sáncok (fortifications)

5. Deep-vowel suffixes requiring -OK. You don’t need to know (yet) what these suffixes do, but if you see them, you know you have to make them plural with -OK.

-vány / látványok  – spectacles
-mány / takarmányok – forages
-ás / szokások – customs
-at / lakatok – padlocks
-ság / társaságok – companionships
-ász / jogászok – jurists
-zat / ruházatok – clothings

Furthermore, there are three nouns ending in ú and taking the plural -AK:

borjú / borjak (calves)
varjú / varjak (crows)

AND

fiú has two plural forms: fiúk / fiak. The plural FIÚK means BOYS, while the plural FIAK means SONS.

DROP-VOWEL NOUNS

Drop-vowel nouns suffer some kind of mutation when made plural (and also accusative. Later about that). Let’s see this example: BOKOR (bush)

Step 1: Remove the last vowel BOKOR and you get this: BOKR

Step 2: Figure out what link vowel you need. In this case, it’s logical. We need O: BOKRO

Step 3: Add the plural suffix -K: BOKROK

BOKOR – bush
BOKROK – bushes

There are a couple of nouns like bokor. I’ll give you a few examples. Please check the rest of the nouns belonging to this category in the ‘Download the grammar book’ section. Listing them all would take a lot of space in this entry.

álom / álmok (dreams), dolog /dolgok (things), ököl / öklök (fists), szobor / szobrok (statues)

Typical drop-vowel nouns end in -ALOM, -ELEM suffix: szerelem / szerelmek (loves), hatalom / hatalmak (powers).

-ALOM becomes -ALMAK
-ELEM becomes -ELMEK

I cannot give you an exact number of how many nouns like these above exist because -alom, -elem turn verbs into nouns. It depends on what you would like to say.

 

NOUNS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED

With these nouns it is easy to know the plural. -Ek for high-vowel nouns, -AK for deep-vowel nouns. This concerns nouns containing Á or É in that last closed syllable.

Let me show two examples of ‘last vowel change’:

MADÁR (bird)
MADARAK (birds)

EGÉR (mouse)
EGEREK (mice)

You see the Á becomes A and the noun takes the plural -AK, as well, as the É becomes E and the noun takes the plural -EK. That’s it. These nouns (and those two above) are the ones you should be careful with:

DEEP-VOWEL WORDS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED

kanál / kanalak – spoons
szamár / szamarak – donkeys
pohár / poharak – glasses (to drink from)
bogár / bogarak – bugs
nyár / nyarak – summers
sár / sarak – muds
mocsár / mocsarak – marshes
sugár / sugarak – rays
kosár / kosarak – baskets

Some monosyllabic words having long ú becoming short u:

kút / kutak – wells
lúd / ludakgeese
úr / urak – lords, gentlemen
út / utak – roads
nyúl / nyulak – rabbits
rúd / rudak – rods

HIGH-VOWEL NOUNS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED

Please check the rest of these nouns in the downloadable book. There you can find a more extended list.

szekér / szekerek – carts
tehén / tehenek – cows
kenyér / kenyerekslices of bread
fedél /fedelek – roofs, covers
veréb / verebek – sparrows
cserép / cserepek – tiles, shards
szemét / szemetek – rubbish
levél / levelek – leaves, letters
ég / egek – skies
ér / erek – veins
fél /felek – members; halves
szél / szelek – winds
bél / belek – bowels
tél / telek – winters
dél / delek – noons
nyél / nyelek – handles, shafts
dér / derek – white frosts
tér / terek – squares, areas
légy / legyek – flies

And in parallel with the monosyllabic long ú nouns, here we have two monosyllabic long ű nouns. That long ű becomes short ü in the plural. You already know these words, actually.

szűz / szüzek – virgins
tűz / tüzek – fires

And two irregular nouns: DERÉK / DEREKAK (waists), FAZÉK / FAZEKAK (pots)

Note that usually nouns ending in -ár/-ér, -ál/-él are subject to such changes. There are a couple of them, so they should be memorized. Most of the nouns with similar forms are regular: tálak (dishes), határok (boundaries), etc.

V-NOUNS

V-nouns get a V inserted in the plural. High-vowel nouns take the plural suffix -EK, deep-vowel nouns take the suffix -AK. Furthermore, the long vowel (ő, ű, ó) becomes short (ö, ü, o) in the plural. Just a few words belong there:

kő / kövek – stones
cső / csövek – tubes
tő / tövek – roots, stems
ló / lovak – horses
hó / havak – snows > Ó becomes A
tó / tavak – lakes
fű / füvek – grass(es)
mű / művek – works, factories > Ű stays Ű
nyű / nyüvek – maggots
fű / füvek – grasses

NOTE! The long ű in MŰVEK doesn’t change in the plural.

Here you can learn two adjectives: bő – bővek (abundant); jó – jók/javak (good/possessions)

Some other nouns behace like V-nouns, but they have two plural forms. A regular plural and a V-plural. Some have different meanings.

mag / magok / magvak – seeds
lé / lék /levek – juices
daru / daruk / darvak – cranes
falu / faluk / falvak – villages
tetű / tetűk / tetvek – cooties
szó / szók /szavak – words
fattyú / fattyúk / fattyak – bastards (extramarital children)

The plurals for mag, lé, falu, tetű, fattyú mean the same thing.

DARU: daruk refers to machines, while darvak means birds.

SZÓ: szók is used with grammatical expressions (kérdőszók – interrogative words), whereas szavak is used with general expressions (szép szavak – nice words)

MIXED NOUNS

Mixed nouns contain both deep and high vowels! They are mixed because they have I, Í, E, É in them + a deep vowel. As a rule, the last vowel decides if a noun is a high or deep.

1. Mixed nouns having I, Í + a deep-vowel in them are deep-vowel words and take the plural -OK:

iratok (documents), szállítmányok (shipments), kavicsok (pebbles), tinták (inks)

2. Mixed nouns with E, É + a deep-vowel in them are deep-vowel words and take the plural -OK:

sétányok (avenues), játékok (toys), tányérok (plates), szomszédok (neighbours)

3. Monosyllabic nouns containing long í are either high or deep. They should be memorized. The plural can be: -ok, -ak, -ek

gyíkok (lizards)
kínok (pains)
sípok (fifes)
síkok (planes)
sírok (tombs)
csíkok (stripes)

díjak (awards)
íjak (bows)
szíjak (straps)
ín / inak (tendons) LONG Í BECOMES SHORT I
híd / hidak (bridges) LONG Í BECOMES SHORT I
nyíl / nyilak (arrows) LONG Í BECOMES SHORT I

csínyek (pranks)
színek (colors)
ívek (archs)
rímek (rhymes)
címek (titles)
írek (Irish)
díszek (ornaments)
hírek (news)
ínyek (palates, gums)
sínek (rails)
ízek (flavors)
víz / vizek (waters) LONG Í BECOMES SHORT I

And another word: rizs / rizsek (rice)

COMPOUND WORDS

A compound word consists of two individual nouns.

Hungarian compound words are deep or high according to the last word. Here you see what such words become and the plural form attached to them.

ház + építések = házépítések – house constructions
torna + terem = tornatermek – gymnasia (literally: gymnastics rooms)
lámpa + oszlop = lámpaoszlopok – lamp posts

ADOPTED WORDS or LOAN-WORDS

LOAN-WORDS are foreign words already adopted to the Hungarian writing system. Their plural forms still vary, but there’s no difference in their meaning.

fotel / fotelok or fotelek – armchairs
hotel / hotelok or hotelek – hotels BUT

konténer / konténerek – containers
hieroglifa / hieroglifák – hieroglyphs

NOTE! Hungarian writing likes the assimilation f foreign words if the use of those words has become prevalent enough.

dizájnok – designs
ímélek – emails
szoftverek – softwares
hárdverek – hardwares

ALSO NOTE! Foreign words are often mixed words by Hungarian concept, so we need to decide which group they belong to (high or deep) and deal with them accordingly.

SUPPLEMENTAL

Let’s see some nouns we haven’t talked about yet. These nouns are irregular, so be careful with them.

FÉRFI – man: looks a harmless high-vowel noun, but it is a DEEP-VOWEL NOUN! Its plural is: FÉRFIAK – men

UJJ – finger: obviously a deep-vowel noun and its plural is UJJAK – fingers

ARANY – gold: deep-vowel noun and the plural is ARANYAK – golds

Furthermore, there are high-vowel noun having E or Ö whose vowels are still changing. NOTE! The plural for such nouns is -EK. Example:

CSEND – silence / CSENDEK  – (silences)
CSÖND – silence / CSÖNDEK – (silences)

It’s not important which you use if they stand alone. If they’re part of a compound word the E version is used.

CSENDHÁBORÍTÁS – riot (literally: breach of silence )

CSEPPFOLYÓS – liquid, fluid

GOOD NEWS! WE’RE DONE WITH NOUNS!!!!

From the next entry on, we’ll take a look at the ACCUSATIVE CASE of these nouns.

6 comments on “Nouns and Plural Form – Nominative Case

 1. Jana says:

  Tisztelt Ragoncsa úr!

  Tökéletesítem az én magyar nyelvismeretemet a http://www.linguahungarica.cz, de a maga weblapon található nyelvtani felvilágosításoknak segítségükkel. Maga felvilágosítások jobb és közelebbi, de a Hunlang’s Blog Hungarian Grammar For Beginners elnevezésű bloggon bukkantam apró hibákra, amelyekre akarok rávilágítani:

  1) NOUNS AND PLURAL FORM – SUBJECTIVE CASE felirat alább első hiba van: „You add that k to the end of the nouns like this: méhek (apes),…“ –> méhek angolul nem apes, de bees. Esetleg: apes magyarul majomemberek, nem méhek.

  Like

 2. Jana says:

  2) „3. Monosyllabic high-vowel words containing ö, ő, ü, ű …“ szakaszban másik apró hiba van: völgyek (vallies) –> az a többes szám nem vallies, de valleys.

  Like

  • hunlang says:

   Üdvözlöm!

   Először is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ilyen jól beszél magyarul.

   Ami a hibákat illeti, kijavítottam őket. Köszönöm, hogy felhívta rájuk a figyelmemet!

   Like

 3. Jana says:

  Amikor tavalyelőtt először jelentkeztem, akkor csak gyorsan átnéztem a blogját. Megállapítottam, hogy a blogja nem olyan felületes, amint más magyar nyelvtan tartalmú blogok / weboldalak. Megfigyeltem azokat könnyen látható apró hibákat, de most az után az alapos tanulás után megfigyeltem további tényeket, amiket kell helyreigazítania:

  54) Ezt lehet így pontosabbá tennie: „…nouns are neither masculine nor feminine nor neuter.“
  Jobban: „They are nouns just like in English.“ –> Itt van a topic-prominent aspect, és angolban létezik a just like szókapcsolat.
  és: „Hungarian plural is formed with the suffix -k. You add that -k to…“ –> Angolban ugyan létezik formed with, de created with is jó. Második többes szám jele is jól néz ki vastagként.
  Egyszerűbb: „But there are exceptions worthy of consideration.“ –> Eredeti mondat kissé komplikált, mert come from (származni valamiből, jönni valahonnan) ide nem passzol.

  Jobban: „Rule 1: -a / -e endings change to -á / -é in plural nouns.“ –> Eredeti mondatban ismételt szavak vannak.
  Mivel itt van NOUNS felirat, akkor ezek a nyelvtani felvilágosítások egyszerűbbek, ha mind marad egyértelmű alakjában. Úgymint ha nouns marad words helyett. Többes számban vannak csak főnevek. Nem a szavak általában, mert a szavak közé tartozik minden szófaj (kérdőszók, indulatszók…), ahol nincsen a többes szám.
  és: „You just add -k to the end of a noun:“ –> az a -k többes szám jele is jól néz ki vastagként

  kapuk = gates, mivel doors magyarul nagyobbára ajtók
  alkalmasak a főnevek -ú meg -ű képzővel is: eskük (oaths), szemtanúk (eyewitnesses)
  Magyar főnevek végződnek nemcsak az o meg ö magánhangzóval. Az a tény voltaképpen ilyen: „Hungarian nouns never end in these vowels: á, é, í, o, ö.“

  Ide kell egy határozatlan névelőt: „…nouns end in a consonant or two…“ és a mondat vége egyértelmű és pontosabb formába módosítható: „…to pronounce those nouns with that -k suffix.“
  Tovább: „That’s why we need a vowel…“

  Feljebb írta Rule 1: és alább Rule 3:. Azért kell ide pótolnia illető számjelzést, mert ezek a felvilágosítasok is valamilyen szabályba tartoznak: „Rule 2: Let’s see the high-vowel…“

  Egyértelmű forma érdekében: „Let’s see the high-vowel nouns first!“ és: „1. High-vowel nouns…“
  Az a mondat tovább helyesen: „…suffixes for such nouns are -EK, -ÖK. Nouns having e, é…“ –> Itt van a többes szám (plural suffixes are). Or kötőszó célszerűtlen -EK és -ÖK között. Ha ott lenne, akkor egyik kiküszöböli a másikat. De itt mindkettő érvényes.
  Tovább helyesen: „2. High-vowel nouns whose last syllable contains ö, ő, ü, ű…“
  Tovább: „3. …high-vowel nouns… These nouns must be memorized!“ és „Irregular nouns are:“

  gyökök (roots – in math), vagy akkor radices. Root egy többjelentésű főnév.
  böjtök = fastings. Az majd az Accusative Case szakaszban is helyettesíthető egyértelmű fordítás miatt. Arról majd írok.
  Van magyarban törp (-ök) alak is? Ez nincs semmi internetes szótárokban, de van csak törpe (-ét,-ék,-éje) alak.

  Egyértelmű forma érdekében: „Sorry if some English nouns… Hungarian nouns…“
  Tovább: „Rule 3: Deep-vowel nouns…“, –> mivel egy sorral feljebb egyaránt fogalmazza
  és: „2. …deep-vowel nouns…“ és: „3. …deep-vowel nouns…“ és: „4. Monosyllabic deep-vowel nouns…“

  fogak angolul csak teeth, nem (tooth/teeth)
  pártok fordítható így is: political parties
  pántok nagyobbára hinges
  látványok inkább prospects, mert spectacles = szemüveg

  DROP-VOWEL NOUNS alcímhoz tartozó javítások:
  Egyszerűbb: „Drop-vowel nouns suffer some kind…“ –> egyszerű igealak (suffer) ide való, mert ez a szabály mindig érvényben marad; nemcsak az adott pillanatban

  Még ezek is jó példák, mivel különböző magán- és mássalhangzókat magukban foglalnak: torony tornyok (towers), iker ikrek (twins), pehely pelyhek (flakes), ajak ajkak (lips), fészek fészkek (nests), érem érmek (medals), juhakol juhaklok (sheep-folds), nyereg nyergek (saddles), izom izmok (muscles), üröm ürmök (wormwoods), vászon vásznak (canvases)
  van itt egy rendhagyó főnév is: fátyol = fátylak vagy fátyolok (veils)
  van itt egy főnév, aminek a többes száma két verziós: sarok = sarkok / sarkak (corners, heels)

  és: „Typical drop-vowel nouns end in -ALOM…“ –> egyszerű igealak
  Érdemes még odaírni, hogy létezik kb. 40 főnév -alom képzővel, és csak kb. 30 főnév -elem képzővel. Laptop szótárom generálta ki ezeket:
  -alom: aggodalom, alkalom, birodalom, bizalom, borzalom, buzgalom ( + ügybuzgalom), fájdalom ( + szívfájdalom), fogalom, forgalom, forradalom ( + világforradalom), halom ( + sírhalom), hatalom ( + világhatalom), irgalom, irodalom ( + szakirodalom, szépirodalom, színműirodalom, világirodalom), izgalom, jutalom, lakodalom, malom ( + szélmalom), mozgalom ( + világmozgalom), nyugalom, oltalom, rágalom, riadalom, szabadalom, szánalom, szorgalom, társadalom, tartalom ( + savtartalom), tilalom, unalom, uradalom, uralom ( + világuralom), vonzalom
  -elem: élelem, értelem ( + szakértelem), érzelem, fegyelem, fejedelem, félelem, figyelem, gyötrelem, győzelem, hiedelem, ijedelem, intelem, jövedelem, kegyelem, kényelem, kérelem, kereskedelem ( + világkereskedelem), késedelem, küzdelem, sejtelem ( + balsejtelem), sérelem, szerelem, terjedelem, történelem ( + világtörténelem), türelem, védelem ( + határvédelem, honvédelem, légvédelem), veszedelem

  Egyértelmű forma: „…Only a couple of nouns belong…“

  NOUNS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED alcímhoz tartozó javítások:
  Egyértelmű forma: „With these nouns… -EK for high-vowel nouns… deep-vowel nouns.“
  Tovább egyszerűen: „This concerns nouns with Á or É in that last closed syllable.“
  és: „Let me show two examples of that last vowel:“ –> nincs example about, de example of
  és: „…A and the noun… -AK, as well as the É … and the noun…“
  „These nouns… take heed of:“ –> Care about kapcsolatnak más jelentése van. Az található thefreedictionary.com, vagy macmillandictionary.com elnevezésű szótárban.

  DEEP-VOWEL NOUNS…“
  Szamarak angolul donkeys. –> Ha az előtt a végipszilon előtt mássalhangzó van, akkor ipszilon -ies végződésre változik (artery arteries, difficulty difficulties). De a végipszilon nem változik az után a magánhangzó után (toy toys, ray rays, guy guys). Vallies már egy elavult alak (forrás: wikipedia)
  egyszerűen: glasses (to drink from)
  Ezek is tartoznak a mély hangrendű főnevekhez: mocsár mocsarak – marshes, mozsár mozsarak – mortars, sugár sugarak – rays, agár agarak – greyhounds, fonál fonalak – yarns. Mindezeket érdemes hozzáírni, hogy kezdőknek legyen komplex fogalmuk mély hangrendű főnevekről, mivel itt van összesen csak kb. húsz főnév.

  Tovább egyszerűen: „…some monosyllabic nouns with long ú, which becomes short u.“
  Ide még tartozik: rúd / rudak – rods

  Egyértelmű felirat: HIGH-VOWEL NOUNS WITH…
  cserepek a mindennapi angolban nemcsak tiles, hanem shards is
  felek nemcsak members, hanem halves is
  terek a mindennapi angolban nemcsak squares, hanem areas is

  Ezek is tartoznak a magas hangrendű főnevekhez: kerék kerekek – wheels, kéz kezek – hands, fenék fenekek – bottoms, mész meszek – limes, jég jegek – ices, egér egerek – mice, éjfél éjfelek – midnights, házasfél házasfelek – spouses, hét hetek – weeks, gyökér gyökerek – roots, szén szenek – coals, név nevek – names, réz rezek – coppers, szűgy szügyek – animal bosom, tenyér tenyerek – palms of hand, egyéb egyebek – some other things, közép közepek – centres of, elég eleget (a wiktionary.org forrás szerint ennek nincs a többes száma) – sufficiency of, nehéz nehezet (nincs a többes száma) – something difficult / difficult business. Mindezeket érdemes hozzáírni, hogy kezdőknek legyen komplex fogalmuk magas hangrendű főnevekről, mivel itt van összesen kb. negyven főnév.
  Tovább egyszerűen: „…with monosyllabic long ú nouns, here… long ű nouns… know them, actually.“

  Alcím végére érdemes még odaírni, hogy többek közt léteznek azonos sablonú főnevek is (szé-, ré-, -nyér, -éz), amikben a hosszú magánhangzó nem változik: nadrág (trousers) – nadrágok, méz (honey) – mézek, vitéz (valiant warrior) – vitézek, kalács (cake) – kalácsok, tányér (plate) – tányérok, szék (chair) – székek, kabát (coat) – kabátok, pecsét (stamp) – pecsétek, rét (meadow) – rétek, tál (dish) – tálak… Eszerint gondoltam, hogy a tálhoz hasonló főnév tél rendszeres = a többes száma télek, amit akkor írtam, de megmagyarázta, hogy tél egy rendhagyó főnév.

  Egyértelmű felirat: V-NOUNS
  Tovább egyszerűen: „V-nouns get a V inserted… High-vowel nouns take… deep-vowel nouns take…“ és a szakasz vége jobban: „Just a few nouns belong there:“
  Ide még ezek is tartoznak: hó havak – snows. Habár az a többes száma valójában nem nagyon használatos. És még: ifjú ifjak – youngsters. Még: jó jók / javak (possessions) két verziós
  Jobb fogalmazás: „Some other nouns have characteristics of V-nouns, but they have…“

  rövidebben: bastards (or extramarital children)
  Jobb fogalmazás: „…to machines,…darvak refers to bird species.“
  és: „szók is used with grammatical expressions…“

  Ebbe a kategóriába kell még bemutatnia rendszeres magyar főneveket I magánhangzóval:
  REGULAR I NOUNS
  „1. Nouns having I, Í plus a high vowel inside are high-vowel nouns and take the plural -EK: bilincsek (manacles), kilincsek (cranks)“
  „2. Nouns having I, Í plus a high vowel inside plus -E ending, change this -E to -É in plural (as per Rule 1): cinegék (tomtits), igék (verbs), gerlicék (turtledoves), misék (Masses), tengelicék (goldfinches)“
  „3. Any other vowel is free from this rule. Just add -k to the end of a noun: melegítők (jogging suits), sík (skis), ringlik (rolled sardels / sardines), cipők (shoes).“

  Egyértelmű felirat: MIXED NOUNS
  Eredeti mondatban fölös szavak vannak. Egyszerűbb: „Mixed nouns contain both deep… They are mixed because they…“ –> és ide egyszerű igealak (contain) való, mert ez a szabály mindig érvényben marad; nemcsak az adott pillanatban
  és: „As a rule, the last vowel determines if it’s a high, or a deep-vowel noun.“

  Itt kell a számjelzést átváltoztatnia, mivel vegyes hangrendű főnevek öt csoportba tartoznak.
  „1. …are deep-vowel nouns and take…“
  Tinták (inks) ide nem tartozik. Ennek nincs -OK többes szám jele. Helyettesítés pl: bíborosok (cardinals), liliomok (lilies), zivatarok (rainstorms), virágok (flowers)
  Második csoportba tartoznak a tinta típusú szavak: „2. Mixed nouns having I, Í plus a deep vowel in them plus -A ending, change this -A to -Á in plural (as per Rule 1): tinták (inks), osztrigák (oysters), cicomák (trinkets), giliszták (rainworms), turisták (tourists)“
  Tovább: „3. Mixed nouns with E, É plus a deep vowel in them are deep-vowel nouns…“
  Tovább: „4. Any other vowel is free from this rule. Just add -k to the end of a noun: cirkálók (cruisers), tinóruk (boletes), muskátlik (geraniums), gumik (rubbers), tűk (needles)“
  Tovább: „5. …long Í are either high or deep nouns. They…“
  „and another noun: rizs…“

  sétányok angolul promenades
  sípok angolul fifes (forrás: wiktionary.org)
  mindennapi angolban díjak nemcsak awards, hanem fees is

  COMPOUND WORDS felirat maradjon úgy, mivel angolban van olyan szókapcsolat.
  Egyszerűbb fogalmazás: „One compound word consists of two individual nouns.“ és „…the last noun has!“

  További felirat is maradjon úgy, mivel angolban loan-words egy konkrét szókapcsolat.
  Helyesen: „Their plural forms still vary,…“ –> többes szám
  és: „Hungarian writing likes the assimilation of foreign words if their use has become…“
  fotelhez és hotelhez ezek is példásak: koktél / koktélek or koktélok – cocktails, hieroglif / hieroglifok or hieroglifek – hieroglyphs, púder / púderek or púderok – facial powders
  Alkalmasak olyan főnevek is, ahol a végén magánhangzó áll: spórák (spores), interjúk (interviews), klisék (clichés), reakciók (reactions), uniók (unions), vodkák (vodkas), bikinik (bikinis)
  ALSO NOTE után érdemes odaírni, hogy néhány főnév nem vegyes és ezekhez mély / magas végződések mennek, esetleg a magánhangzó hosszabbodik. Példák: fizikus fizikust fizikusok fizikusa (physicist); dinamika dinamikát dinamikája (dynamics)

  SUPPLEMENTAL alcímhoz:
  „Let’s see some nouns… They are irregular,…“
  és: „Férfi… high-vowel noun, but…“ és „UJJ… deep-vowel noun…“ és „ARANY…deep-vowel noun…“
  helyesen: „…high-vowel nouns having E or Ö, whose vowels still change.“ –> Itt van egy birtokviszony, amivel whose és of which vonatkozó névmások összefüggnek. Vagylagosan: „…having E or Ö, vowels of which still change.“

  Tovább: „The plural for such nouns is -EK!“ –> egyes szám
  Ide kell a határozatlan névelőt meg a vesszőt: „If they’re a part of a compound word, the E…“ –> „a part of a“ egy konkrét alak
  elég csak (breach of silence). Perturbation többnyire fizikai terminus (p function, p theory)

  Like

 4. 1@2.com says:

  Forget plural. Just say “több mint egy” in front of all nouns.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s