Nouns and Plural Form – Nominative Case

NOUNS AND PLURAL FORM – NOMINATIVE CASE

First the solution to the article exercise:

az ablak – the window

a konyha – the kitchen

egy ajtó – a door

egy kalap – a hat

egy / az élet – a life, the life

NOUNS

There is no need to worry about Hungarian nouns. As there is no gender discrimination, nouns are neither masculine nor feminine. We don’t have neuter nouns, either. They are nouns just like in English.

In English, the plural is formed in this way: houses, oxen, and there are a couple of exceptions for different reasons like fish, information, advice, police, people, man/men, child/children

Hungarian plural is formed the suffix -k. You add that -k to the end of the nouns like this: méhek (bees), emberek (people), házak (houses), állomások (stations). So far so good. The difficulty is that there are exceptions worthy of consideration.

Rule 1: a/e become á/é in the plural at the end of a noun.

anya – anyák (mother – mothers)
apa – apák (father – fathers)
kacsa – kacsák (duck – ducks)
kefe – kefék (brush – brushes)
eke – ekék (plough – ploughs)
teve – tevék (camel – camels)

Any other vowel is free from this rule. You just add -k to end of a noun: kapuk (gates), padlók (floors), erdők (forests), kesztyűk (gloves).

NOTE! Hungarian nouns never end in Á, É, O, Ö!

Rule 2: If nouns end a in consonant or two, it would be difficult even for us to pronounce them with the -k suffix. That’s way we need a vowel between the noun and the plural suffix -k. It’s called LINK VOWEL. Link vowels can be: o, a, e, ö.

Let’s see the high-vowel nouns first! High vowels are: e, é, ö, ő, ü, ű. Now let’s forget about i, í for a moment.

1. High-vowel nouns take the suffix -k + an E or Ö link vowel. Suffixes for such nouns are -EK or -ÖK. Nouns having e, é take -EK. Examples:

emberek (people), jelek (signs), székek (chairs), gépek (machines)

2. High-vowel nouns whose last syllable is ö, ő, ü, ű take the plural -ÖK. Examples:

elnökök (presidents), gyümölcsök (fruits), köldökök (navels), küszöbök (thresholds), örömök (delights)

3. Monosyllabic high-vowel nouns containing ö, ő, ü, ű and ending in one or two consonants take -EK or -ÖK. These nouns must be memorized!

övek (belts), őzek (roes), tőgyek (udders), fülek (ears), ügyek (affairs), rügyek (burgeons), völgyek (valleys), hölgyek (ladies), könyvek (books), tölgyek (oaks), szörnyek (monsters), földek (lands), törzsek (trunks)

Irregular nouns are: szűz – szüzek (virgins) and tűz – tüzek (fires) whose long ű becomes short ü in the plural form.

tökök (marrows), gyökök (roots), körök (circles), szőrök (hairs), bőrök (skins), gőzök (steams), bűzök (stenches), őrök (guards), böjtök (fasts), szörpök (syrups), görcsök (cramps), fürtök (clusters), kürtök (horns)

4. High-vowel suffixes requiring -EK. You don’t have to know what those suffixes do, but if you see them, you’ll know how to put them in the plural form.

  • -vény / emelvények – platforms
  • -mény / élmények – experiences
  • -és / kérések – requests
  • -et / felületek – surfaces
  • -ség / térségek – areas
  • -ész / kertészek – gardeners
  • -zet / mennyezetek – ceilings

Sorry if some English nouns (which shouldn’t be) are made plural, but I want to show you how those Hungarian nouns can be made plural.

Now we’ll talk about deep-vowel nouns.

Rule 3: Deep-vowel nouns take the plural -OK or -AK.

1. Standard deep-vowel nouns simply take -OK:

kalapok (hats), állatok (animals), vonatok (trains), lányok (girls)

2. Two monosyllabic deep-vowel nouns take -AK: fogak (teeth), tollak (pens; feathers)

3. Some monosyllabic deep-vowel nouns containing a, á take the plural -AK (because of historical reasons). I’m going to write just a few of them. You can see and learn the rest in the book you can download:

kádak (bath-tubs), falak (walls), halak (fish), gyárak (factories)

4. Monosyllabic deep-vowel nouns ending in two consonants and having a, á either take -OK or -AK. No rules for them. You’d better memorize them.

árnyak (shadows), szárnyak (wings), nyársak (prods), társak (mates), sarjak (sprouts), tárgyak (objects)

BUT!

tapsok (applauses), kardok (swords), partok (shores, beaches), pártok (political parties), pántok (hinges), táncok (dances), sáncok (fortifications)

5. Deep-vowel suffixes requiring -OK. You don’t need to know (yet) what these suffixes do, but if you see them, you know you have to make them plural with -OK.

-vány / látványok  – spectacles
-mány / takarmányok – forages
-ás / szokások – customs
-at / lakatok – padlocks
-ság / társaságok – companionships
-ász / jogászok – jurists
-zat / ruházatok – clothings

Furthermore, there are three nouns ending in ú and taking the plural -AK:

borjú / borjak (calves)
varjú / varjak (crows)

AND

fiú has two plural forms: fiúk / fiak. The plural FIÚK means BOYS, while the plural FIAK means SONS.

DROP-VOWEL NOUNS

Drop-vowel nouns suffer some kind of mutation when made plural (and also accusative. Later about that). Let’s see this example: BOKOR (bush)

Step 1: Remove the last vowel BOKOR and you get this: BOKR

Step 2: Figure out what link vowel you need. In this case, it’s logical. We need O: BOKRO

Step 3: Add the plural suffix -K: BOKROK

BOKOR – bush
BOKROK – bushes

There are a couple of nouns like bokor. I’ll give you a few examples. Please check the rest of the nouns belonging to this category in the ‘Download the grammar book’ section. Listing them all would take a lot of space in this entry.

álom / álmok (dreams), dolog /dolgok (things), ököl / öklök (fists), szobor / szobrok (statues)

Typical drop-vowel nouns end in -ALOM, -ELEM suffix: szerelem / szerelmek (loves), hatalom / hatalmak (powers).

-ALOM becomes -ALMAK
-ELEM becomes -ELMEK

I cannot give you an exact number of how many nouns like these above exist because -alom, -elem turn verbs into nouns. It depends on what you would like to say.

 

NOUNS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED

With these nouns it is easy to know the plural. -Ek for high-vowel nouns, -AK for deep-vowel nouns. This concerns nouns containing Á or É in that last closed syllable.

Let me show two examples of ‘last vowel change’:

MADÁR (bird)
MADARAK (birds)

EGÉR (mouse)
EGEREK (mice)

You see the Á becomes A and the noun takes the plural -AK, as well, as the É becomes E and the noun takes the plural -EK. That’s it. These nouns (and those two above) are the ones you should be careful with:

DEEP-VOWEL WORDS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED

kanál / kanalak – spoons
szamár / szamarak – donkeys
pohár / poharak – glasses (to drink from)
bogár / bogarak – bugs
nyár / nyarak – summers
sár / sarak – muds
mocsár / mocsarak – marshes
sugár / sugarak – rays
kosár / kosarak – baskets

Some monosyllabic words having long ú becoming short u:

kút / kutak – wells
lúd / ludakgeese
úr / urak – lords, gentlemen
út / utak – roads
nyúl / nyulak – rabbits
rúd / rudak – rods

HIGH-VOWEL NOUNS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED

Please check the rest of these nouns in the downloadable book. There you can find a more extended list.

szekér / szekerek – carts
tehén / tehenek – cows
kenyér / kenyerekslices of bread
fedél /fedelek – roofs, covers
veréb / verebek – sparrows
cserép / cserepek – tiles, shards
szemét / szemetek – rubbish
levél / levelek – leaves, letters
ég / egek – skies
ér / erek – veins
fél /felek – members; halves
szél / szelek – winds
bél / belek – bowels
tél / telek – winters
dél / delek – noons
nyél / nyelek – handles, shafts
dér / derek – white frosts
tér / terek – squares, areas
légy / legyek – flies

And in parallel with the monosyllabic long ú nouns, here we have two monosyllabic long ű nouns. That long ű becomes short ü in the plural. You already know these words, actually.

szűz / szüzek – virgins
tűz / tüzek – fires

And two irregular nouns: DERÉK / DEREKAK (waists), FAZÉK / FAZEKAK (pots)

Note that usually nouns ending in -ár/-ér, -ál/-él are subject to such changes. There are a couple of them, so they should be memorized. Most of the nouns with similar forms are regular: tálak (dishes), határok (boundaries), etc.

V-NOUNS

V-nouns get a V inserted in the plural. High-vowel nouns take the plural suffix -EK, deep-vowel nouns take the suffix -AK. Furthermore, the long vowel (ő, ű, ó) becomes short (ö, ü, o) in the plural. Just a few words belong there:

kő / kövek – stones
cső / csövek – tubes
tő / tövek – roots, stems
ló / lovak – horses
hó / havak – snows > Ó becomes A
tó / tavak – lakes
fű / füvek – grass(es)
mű / művek – works, factories > Ű stays Ű
nyű / nyüvek – maggots
fű / füvek – grasses

NOTE! The long ű in MŰVEK doesn’t change in the plural.

Here you can learn two adjectives: bő – bővek (abundant); jó – jók/javak (good/possessions)

Some other nouns behace like V-nouns, but they have two plural forms. A regular plural and a V-plural. Some have different meanings.

mag / magok / magvak – seeds
lé / lék /levek – juices
daru / daruk / darvak – cranes
falu / faluk / falvak – villages
tetű / tetűk / tetvek – cooties
szó / szók /szavak – words
fattyú / fattyúk / fattyak – bastards (extramarital children)

The plurals for mag, lé, falu, tetű, fattyú mean the same thing.

DARU: daruk refers to machines, while darvak means birds.

SZÓ: szók is used with grammatical expressions (kérdőszók – interrogative words), whereas szavak is used with general expressions (szép szavak – nice words)

MIXED NOUNS

Mixed nouns contain both deep and high vowels! They are mixed because they have I, Í, E, É in them + a deep vowel. As a rule, the last vowel decides if a noun is a high or deep.

1. Mixed nouns having I, Í + a deep-vowel in them are deep-vowel words and take the plural -OK:

iratok (documents), szállítmányok (shipments), kavicsok (pebbles), tinták (inks)

2. Mixed nouns with E, É + a deep-vowel in them are deep-vowel words and take the plural -OK:

sétányok (avenues), játékok (toys), tányérok (plates), szomszédok (neighbours)

3. Monosyllabic nouns containing long í are either high or deep. They should be memorized. The plural can be: -ok, -ak, -ek

gyíkok (lizards)
kínok (pains)
sípok (fifes)
síkok (planes)
sírok (tombs)
csíkok (stripes)

díjak (awards)
íjak (bows)
szíjak (straps)
ín / inak (tendons) LONG Í BECOMES SHORT I
híd / hidak (bridges) LONG Í BECOMES SHORT I
nyíl / nyilak (arrows) LONG Í BECOMES SHORT I

csínyek (pranks)
színek (colors)
ívek (archs)
rímek (rhymes)
címek (titles)
írek (Irish)
díszek (ornaments)
hírek (news)
ínyek (palates, gums)
sínek (rails)
ízek (flavors)
víz / vizek (waters) LONG Í BECOMES SHORT I

And another word: rizs / rizsek (rice)

COMPOUND WORDS

A compound word consists of two individual nouns.

Hungarian compound words are deep or high according to the last word. Here you see what such words become and the plural form attached to them.

ház + építések = házépítések – house constructions
torna + terem = tornatermek – gymnasia (literally: gymnastics rooms)
lámpa + oszlop = lámpaoszlopok – lamp posts

ADOPTED WORDS or LOAN-WORDS

LOAN-WORDS are foreign words already adopted to the Hungarian writing system. Their plural forms still vary, but there’s no difference in their meaning.

fotel / fotelok or fotelek – armchairs
hotel / hotelok or hotelek – hotels BUT

konténer / konténerek – containers
hieroglifa / hieroglifák – hieroglyphs

NOTE! Hungarian writing likes the assimilation f foreign words if the use of those words has become prevalent enough.

dizájnok – designs
ímélek – emails
szoftverek – softwares
hárdverek – hardwares

ALSO NOTE! Foreign words are often mixed words by Hungarian concept, so we need to decide which group they belong to (high or deep) and deal with them accordingly.

SUPPLEMENTAL

Let’s see some nouns we haven’t talked about yet. These nouns are irregular, so be careful with them.

FÉRFI – man: looks a harmless high-vowel noun, but it is a DEEP-VOWEL NOUN! Its plural is: FÉRFIAK – men

UJJ – finger: obviously a deep-vowel noun and its plural is UJJAK – fingers

ARANY – gold: deep-vowel noun and the plural is ARANYAK – golds

Furthermore, there are high-vowel noun having E or Ö whose vowels are still changing. NOTE! The plural for such nouns is -EK. Example:

CSEND – silence / CSENDEK  – (silences)
CSÖND – silence / CSÖNDEK – (silences)

It’s not important which you use if they stand alone. If they’re part of a compound word the E version is used.

CSENDHÁBORÍTÁS – riot (literally: breach of silence )

CSEPPFOLYÓS – liquid, fluid

GOOD NEWS! WE’RE DONE WITH NOUNS!!!!

From the next entry on, we’ll take a look at the ACCUSATIVE CASE of these nouns.

Grammatical Cases – Nyelvtani esetek

GRAMMATICAL CASES

NOTE! The plural ending -k does not specifically mark a case! It just forms the plural of singular words in subjective case.

1. SUBJECTIVE/NOMINATIVE = unmarked like in English
2. ACCUSATIVE = -t
3. DATIVE = -nak, -nek
4. ILLATIVE = -ba, -be
5. INESSIVE = -ban, -ben
6. ELATIVE = -ból, -ből
7. SUBLATIVE = -ra, -re
8. SUPERESSIVE = -n, -on, -en, -ön
9. DELATIVE = -ról, -ről
10. ALLATIVE = -hoz, -hez, -höz
11. ADESIVE = -nál, -nél
12. ABLATIVE = -tól, -től
13. TEMPORAL = -kor
14. INSTRUMENTAL = -val, -vel
15. COMITATIVE = -stul,-stül
16. DISTRIBUTIVE = -nként
17. DISTRIBUTIVE TEMPORAL = -nként, -nta, -nte
18. TERMINATIVE = -ig
19. MODAL = -képp, -képpen, -ként
20. TRANSLATIVE = -vá, -vé

So let’s count a little bit now. It is 1, 2, 3, 4…ah yeah, only 20 cases. I think we can establish a fact based on our counting:

THERE ARE 20 CASES IN THE HUNGARIAN LANGUAGE!

No more than that! And now comes the best part of it. Apart from basic cases like subjective, accusative, dative, you don’t need to remember the goddamn names of these cases!

Seriously, guys. Forget them. You don’t need them. It is just another crappy topic grammar books try to get into your head. And for what? For the fun of it? Bullshit. 🙂 Take a look at this sentence:

Cérnával varrok. – I sew with a thread.

All you need to know is the fact that the English preposition WITH is equal to the Hungarian suffixes -VAL, -VEL. Do you need to know the fact that it is instrumental case to translate the sentence? No, you don’t.

The name of the grammatical case is secondary, if not tertiary or meaningless in the first place.

The following examples will prove ”my theory”. Knowing the cases by names does not help you translate a sentence. What you need to remember is the Hungarian equivalent to English prepositions.

SUBJECTIVE/NOMINATIVE CASE:
A kutya kergeti a macskát. – The dog is chasing the cat.
A kutyák kergetik a macskát. – The dogs are chasing the cat.
Az ebéd kész van. – The lunch is ready.

ACCUSATIVE CASE: -t
A kutya kergeti a macskát. – The dog is chasing the cat.
A kutya kergeti a macskákat. – The dog is chasing the cats.
A kutyát kergeti a macska. – The cat is chasing the dog.
Az ebédet megfőztem. – I’ve cooked the lunch.
Megfőztem az ebédet. – I’ve cooked the lunch.

DATIVE CASE: -nak, -nek
A kislánynak ne adj cukrot ebéd előtt.
Don’t give any candy to the little girl before lunch.

Ha nem hiszel a papnak, kérdezd a tudóst!
If you don’t believe the priest, ask the scientist.

A gazdagoknak nincs szépérzékük.
The rich has no sense of beauty.
(There is no sense of beauty for the rich.)

ILLATIVE CASE: -ba, -be
Elmegyek a vidámparkba.
I’ll go to the funfair.

Beugrok a vízbe. – I’ll jump into the water.

Az anya álomba ringatta a gyereket.
The mother put the child to sleep.

A hír hallatán rögtön méregbe gurultam.
On hearing the news I got into a rage.

Csalánba nem üt a mennykő. – Weed doesn’t spoil.
(The thunderbolt doesn’t hit the nettle.)

INESSIVE CASE: -ban, -ben
A városban alig vannak.
There’s barely anyone in the city.

A hegyben dübörög a láva.
The lava is rumbling inside the mountain.

Hiszel Istenben? – Do you believe in God?

Ilyen hőségben nem húzok kabátot.
I won’t put on a coat in this heat.

ELATIVE CASE: -ból, -ből
Tegnap óta nem jött ki a szobából.
He hasn’t left the room since yesterday.
(He hasn’t come out of the room since yesterday.)

A hegyből kitört a láva. – The lava erupted from the mountain.

Miből él? -Tanításból.
What does he do for a living? –He’s a teacher.

Vedd ki a kezed a forró vízből!
Take your hand out of the boiling water.

Meglepődtem, amikor a sátorból kinézett egy vaddisznó.
I was surprised when a wild-boar looked out of the tent.

SUBLATIVE CASE: -ra, -re
Több együttérzésre számítottam.
I counted on more sympathy.

Kire vársz? –Az osztálytársamra várok.
Who are you waiting for? I’m waiting for my class-mate.

Lustasággal nem megyünk semmire.
We’re not getting anywhere with laziness.
(We’re going to nothing with laziness.)

Ne ülj a padra, még nedves!
Don’t sit down on the bench. It’s still wet.

SUPERESSIVE CASE: -n, -on, -en, -ön
A tetőn madár fészkel.
A bird is nestling on the roof.

Az állomáson sokan vannak.
There are a lot of people at the station.

Az egyetemen ma bulit rendeznek.
A party is organized at the university today.

Nem tudom, mit eszel azon a nőn.
I don’t know why you’re digging that woman.
(I don’t know what you’re eating on that woman.)

DELATIVE CASE: -ról, -ről
A székről leugrott a macska.
The cat jumped from the chair.

Benyitott hozzám egy vadidegen az utcáról.
A stranger opened the door on me from the street.

Beszéljünk a választásokról!
Let’s talk about the elections.

Miről szól a történet? -Egy fiúról meg egy lányról, ahogy az lenni szokott.
What is the story about? –About boy and a girl as usual.

ALLATIVE CASE: -hoz, -hez, -höz
Menjünk a kocsihoz! – Let’s go to the car.

-Mit szólsz az esethez? -Azt, hogy elképesztő.
-What do you say to the affair? -It’s astonishing.

Férjhez ment a híres színésznő.
The famous actress got married.
(The famous actress went to a husband.)

Az őrökhöz beszélt, amikor beléptem.
He was talking to the guards when I entered.

ADESIVE CASE: -nál, -nél
Az orvosnál mindig zsúfolt a váróterem.
The waiting room is always crowded at the doctor’s.

A falnál állok és a buszra várok.
I’m standing at the wall and waiting for the bus.

A hentesnél minden drága.
Everything’s expensive at the butcher’s.

A Janiéknál két csecsemő is van!
There are two babies at Jani’s place.

A postánál vagyok és nézem a forgalmat.
I’m at the post-office watching the traffic.

ABLATIVE CASE: -tól, -től
Gyere el a kutyától, még megharap!
Get away from the dog. It’s going to bite you.

A kerítéstől négy méterre kidőlt egy fa.
A tree fell four meters from the fence.

Félek a pókoktól.
I’m afraid of spiders.

Próbálj meg tartózkodni a helytelen megjegyzésektől.
Try to abstain from the inappropriate remarks.

TEMPORAL CASE: -kor
Karácsonykor mindenki szereti egymást.
All love each other at Christmas.

Ebédkor a család asztalhoz ül.
The family sits down to the table for lunch.

Éjfélkor nem járnak a buszok.
There’s no bus service at midnight.

Öt órakor vége a műszaknak.
The shift is over at five o’clock.

INSTRUMENTAL CASE: -val, -vel
>Words in a vowel take -val, -vel. Words in a consonant assimilate with -val, -vel.

Ásóval ások. – I dig with a spade.
Tollal írok. – I’m writing with a pen.

Mindig paprikával főzöm a gulyást.
I always cook goulash with paprika.

Kivel házasodtál össze? –A szomszédlánnyal.
-Who did you marry? -The girl next door.

Találkoztam az ügyvéddel tegnap.
I met the lawyer yesterday.

COMITATIVE CASE: -stul, -stül
Családostul mentek kirándulni.
They made an excursion with the whole family.

Ruhástul esett a medencébe.
She fell into the pool with her clothes on.

Úgy szeretlek, ahogy vagy. Szőröstül-bőröstül.
I love you the way you are. Flesh and fell.

DISTRIBUTIVE CASE: -nként
Egyenként jöttek elő a kismacskák.
The kittens came forth one by one.

Fejenként két almát kaptok.
You get two apples per head/each.

Szemenként ettük a szőlőt.
We were eating the grapes one by one.

DISTRIBUTIVE TEMPORAL CASE: -nként, -nta, -nte
Keddenként és csütörtökönként jön.
He comes on Tuesdays and on Thursdays.

Naponta megy az edzőterembe.
He’s going to the gym day by day.

Hetente kapnak fizetést.
They are paid every week.

Percenként szól a beteg a nővérnek.
The patient calls the nurse every minute.

TERMINATIVE CASE: -ig
A városig gyalogoltam. – I was walking up to the town.

Hétfőig kell a tervrajznak elkészülnie.
The plan has to be finished until Monday.

A kerttől a házig tíz méter van.
There are ten meters from the garden to the house.

MODAL CASE: -képp, -képpen, -ként
Orvosként dolgozik. – He’s working as a doctor.

Mindenképp meglátogatlak!
I’ll visit you by all means.

Egyféleképpen lehet csak elmondani.
It can be said in one way only.

TRANSLATIVE CASE: -vá, -vé
A boszorkány hollóvá változatta a lányt. – The witch turned the girl into a crow.
A víz jég dermedt. – The water has frozen.
>note that the v assimilates with the last consonant just like in Instrumental case