Dative Case

DATIVE CASE

What is the function of dative case? It describes a situation when something is done for/to someone/something. Example:

Könyvet adok a barátomnak. – I give a book to my friend./I give my friend a book.

Nouns put in dative case is called indirect object according to the English concept!

The suffixes for it are: -NAK, -NEK. The suffix -nak is for deep-vowel nouns and adjectives, -nek for high-vowel nouns and adjectives. English equivalent is: preposition to/for or a pronoun as indirect object (I give him a book).

NOTE! The dative case doesn’t require any link vowel! You just add -nak or -nek to the noun or adjective. But you can put plural nouns in dative case. You do that by making the noun plural first and then adding -nak or -nek. I’ll write the examples with an English preposition. That way, you can compare the English sentence to the Hungarian one.

Puszit adok a lánynak. – I give a kiss on the cheek to the girl.
Puszit adok a lányoknak. – I give a kiss on the cheek to the girls.

Ajándékot hoztam a csapatnak. – I brought a gift for the team.
Ajándékot hoztam a csapatoknak. – I brought a gift for the teams.

Ne mondj ilyet a gyereknek! – Don’t say such a thing to the child.
Ne mondj ilyet a gyerekeknek! – Don’t say such a thing to the children.

That’s all you have to know about dative case. We’re through with it.

SUMMARY FOR PLURAL, ACCUSATIVE AND DATIVE

You see that the plural and the accusative case are based on each other. If you know the plural, you know the accusative. And you have no problem with the dative case at all, since it has no link vowels. What you should remember is this: MAKE NOUNS PLURAL FIRST and then MAKE THEM ACCUSATIVE OR DATIVE.

Of course, it doesn’t make any sense making a noun accusative and dative! Don’t do this: a lánytnak. It just makes no sense.

Grammatical Cases – Nyelvtani esetek

GRAMMATICAL CASES

NOTE! The plural ending -k does not specifically mark a case! It just forms the plural of singular words in subjective case.

1. SUBJECTIVE/NOMINATIVE = unmarked like in English
2. ACCUSATIVE = -t
3. DATIVE = -nak, -nek
4. ILLATIVE = -ba, -be
5. INESSIVE = -ban, -ben
6. ELATIVE = -ból, -ből
7. SUBLATIVE = -ra, -re
8. SUPERESSIVE = -n, -on, -en, -ön
9. DELATIVE = -ról, -ről
10. ALLATIVE = -hoz, -hez, -höz
11. ADESIVE = -nál, -nél
12. ABLATIVE = -tól, -től
13. TEMPORAL = -kor
14. INSTRUMENTAL = -val, -vel
15. COMITATIVE = -stul,-stül
16. DISTRIBUTIVE = -nként
17. DISTRIBUTIVE TEMPORAL = -nként, -nta, -nte
18. TERMINATIVE = -ig
19. MODAL = -képp, -képpen, -ként
20. TRANSLATIVE = -vá, -vé

So let’s count a little bit now. It is 1, 2, 3, 4…ah yeah, only 20 cases. I think we can establish a fact based on our counting:

THERE ARE 20 CASES IN THE HUNGARIAN LANGUAGE!

No more than that! And now comes the best part of it. Apart from basic cases like subjective, accusative, dative, you don’t need to remember the goddamn names of these cases!

Seriously, guys. Forget them. You don’t need them. It is just another crappy topic grammar books try to get into your head. And for what? For the fun of it? Bullshit. 🙂 Take a look at this sentence:

Cérnával varrok. – I sew with a thread.

All you need to know is the fact that the English preposition WITH is equal to the Hungarian suffixes -VAL, -VEL. Do you need to know the fact that it is instrumental case to translate the sentence? No, you don’t.

The name of the grammatical case is secondary, if not tertiary or meaningless in the first place.

The following examples will prove ”my theory”. Knowing the cases by names does not help you translate a sentence. What you need to remember is the Hungarian equivalent to English prepositions.

SUBJECTIVE/NOMINATIVE CASE:
A kutya kergeti a macskát. – The dog is chasing the cat.
A kutyák kergetik a macskát. – The dogs are chasing the cat.
Az ebéd kész van. – The lunch is ready.

ACCUSATIVE CASE: -t
A kutya kergeti a macskát. – The dog is chasing the cat.
A kutya kergeti a macskákat. – The dog is chasing the cats.
A kutyát kergeti a macska. – The cat is chasing the dog.
Az ebédet megfőztem. – I’ve cooked the lunch.
Megfőztem az ebédet. – I’ve cooked the lunch.

DATIVE CASE: -nak, -nek
A kislánynak ne adj cukrot ebéd előtt.
Don’t give any candy to the little girl before lunch.

Ha nem hiszel a papnak, kérdezd a tudóst!
If you don’t believe the priest, ask the scientist.

A gazdagoknak nincs szépérzékük.
The rich has no sense of beauty.
(There is no sense of beauty for the rich.)

ILLATIVE CASE: -ba, -be
Elmegyek a vidámparkba.
I’ll go to the funfair.

Beugrok a vízbe. – I’ll jump into the water.

Az anya álomba ringatta a gyereket.
The mother put the child to sleep.

A hír hallatán rögtön méregbe gurultam.
On hearing the news I got into a rage.

Csalánba nem üt a mennykő. – Weed doesn’t spoil.
(The thunderbolt doesn’t hit the nettle.)

INESSIVE CASE: -ban, -ben
A városban alig vannak.
There’s barely anyone in the city.

A hegyben dübörög a láva.
The lava is rumbling inside the mountain.

Hiszel Istenben? – Do you believe in God?

Ilyen hőségben nem húzok kabátot.
I won’t put on a coat in this heat.

ELATIVE CASE: -ból, -ből
Tegnap óta nem jött ki a szobából.
He hasn’t left the room since yesterday.
(He hasn’t come out of the room since yesterday.)

A hegyből kitört a láva. – The lava erupted from the mountain.

Miből él? -Tanításból.
What does he do for a living? –He’s a teacher.

Vedd ki a kezed a forró vízből!
Take your hand out of the boiling water.

Meglepődtem, amikor a sátorból kinézett egy vaddisznó.
I was surprised when a wild-boar looked out of the tent.

SUBLATIVE CASE: -ra, -re
Több együttérzésre számítottam.
I counted on more sympathy.

Kire vársz? –Az osztálytársamra várok.
Who are you waiting for? I’m waiting for my class-mate.

Lustasággal nem megyünk semmire.
We’re not getting anywhere with laziness.
(We’re going to nothing with laziness.)

Ne ülj a padra, még nedves!
Don’t sit down on the bench. It’s still wet.

SUPERESSIVE CASE: -n, -on, -en, -ön
A tetőn madár fészkel.
A bird is nestling on the roof.

Az állomáson sokan vannak.
There are a lot of people at the station.

Az egyetemen ma bulit rendeznek.
A party is organized at the university today.

Nem tudom, mit eszel azon a nőn.
I don’t know why you’re digging that woman.
(I don’t know what you’re eating on that woman.)

DELATIVE CASE: -ról, -ről
A székről leugrott a macska.
The cat jumped from the chair.

Benyitott hozzám egy vadidegen az utcáról.
A stranger opened the door on me from the street.

Beszéljünk a választásokról!
Let’s talk about the elections.

Miről szól a történet? -Egy fiúról meg egy lányról, ahogy az lenni szokott.
What is the story about? –About boy and a girl as usual.

ALLATIVE CASE: -hoz, -hez, -höz
Menjünk a kocsihoz! – Let’s go to the car.

-Mit szólsz az esethez? -Azt, hogy elképesztő.
-What do you say to the affair? -It’s astonishing.

Férjhez ment a híres színésznő.
The famous actress got married.
(The famous actress went to a husband.)

Az őrökhöz beszélt, amikor beléptem.
He was talking to the guards when I entered.

ADESIVE CASE: -nál, -nél
Az orvosnál mindig zsúfolt a váróterem.
The waiting room is always crowded at the doctor’s.

A falnál állok és a buszra várok.
I’m standing at the wall and waiting for the bus.

A hentesnél minden drága.
Everything’s expensive at the butcher’s.

A Janiéknál két csecsemő is van!
There are two babies at Jani’s place.

A postánál vagyok és nézem a forgalmat.
I’m at the post-office watching the traffic.

ABLATIVE CASE: -tól, -től
Gyere el a kutyától, még megharap!
Get away from the dog. It’s going to bite you.

A kerítéstől négy méterre kidőlt egy fa.
A tree fell four meters from the fence.

Félek a pókoktól.
I’m afraid of spiders.

Próbálj meg tartózkodni a helytelen megjegyzésektől.
Try to abstain from the inappropriate remarks.

TEMPORAL CASE: -kor
Karácsonykor mindenki szereti egymást.
All love each other at Christmas.

Ebédkor a család asztalhoz ül.
The family sits down to the table for lunch.

Éjfélkor nem járnak a buszok.
There’s no bus service at midnight.

Öt órakor vége a műszaknak.
The shift is over at five o’clock.

INSTRUMENTAL CASE: -val, -vel
>Words in a vowel take -val, -vel. Words in a consonant assimilate with -val, -vel.

Ásóval ások. – I dig with a spade.
Tollal írok. – I’m writing with a pen.

Mindig paprikával főzöm a gulyást.
I always cook goulash with paprika.

Kivel házasodtál össze? –A szomszédlánnyal.
-Who did you marry? -The girl next door.

Találkoztam az ügyvéddel tegnap.
I met the lawyer yesterday.

COMITATIVE CASE: -stul, -stül
Családostul mentek kirándulni.
They made an excursion with the whole family.

Ruhástul esett a medencébe.
She fell into the pool with her clothes on.

Úgy szeretlek, ahogy vagy. Szőröstül-bőröstül.
I love you the way you are. Flesh and fell.

DISTRIBUTIVE CASE: -nként
Egyenként jöttek elő a kismacskák.
The kittens came forth one by one.

Fejenként két almát kaptok.
You get two apples per head/each.

Szemenként ettük a szőlőt.
We were eating the grapes one by one.

DISTRIBUTIVE TEMPORAL CASE: -nként, -nta, -nte
Keddenként és csütörtökönként jön.
He comes on Tuesdays and on Thursdays.

Naponta megy az edzőterembe.
He’s going to the gym day by day.

Hetente kapnak fizetést.
They are paid every week.

Percenként szól a beteg a nővérnek.
The patient calls the nurse every minute.

TERMINATIVE CASE: -ig
A városig gyalogoltam. – I was walking up to the town.

Hétfőig kell a tervrajznak elkészülnie.
The plan has to be finished until Monday.

A kerttől a házig tíz méter van.
There are ten meters from the garden to the house.

MODAL CASE: -képp, -képpen, -ként
Orvosként dolgozik. – He’s working as a doctor.

Mindenképp meglátogatlak!
I’ll visit you by all means.

Egyféleképpen lehet csak elmondani.
It can be said in one way only.

TRANSLATIVE CASE: -vá, -vé
A boszorkány hollóvá változatta a lányt. – The witch turned the girl into a crow.
A víz jég dermedt. – The water has frozen.
>note that the v assimilates with the last consonant just like in Instrumental case