Accusative Case


ACCUSATIVE CASE

The accusative case has a very important role in the Hungarian language. It makes sentences with a fairly free word order possible. The suffix for it is: -t

What is it all about?

An English direct object must be in a certain position in the sentence so that it can be recognized. A Hungarian direct object is fitted with -t, thus can be recognized anywhere in the sentence. Example:

I SEE THE RIVER. What do I see? The river. River is the direct object which has to have the suffix -t in Hungarian. The Hungarian translation is: Látom a folyót

Basically, the rules for it follow those for the plural form.

TO BEGIN WITH:

Some nouns ending in j, l, ly, n, ny, r, s, sz, z take the suffix -t without link vowels.

baj– (cause) trouble
bált – (organize a) ball
villamost – (catch the) tram
kárt – (cause) damage
osztályt – (teach a) class
pillért – (build a) pier
pofont – (give a) wham
regényt – (read a) novel
lépést – (take a)  step
szeszt – (drink) spirit
szószt – (eat) sauce
pénzt – (earn) money

IMPORTANT! If a monosyllabic deep-vowel noun having A, Á takes the plural -OK, then it takes the accusative -T. If such a noun takes the plural -AK, it takes the accusative -AT!

bajok – bajt BUT vajak – vajat
károk – kárt BUT zárak – zárat
bálok – bált BUT tálak – tálat

Remember this first. Next time we’ll talk about the groups we took a look at when discussing the plural.

If you don’t remember how to make nouns plural, then go back to those entries because putting nouns in the accusative case is based on those rules! That being said…

Group 1: A becomes Á, E becomes É at the end of the word like in plural.

alma – almát (apple)
apa – apát (father)
medve – medvét (bear)
lecke – leckét (homework, task)

Nouns ending in any other short vowel never behave like A and E when adding -t. Those vowels (i, ö, u, ü) always stay short: aput (dad), kocsit (car), revüt (revue). Hungarian words never end in short O or Ö, so there is no trouble with them.

Group 2: High -vowel nouns take the accusative suffix -ET or -ÖT. The rules for the plural form with -ET/-ÖT are the same as those for -EK/-ÖK in nominative case: fülek/fület (ear); kürtök/kürtöt (horn)

1. High-vowel nouns containing e, é, i, í, ö, ő ,ü, ű take -ET if ö, ő, ü, ű is NOT in the last syllable.

gyereket (child), széket (chair), füzetet (exercise book)

2. High-vowel nouns whose last syllable contains ö, ő, ü, ű take -ÖT.

gyümölcsöt (fruit), köldököt (navel), erődöt (fortress)

3. Monosyllabic high-vowel nouns ending in one or two consonants and containing ö, ő, ü, ű either take -ET or -ÖT. No rule for them. It is a matter of memorization. Just a few examples:

tököt (marrow), gyököt (root), ködöt (fog), böjtöt (fasting), fürtöt (cluster)…

BUT

őzet (roe), könyvet (book), földet (land)…

4. High-vowel suffixes take -ET or -T (because they take -EK in plural).

emelvényt – platform
teljesítményt – performance
kérést – request
tehetséget – gift (like somebody is gifted)
emeletet – floor, storey
fedezetet – cover
kertészt – gardener

Group 3: Deep-vowel nouns take -OT or -AT. (again, remember the plural)

1. Standard deep-vowel nouns take -OT.

családot (family), kalapot (hat), vonatot (train)

2. Two monosyllabic nouns having short o take -AT: fogat (tooth), tollat (pen)

3. Some monosyllabic nouns having A, Á in them take the accusative -AT. They must be memorized. A few examples:

zárat (lock), kádat (bath-tub), vállat (shoulder)

4. Monosyllabic deep-vowel nouns ending in two consonants and having A, Á either take -OT or -AT. Memorize!

társat (mate), nyársat (prod)…

BUT

lángot (flame), táncot (dance)…

5. Deep-vowel suffixes take -OT or -T. (remember the plural)

utalványt – voucher
szállítmányt – shipment
vágást – cutting
válságot – crisis
falatot – bite
fokozatot – degree
jogászt – jurist

Group 4: DROP-VOWEL NOUNS

Once again ( I know I’m repeating myself) if you know how to make nouns plural, you know how to make them accusative. Remember those steps? At the end you add -T instead of -K. That’s all!

Plural: BOKOR – BOKR – BOKROBOKROK

Accusative: BOKOR – BOKR – BOKROBOKROT

That’s it! More examples with both plural and accusative:

eper  – eprek – epret (strawberry)
átok – átkok – átkot (curse)
vödör – vödrök – vödröt (bucket)
torony – tornyok – tornyot (tower)
ajak – ajkak – ajkat (lips)
méreg – mérgek – mérget (poison)
érem – érmek – érmet (medal)
nyereg – nyergek – nyerget (saddle)
üröm – ürmök – ürmöt (artemisia)
izom – izmok – izmot (muscle)
vászon – vásznak – vásznat (canvas)

As you see, vászon is an exception within the exception: the O becomes A. Some nouns like sarok (ankle/corner) have two versions: sarkat (ankle)/sarkot (corner). You can take a look at the rest of them if you download the book in the ‘Download the grammar book’ category.

Group 5: NOUNS WITH THE LAST VOWEL SHORTENED

Examples with plural and accusative to give you a reference:

szél – szelek – szelet (wind)
kötél – kötelek – kötelet (rope)
kenyér – kenyerek – kenyeret (bread)

madár – madarak – madarat (bird)
kanál – kanalak – kanalat (spoon)
nyár – nyarak – nyarat (summer)

út – utakutat (road)
kút – kutak – kutat (well)

There are dozens of nouns like these above, but there is no rule for them. It is a matter of memorization. Most nouns having similar forms don’t change: tányér – tányérok – tányért (plate), méz – mézek – mézet (honey), etc. Usually nouns ending in -ár/-ér, -ál/-él fall under this shortened vowel category.

Group 6: V- NOUNS

V-nouns get a V inserted in the plural and in the accusative, too. Those few words are:

kő – kövek – követ (stone)
cső – csövek – csövet (tube)
tő – tövek – tövet (root)

ló  – lovak – lovat (horse)
tó – tavak – tavat (lake)
hó – havak – havat (snow) > the Ó becomes A

mű – művek – művet (works, factory) > the Ű does not change
nyű – nyüvek – nyüvet (maggot)
fű – füvek – füvet (grass)

Other nouns with two plural forms have two forms for the accusative case.

mag – magot magvat (seed)
lé – létlevet (juice)
daru – darutdarvat (crane)
falu – falut falvat (village)
tetű – tetűt tetvet (cootie)
szó – szót ! (word) ONE ACCUSATIVE CASE AND THE PLURAL IS SZÓKAT or SZAVAKAT!
fattyú – fattyútfattyat (bastard)

Group 7: MIXED NOUNS

Mixed nouns are mixed because they contain e, é, i, í + a deep-vowel.

1. Mixed words i, í + plus a deep vowel take the accusative suffix -OT or -T. (The plural is -OK, remember!)

iratot (document), kavicsot (pebble), tintát (ink)

Obviously nouns ending in a vowel like ‘tinta’ belong to this category, too. They just get a -t because they end in a vowel.

Also, remember that some nouns ending in a certain consonant (see above Group 1) simply take -t with no link vowel:

bíborost (cardinal), zivatart (storm)

2. Mixed nouns with e, é  + a deep vowel take –OT or -T.

sétányt (avenue, promenade), játékot (toy), ajándékot (present, gift)

3. Monosyllabic nouns containing long í are either high or deep. Remember their plural form because then you know the accusative suffix, too: -OT, -AT, -ET.

gyíkot (lizard), síkot (plane), sípot (fife), csíkot (stripe)

díjat (award/fee), íjat (bow), szíjat (strap), ín-inat (tendon), nyíl-nyilat (arrow), híd-hidat (bridge)

ívet (arch), rímet (rhyme), címet (title), víz-vizet (water)

AND csíny (prank), kín (pain), íny (gums), sír (tomb), szín (colour), ír (Irish), dísz (ornament), hír (news), sín (rail), íz (flavour), rizs (rice) become: csínyt, kínt, ínyt, sírt, színt, írt, dísz, hírt, sínt, ízt, rizst. But if you refer to an Irish person, it is better to say: ír férfit, ír nőt.

The three long ú nouns take -AT: borjú – borjat (calf), varjú-varjat (crow), fiú-fiút-fiat (boy-son)

Group 8: COMPOUND WORDS

Compound nouns are made accusative according to the last noun.

házépítést – house construction
rövidnadrágot – shorts
fénykardot – light saber

Group 9: ADOPTED WORDS OR LOAN-WORDS

hotelt (hotel), fotelt (armchair), dizájnt (design), ímélt (e-mail), hárdvert (hardware), szoftvert (software), kommunikációt (communication)

SUPPLEMENTAL

férfi – férfiak – férfit (man) DEEP-VOWEL WORD!

ujj – ujjak – ujjat (finger) DEEP-VOWEL WORD!

arany – aranyak – aranyat  (gold) DEEP-VOWEL WORD!

E-Ö words: csend/csönd – csendet/csöndet (silence)

cseppet/csöppöt-csöppet: csepp/csöpp means drop (like a drop of water); If the the accusative is csöppet, it means a bit. If the accusative is csöppöt, then it’s the accusative for drop!!

PLURAL FOR ACCUSATIVE CASE

Example for the plural form for nouns in accusative case:

ház – házak – házat – házakat

So you first make the noun plural and then accusative with a link vowel because there’s a -k plural suffix. That’s all. But let’s see more examples:

szem – szemek – szemet – szemeket (high-vowel noun) / eyes

dolog – dolgok – dolgot – dolgokat (drop-vowel noun) / things

szamár – szamarak – szamarat – szamarakat (last vowel shortened) / donkeys

ív – ívek – ívet – íveket (monosyllabic high-vowel noun) / archs

and so on…

So remember! FIRST PLURAL + THEN ATTACH ACCUSATIVE! = NOUN + LINK VOWEL (if needed) + -K + LINK VOWEL + -T

6 comments on “Accusative Case

 1. Thank you — a really clearly presented account of what could otherwise be nightmarishly complicated. I’ll definitely use your site again!

  Thanks,
  Monica V : )

  Like

 2. Dina says:

  Köszönöm!

  Like

 3. Jana says:

  55) Kell még n betűt odaírnia: j, l, ly, n, ny, r, s, sz, z
  -l végződésű főnevek: átvételt – (acknowledge the) receipt
  sakált – (observe the) jackal

  helyesen: „…when discussing the plural.“
  teljesen: „If you’re not sure whether you remember…“, vagy egyszerűbben: „If you don’t remember how…“

  Group 1 alcímhoz:
  helyes angol szórend: „A becomes Á, E becomes É at the end of the noun (like in plural):“
  Ide célszerű ez is: „Any other vowel is free from this rule. Just add -t to end of a noun: kaput (gate), padlót (floor), erdőt (forest), kesztyűt (glove), esküt (oath), szemtanút (eyewitness)“

  Group 2 alcímhoz:
  Egyértelmű forma érdekében: „High-vowel nouns… or -ÖK?!)
  jobban: „…having e, é, i, í, ö, ő, ü, ű in them take the accusative suffix -ET; provided ö, ő, ü, ű is NOT in the last syllable.“
  és: „3. …high-vowel nouns…“
  A „4. High-vowel suffixes…“ szabályhoz még ez is tartozik: kertészt – gardener
  pontosabban: gyököt (root – in mathematics), és egyszerűbben: böjtöt (fasting)

  Group 3 alcímhoz:
  „2. …short O take -AT:“
  Felsorolt főneveken kívül ebbe a csoportba még ezek is passzolnak: hossz, rossz
  Ötödik bekezdésbe (5.) kell még hozzáadnia: jogászt – jurist

  Group 4 alcímhoz:
  Egyértelmű forma érdekében: DROP-VOWEL NOUNS
  Itt van a többes szám: „More examples with both…“
  Oda még ezek is jó példák, mivel különböző magán- és mássalhangzókat magukban foglalnak: torony tornyok tornyot (tower), pehely pelyhek pelyhet (flake), ajak ajkak ajkat (lip), méreg mérgek mérget (poison), érem érmek érmet (medal), juhakol juhaklok juhaklot (sheep-fold), nyereg nyergek nyerget (saddle), üröm ürmök ürmöt (southernwood), izom izmok izmot (muscle), vászon vásznak vásznat (canvas)
  vannak itt rendhagyó főnevek is: fátyol (veil) = fátylat vagy fátyolt is
  lator (rogue) = latrot vagy latort is
  odor (die) a tárgyesetben nem rendhagyó, csak a többes számban: odort, odrok
  van itt egy főnév, ami a tárgyesetben két verziós: sarok (corner, heel) = sarkot / sarkat

  Group 5 alcímhoz:
  A végére érdemes még odaírni, hogy többek közt léteznek azonos sablonú főnevek is (szé-, ré-, -nyér, -éz), amikben a hosszú magánhangzó nem változik: nadrág (trousers) – nadrágot, méz (honey) – mézet, vitéz (valiant warrior) – vitézt, kalács (cake) – kalácsot, tányér (plate) – tányért, szék (chair) – széket, kabát (coat) – kabátot, pecsét (stamp) – pecsétet, rét (meadow) – rétet, tál (dish) – tálat…

  Group 6 alcímhoz:
  Egyértelmű forma: V-NOUNS
  Egyszerűbb: „They get V inserted… Those few nouns are:“
  Utolsó sorba kell még hozzáadnia: fű – füvek – füvet (grass)
  Ezek is rendhagyók: hó havak havat (snow), tő tövek tövet (stem) kétszer rendhagyó
  Jobban: „…long ű in the plural and in the accusative case, too.“; és érthető módon: „And the rest of nouns, which have two plural forms, have two accusative forms as well:“

  Ebbe a kategóriába kell még bemutatnia rendszeres magyar főneveket I magánhangzóval:
  REGULAR I NOUNS
  „1. Nouns having I, Í plus a high vowel inside are high-vowel nouns and take the accusative -ET: bilincset (manacle), kilincset (crank)“
  „2. Nouns having I, Í plus a high vowel inside plus -E ending, change this -E to -É in accusative: cinegét (tomtit), igét (verb), gerlicét (turtledove), misét (Mass), tengelicét (goldfinch)“
  „3. Any other vowel is free from this rule. Just add -t to the end of a noun: melegítőt (jogging suit), sít (ski), ringlit (rolled sardel / sardine), cipőt (shoe)“

  Group 7 alcímhoz: MIXED NOUNS
  Egyszerűbb: „Mixed nouns contain e, é, i, í plus a deep vowel.“
  és: „1. Mixed nouns with i, í plus a deep vowel…“ , de tinta ide nem tartozik. Helyettesítés pl: bíborost (cardinal), liliomot (lily), zivatart (rainstorm), virágot (flower)
  Második csoportba tartoznak a tinta típusú szavak: „2. Mixed nouns having I, Í plus a deep vowel in them plus -A ending, change this -A to -Á in plural: tintát (ink), osztrigát (oyster), cicomát (trinket), gilisztát (rainworm), turistát (tourist)“
  Tovább: „3. Mixed nouns with e, é…“, és ott a sétány angolul promenade
  Tovább: „4. Any other vowel is free from this rule. Just add -t to the end of a noun: cirkálót (cruiser), tinórut (bolete), muskátlit (geranium), gumit (rubber), tűt (needle)“
  Tovább: „5. Monosyllabic nouns having long Í…“

  Mindennapi angolban díjat nemcsak award, hanem fee is.
  Az a sor így teljes: AND csíny (prank), kín (pain), íny (gums), sír (tomb), szín (colour), ír (Irish), dísz (ornament), hír (news), sín (rail), íz (flavor), rizs (rice) become: csínyt, kínt, ínyt, sírt, színt, írt, díszt, hírt, sínt, ízt, rizst.

  Group 8 alcímhoz: COMPOUND WORDS felirat maradjon úgy
  Jobban: „…according to the last noun.“

  A Group 9 csoportba alkalmasak olyan főnevek is, ahol a végén magánhangzó áll: spórát (spore), interjút (interview), klisét (cliché), reakciót (reaction), uniót (union), vodkát (vodka), bikinit (bikini)

  SUPPLEMENTAL alcímhoz:
  Egyértelmű forma: háromszor DEEP-VOWEL NOUN és E-Ö nouns:
  Itt csak egy the elég, és kell a vesszőt is: „If the accusative is csöppet, it means… is csöppöt, then it’s…“

  PLURAL FOR ACCUSATIVE CASE alcímhoz:
  Jobban: „…because there’s -k plural suffix.“ és teljesen: „But let’s see more examples:“
  szintén: (simple high-vowel noun), (drop-vowel noun), (monosyllabic high-vowel noun)
  szamarak angolul donkeys

  Like

 4. L Smith says:

  Your site is amazing! I appreciate it so much– you have provided such a wealth of information with such care and such intelligence. It is a gift to the world (or at least to those of us who want to learn Hungarian and geek on the grammar!).

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s