The Many Faces of Lenni

THE MANY FACES OF LENNI

You already know that the 3rd person singular and plural form of lenni in present tense is not used in predicative constructions (> copula).

Ő tanár. – He is a teacher.
Ők jó gyerekek. – They are good children.
A fiú magas. – The boy is tall.
Ő Sándor. – He is Alexander.

With the exception of that rule, van/vannak are used in any other situation even in present tense.

EXISTENCE:
Van egy toll az asztalon. – There is a pen on the table.
Tanulók vannak az osztályokban. – There are students in the classrooms.
Hány utas van a vonaton? – How many passengers are there on the train?
124 utas van a vonaton. There are 124 passengers on the train.

WHEREABOUTS:
A kocsi a ház előtt van. – The car is in front of the house.
Nem Londonban vannak, hanem Párizsban. – They are not in London, but in Paris.
Hol vagy? – Where are you?
Az állomáson vagyok. – I’m at the station.
Ki van ott? – Who is there?

IS MADE OF/FROM:
A szék fából van. – The chair is made of wood.
A bor szőlőből van. – Wine is made from grapes.
A szobrok bronzból vannak. – The statues are made of bronze.

STATE OF HEALTH:
Hogy vagy? – How are you?
Jól vagyok. – I’m fine.
Nem vagyok túl jól. – I’m not too well.

POSSESSION: with dative pronouns or -nak, -nek suffixes and possessive endings
Nekem van egy autóm. – I have a car.
Nekik lányaik vannak, nem fiaik. – They have daughters, not sons.
Gábornak még egy esélye van. – Gábor has one chance.
A háznak van teteje, de rozoga. – The house has a roof, but it’s shaky.

WHEATER, TIME, DATE, PERIODS OF THE DAY/WEEK/YEAR:
Meleg van. – It is hot.
Esős idő van. – It is rainy.
Hány óra van? – What time is it?
Fél három van. – It is half past two.
2011. október 25.-e van. – It is 25 October, 2011.
Hétfő van. – It is Monday.
Január van. – It is January.

And various idiomatic expressions:

BENNE VAN = TO BE IN
-Buli lesz a strandon. Te is jössz? –Benne vagyok.
-There’s gonna be a beach party. Are you coming? –I’m in.

AZON VAN, HOGY + IMPERATIVE MOOD = TO DO ONE’S BEST TO
Azon vagyok, hogy megtanuljam a leckét.
I’m doing my best to learn the lesson.
Azon vannak, hogy ne késsenek el.
They’re doing their best not to be late.

ÚGY VOLT, HOGY + PRESENT TENSE = SOMEONE WAS TO DO SOMETHING
Úgy volt, hogy eljövök, de valami közbejött.
I was to come, but something came up.
Úgy volt, hogy együtt megyünk moziba, de Péter még sehol sincs.
We were to go to the movies together, but Peter is not here yet.

Van benne valami. – There’s something in it.
Na mi van? – What’s up?
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy. – Once upon a time there was a…

MEGVAN!

MEGVAN!

This verb has several meanings. It doesn’t hurt to know one or two.

1. MEGVAN – THERE IS
Synonyms can be: VAN NEKI – TO HAVE; LÉTEZIK – TO EXIST; MEGTALÁLHATÓ – TO BE FOUND

Megvan a lehetőség arra, hogy külföldre menjünk.
There is a possibility for us to go abroad.
We have the possibility to go abroad.

Ez az atlasz megvan a könyvtárban is.
This atlas is to be found in the library, too.

2. MEGVAN = TALÁL – TO HAVE, TO FIND, TO BE

-Hol van az órám? –Nem az ágyon hagytad? –De igen, megvan!
-Where is my watch? –Didn’t you leave it on the bed? –Yes, there it is!

Megvan! – Here/There it is! I’ve found it! I’ve got it!

3. MEGVAN – TO GO INTO (math)

Tízben az öt kétszer van meg.
Five goes into ten twice.

Megvan a három a huszonhétben kilencszer? –Igen, megvan.
Does three go into twenty-seven nine times? –Yes, it does.

-Hányszor van meg az öt a tizenötben? –Háromszor van meg.
-How many times does five go into fifteen? –It goes three times.

4. MEGVAN = KÉSZ VAN, BE VAN FEJEZVE – TO BE READY/FINISHED/DONE

-Még az íróasztalt is a házba kell vinni. –Már megvan.
-We’ll also have to bring the desk in the house. –It is already done.

-A leckét megírtad? –Mondtam, hogy már megvan.
-Have you done your homework? –I’ve told you it’s done/ready.

Megvan a második vágány az új pályaudvaron.
The second platform has been finished/is done at the new railway station.

5. MEGVAN = NEM PANASZKODIK – TO BE JUST FINE/SO SO

-Hogy vagy? –Megvagyok/Nincs okom panaszra.
-How are you? –So so/I have no reason to complain.

Valahogy majd csak megleszünk.
We’ll be just fine.

6. MEGVAN -VAL, -VEL – TO GET ON WELL WITH

Jól megvannak egymással. – They get on well with each other.
Jól megvagyok vele. – I get on well with him.

7. MEGVAN – TO BE FINE; TO LIVE WITHOUT MAJOR PROBLEMS

-Mi újság? –Semmi különös. Megvagyunk.
-What’s new? –Nothing special. We’re fine.

8. MEGVAN … NÉLKÜL – TO DO WITHOUT …

Már nincs meg az autóm, de mindegy. Megvagyok autó nélkül.
I no longer have a car, but it doesn’t matter. I can do without a car.

Csak csak megvannak az apjuk nélkül is.
They scratch along somehow without their father.

9. MEGVAN! = MÁR ÉRTEM! – TO UNDERSTAND

Megvan! Szóval így kell megoldani az egyenletet.
I’ve got it! That’s how you solve this equation.

All Irregular Hungarian Verbs

ALL HUNGARIAN IRREGULAR VERBS

This list contains all irregular Hungarian verbs. There is no more than 23.

When the verb is intransitive, it can be conjugated in the indefinite way. When the verb is transitive, it can be conjugated in the definite way.

1. Generally speaking, Hungarian verbs can use both the definite and indefinite connjugation.
2. Some verbs cannot use the definite conjugation because it would make no sense at all.
3. Others can be conjugated with the definite suffixes, but they need a verbal prefix so that they become transitive.

A * indicates if a verb only has the indefinite conjugation.

*LENNI (TO BE)

This infinitive is for two verbs: van, lesz. Van means is/there is. Lesz means will be/there will be/becomes. Only the indefinite conjugation is possible.

Present: vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok, vannak
Past: voltam, voltál, volt, voltunk, voltatok, voltak
Future: leszel, leszel, lesz, leszünk, lesztek, lesznek
Present Conditional: volnék, volnál, volna, volnánk, volnátok, volnának
Past Conditional: lettem volna, lettél volna
Imperative: legyek, légy/legyél, legyen, legyünk, legyetek, legyenek

Present: leszek, leszel, lesz, leszünk, lesztek, lesznek
Past: lettem, lettél, lett, lettünk, lettetek, lettek
Future = Past
Present Conditional: lennék, lennél, lenne, lennénk, lennétek, lennének
Past Conditional: lettem volna, lettél volna
Imperative: legyek, légy/legyél, legyen, legyünk, legyetek, legyenek

Otthon vagyok. – I’m at home.
Tanár vagyok. – I’m a teacher.
Otthon leszek. – I’ll be at home.
Ügyvéd leszek. – I’ll be a lawyer.
Holnap felvonulás lesz. – Tomorrow there will be a procession.
A hernyóból pillangó lesz. – Caterpillars become butterflies.

*MENNI (TO GO)

Present: megyek, mész, megy, megyünk, mentek, mennek
Past: mentem, mentél, ment, mentünk, mentetek, mentek
Future: menni fogok, menni fogsz, menni fog, menni fogunk, menni fogtok, menni fognak
Present Conditional: mennék, mennél, menne, mennénk, mennétek, mennének
Past Conditional: mentem volna, mentél volna, ment volna, mentünk volna, mentetek volna, mentek volna
Imperative: menjek, menj/menjél, menjen, menjünk, menjetek, menjenek

*JÖNNI (TO COME)

Present: jövök, jössz, jön, jövünk, jöttök, jönnek
Past: jöttem, jöttél, jött, jöttünk, jöttetek, jöttek
Future: jönni fogok, jönni fogsz, jönni fog, jönni fogunk, jönni fogtok, jönni fognak
Present Conditional: jönnék, jönnél, jönne, jönnénk, jönnétek, jönnének
Past Conditional: jöttem volna, jöttél volna, jött volna, jöttünk volna, jöttetek volna, jöttek volna
Imperative: jöjjek, gyere, jöjjön, jöjjünk, gyertek, jöjjenek

The Hungarian aspect of coming and going is as follows:

Jössz az ünnepségre? -Igen, megyek.
Are you coming to the feast? -Yes, I’m going.

The answer is not  jövök because the direction towards a place is more important from the point of view of the person being asked.

ENNI (TO EAT) > verb in –ik

Present, indefinite: eszem, eszel, eszik, eszünk, esztek, esznek
Present, definite: eszem, eszed, eszi, esszük, eszitek, eszik
Past, indefinite: ettem, ettél, evett, ettünk, ettetek, ettek
Past, definite: ettem, etted, ette, ettük, ettétek, ették
Future, indefinite: enni fogok, enni fogsz, enni fog, enni fogunk, enni fogtok, enni fognak
Future, definite: enni fogom, enni fogod, enni fogja, enni fogjuk, enni fogjátok, enni fogják
Present Conditional, indefinite: ennék, ennél, enne, ennénk, ennétek, ennének
Present Conditional, definite: enném, ennéd, enné, ennénk, ennétek, ennének
Past Conditional, indefinite: ettem volna, ettél volna, evett volna, ettünk volna, ettetek volna, ettek volna
Past Conditional, definite: ettem volna, etted volna, ette volna, ettük volna, ettétek volna, ették volna
Imperative, indefinite: egyek, egyél, egyen, együnk, egyetek, egyenek
Imperative, definite: egyem, edd/egyed, egye, együk, egyétek, egyék

INNI (TO DRINK) > verb in –ik

Present, indefinite: iszom, iszol, iszik, iszunk, isztok, isznak
Present, definite: iszom, iszod, issza, isszuk, isszátok, isszák
Past, indefinite: ittam, ittál, ivott, ittunk, ittatok, ittak
Past, definite: ittam, ittad, itta, ittuk, ittátok, itták
Future, indefinite: inni fogok, inni fogsz, inni fog, inni fogunk, inni fogtok, inni fognak
Future, definite: inni fogom, inni fogod, inni fogja, inni fogjuk, inni fogjátok, inni fogják
Present Conditional, indefinite: innék, innál, inna, innánk, innátok, innának
Present Conditional, definite: innám, innád, inná, innánk, innátok, innák
Past Conditional, indefinite: ittam volna, ittál volna, ivott volna, ittunk volna, ittatok volna, ittak volna
Past Conditional, definite: ittam volna, ittad volna, itta volna, ittuk volna, ittátok volna, itták volna
Imperative, indefinite: igyak, igyál, igyon, igyunk, igyatok, igyanak
Imperative, definite: igyam, idd/igyad, igya, igyuk, igyátok, igyák

ALUDNI (TO SLEEP) > verb in –ik

It needs a verbal prefix so that it can use definite conjugation. Example:

Kialszom a fáradtságot. – I’ll sleep out my fatigue.

Present, indefinite: alszom, alszol, alszik, alszunk, alszotok, alszanak
Present, definite: alszom, alszod, alussza, alusszuk, alusszátok, alusszák
Past, indefinite: aludtam, aludtál, aludt, aludtunk, aludtatok, aludtak
Past, definite: aludtam, aludtad, aludta, aludtuk, aludtátok, aludták
Future, indefinite: aludni fogok, aludni fogsz, aludni fog, aludni fogunk, aludni fogtok, aludni fognak
Future, definite: aludni fogom, aludni fogod, aludni fogja, aludni fogjuk, aludni fogjátok, aludni fogják
Present Conditional, indefinite: aludnék, aludnál, aludna, aludnánk, aludnátok, aludnának
Present Conditional, definite: aludnám, aludnád, aludná, aludnánk, aludnátok, aludnák
Past Conditional, indefinite: aludtam volna, aludtál volna, aludt volna, aludtunk volna, aludtatok volna, aludtak volna
Past Conditional, definite: aludtam volna, aludtad volna, aludta volna, aludtuk volna, aludtátok volna, aludták volna
Imperative, indefinite: aludjak, aludj/aludjál, aludjon, aludjunk, aludjatok, aludjanak
Imperative, definite: aludjam, aludd/aludjad, aludja, aludjuk, aludjátok, aludják

*NYUGODNI (TO REST) > verb in –ik

Present, indefinite: nyugszom, nyugszol, nyugszik, nyugszunk, nyugszotok, nyugszanak
Past, indefinite: nyugodtam, nyugodtál, nyugodott, nyugodtunk, nyugodtatok, nyugodtak
Future, indefinite: nyugodni fogok, nyugodni fogsz, nyugodni fog, nyugodni fogunk, nyugodni fogtok, nyugodni fognak
Present Conditional, indefinite: nyugodnék, nyugodnál, nyugodna, nyugodnánk, nyugodnátok, nyugodnának
Past Conditional, indefinite: nyugodtam volna, nyugodtál volna, nyugodott volna, nyugodtunk volna, nyugodtatok volna, nyugodtak volna
Imperative, indefinite: nyugodjak, nyugodj/nyugodjál, nyugodjon, nyugodjunk, nyugodjatok, nyugodjanak

FEKÜDNI (TO LIE SOMEWHERE) > verb in –ik

It needs a verbal prefix so that it can use definite conjugation. Example:

Kifekszem a betegséget. – I’ll stay in bed until I’ve recovered.

Present, indefinite: fekszem, fekszel, fekszik, fekszünk, fekszetek, fekszenek
Present, definite: fekszem, fekszed, fekszi, feküdjük, fekszitek, fekszik
Past, indefinite: feküdtem, feküdtél, feküdt, feküdtünk, feküdtetek, feküdtek
Past, definite: feküdtem, feküdted, feküdte, feküdtük, feküdtétek, feküdték
Future, indefinite: feküdni fogok, feküdni fogsz, feküdni fog, feküdni fogunk, feküdni fogtok, feküdni fognak
Future, definite: feküdni fogom, feküdni fogod, feküdni fogja, feküdni fogjuk, feküdni fogjátok, feküdni fogják
Present Conditional, indefinite: feküdnék, feküdnél, feküdne, feküdnénk, feküdnétek, feküdnének
Present Conditional, definite: feküdném, feküdnéd, feküdné, feküdnénk, feküdnétek, feküdnék
Past Conditional, indefinite: feküdtem volna, feküdtél volna, feküdt volna, feküdtünk volna, feküdtetek volna, feküdtek volna
Past Conditional, definite: feküdtem volna, feküdted volna, feküdte volna, feküdtük volna, feküdtétek volna, feküdték volna
Imperative, indefinite: feküdjek, feküdj/feküdjél, feküdjön, feküdjünk, feküdjetek, feküdjenek
Imperative, definite: feküdjem, feküdd/feküdjed, feküdje, feküdjük, feküdjétek, feküdjék

TENNI (TO PUT/TO DO)

Present, indefinite: teszek, teszel, tesz, teszünk, tesztek, tesznek
Present, definite: teszem, teszed, teszi, tesszük, teszitek, teszik
Past, indefinite: tettem, tettél, tett, tettünk, tettetek, tettek
Past, definite: tettem, tetted, tette, tettük, tettétek, tették
Future, indefinite: tenni fogok, tenni fogsz, tenni fog, tenni fogunk, tenni fogtok, tenni fognak
Future, definite: tenni fogom, tenni fogod, tenni fogja, tenni fogjuk, tenni fogjátok, tenni fogják
Present Conditional, indefinite: tennék, tennél, tenne, tennénk, tennétek, tennének
Present Conditional, definite: tenném, tennéd, tenné, tennénk, tennétek, tennék
Past Conditional, indefinite: tettem volna, tettél volna, tett volna, tettünk volna, tettetek volna, tettek volna
Past Conditional, definite: tettem volna, tetted volna, tette volna, tettük volna, tettétek volna, tették volna
Imperative, indefinite: tegyek, tégy/tegyél, tegyen, tegyünk, tegyetek, tegyenek
Imperative, definite: tegyem, tedd/tegyed, tegye, tegyük, tegyétek, tegyék

VENNI (TO TAKE/TO BUY)

Present, indefinite: veszek, veszel, vesz, veszünk, vesztek, vesznek
Present, definite: veszem, veszed, veszi, vesszük, veszitek, veszik
Past, indefinite: vettem, vettél, vett, vettünk, vettetek, vettek
Past, definite: vettem, vetted, vette, vettük, vettétek, vették
Future, indefinite: venni fogok, venni fogsz, venni fog, venni fogunk, venni fogtok, venni fognak
Future, definite: venni fogom, venni fogod, venni fogja, venni fogjuk, venni fogjátok, venni fogják
Present Conditional, indefinite: vennék, vennél, venne, vennénk, vennétek, vennének
Present Conditional, definite: venném, vennéd, venné, vennénk, vennétek, vennék
Past Conditional, indefinite: vettem volna, vettél volna, vett volna, vettünk volna, vettetek volna, vettek volna
Past Conditional, definite: vettem volna, vetted volna, vette volna, vettük volna, vettétek volna, vették volna
Imperative, indefinite: vegyek, végy/vegyél, vegyen, vegyünk, vegyetek, vegyenek
Imperative, definite: vegyem, vedd/vegyed, vegye, vegyük, vegyétek, vegyék

VINNI (TO BRING/TO TAKE)

Present, indefinite: viszek, viszel, visz, viszünk, visztek, visznek
Present, definite: viszem, viszed, viszi, visszük, viszitek, viszik
Past, indefinite: vittem, vittél, vitt, vittünk, vittetek, vittek
Past, definite: vittem, vitted, vitte, vittük, vittétek, vitték
Future, indefinite: vinni fogok, vinni fogsz, vinni fog, vinni fogunk, vinni fogtok, vinni fognak
Future, definite: vinni fogom, vinni fogod, vinni fogja, vinni fogjuk, vinni fogjátok, vinni fogják
Present Conditional, indefinite: vinnék, vinnél, vinne, vinnénk, vinnétek, vinnének
Present Conditional, definite: vinném, vinnéd, vinné, vinnénk, vinnétek, vinnék
Past Conditional, indefinite: vittem volna, vittél volna, vitt volna, vittünk volna, vittetek volna, vittek volna
Past Conditional, definite: vittem volna, vitted volna, vitte volna, vittük volna, vittétek volna, vitték volna
Imperative, indefinite: vigyek, vigyél, vigyen, vigyünk, vigyetek, vigyenek
Imperative, definite: vigyem, vidd/vigyed, vigye, vigyük, vigyétek, vigyék

HINNI (TO BELIEVE)

This verb has double ggy in the Imperative.

Present, indefinite: hiszek, hiszel, hisz, hiszünk, hisztek, hisznek
Present, definite: hiszem, hiszed, hiszi, hisszük, hiszitek, hiszik
Past, indefinite: hittem, hittél, hitt, hittünk, hittetek, hittek
Past, definite: hittem, hitted, hitte, hittük, hittétek, hitték
Future, indefinite: hinni fogok, hinni fogsz, hinni fog, hinni fogunk, hinni fogtok, hinni fognak
Future, definite: hinni fogom, hinni fogod, hinni fogja, hinni fogjuk, hinni fogjátok, hinni fogják
Present Conditional, indefinite: hinnék, hinnél, hinne, hinnénk, hinnétek, hinnének
Present Conditional, definite: hinném, hinnéd, hinné, hinnénk, hinnétek, hinnék
Past Conditional, indefinite: hittem volna, hittél volna, hitt volna, hittünk volna, hittetek volna, hittek volna
Past Conditional, definite: hittem volna, hitted volna, hitte volna, hittük volna, hittétek volna, hitték volna
Imperative, indefinite: higgyek, higgyél, higgyen, higgyünk, higgyetek, higgyenek
Imperative, definite: higgyem, hidd/higgyed, higgye, higgyük, higgyétek, higgyék

NŐNI (TO GROW) > verb with v

It can use definite conjugation with a verbal prefix. Example:

Kinőttem a ruhát. – I grew out the clothes.

Present, indefinite: növök, nősz, nő, növünk, nőtök, nőnek
Present, definite: növöm, növöd, növi, nőjük, növitek, növik
Past, indefinite: nőttem, nőttél, nőtt, nőttünk, nőttetek, nőttek
Past, definite: nőttem, nőtted, nőtte, nőttük, nőttétek, nőtték
Future, indefinite: nőni fogok, nőni fogsz, nőni fog, nőni fogunk, nőni fogtok, nőni fognak
Future, definite: nőni fogom, nőni fogod, nőni fogja, nőni fogjuk, nőni fogjátok, nőni fogják
Present Conditional, indefinite: nőnék, nőnél, nőne, nőnénk, nőnétek, nőnének
Present Conditional, definite: nőném, nőnéd, nőné, nőnénk, nőnétek, nőnék
Past Conditional, indefinite: nőttem volna, nőttél volna, nőtt volna, nőttünk volna, nőttetek volna, nőttek volna
Past Conditional, definite: nőttem volna, nőtted volna, nőtte volna, nőttük volna, nőttétek volna, nőtték volna
Imperative, indefinite: nőjek, nőj/nőjél, nőjön, nőjünk, nőjetek, nőjenek
Imperative, definite: nőjem, nődd/nőjed, nője, nőjük, nőjétek, nőjék

SZŐNI (TO WEAVE) > verb with v

Present, indefinite: szövök, szősz, sző, szövünk, szőtök, szőnek
Present, definite: szövöm, szövöd, szövi, szőjük, szövitek, szövik
Past, indefinite: szőttem, szőttél, szőtt, szőttünk, szőttetek, szőttek
Past, definite: szőttem, szőtted, szőtte, szőttük, szőttétek, szőtték
Future, indefinite: szőni fogok, szőni fogsz, szőni fog, szőni fogunk, szőni fogtok, szőni fognak
Future, definite: szőni fogom, szőni fogod, szőni fogja, szőni fogjuk, szőni fogjátok, szőni fogják
Present Conditional, indefinite: szőnék, szőnél, szőne, szőnénk, szőnétek, szőnének
Present Conditional, definite: szőném, szőnéd, szőné, szőnénk, szőnétek, szőnék
Past Conditional, indefinite: szőttem volna, szőttél volna, szőtt volna, szőttünk volna, szőttetek volna, szőttek volna
Past Conditional, definite: szőttem volna, szőtted volna, szőtte volna, szőttük volna, szőttétek volna, szőtték volna
Imperative, indefinite: szőjek, szőj/szőjél, szőjön, szőjünk, szőjetek, szőjenek
Imperative, definite: szőjem, sződd/szőjed, szője, szőjük, szőjétek, szőjék

LŐNI (TO SHOOT) > verb with v

Present, indefinite: lövök, lősz, lő, lövünk, lőtök, lőnek
Present, definite: lövöm, lövöd, lövi, lőjük, lövitek, lövik
Past, indefinite: lőttem, lőttél, lőtt, lőttünk, lőttetek, lőttek
Past, definite: lőttem, lőtted, lőtte, lőttük, lőttétek, lőtték
Future, indefinite: lőni fogok, lőni fogsz, lőni fog, lőni fogunk, lőni fogtok, lőni fognak
Future, definite: lőni fogom, lőni fogod, lőni fogja, lőni fogjuk, lőni fogjátok, lőni fogják
Present Conditional, indefinite: lőnék, lőnél, lőne, lőnénk, lőnétek, lőnének
Present Conditional, definite: lőném, lőnéd, lőné, lőnénk, lőnétek, lőnék
Past Conditional, indefinite: lőttem volna, lőttél volna, lőtt volna, lőttünk volna, lőttetek volna, lőttek volna
Past Conditional, definite: lőttem volna, lőtted volna, lőtte volna, lőttük volna, lőttétek volna, lőtték volna
Imperative, indefinite: lőjek, lőj/lőjél, lőjön, lőjünk, lőjetek, lőjenek
Imperative, definite: lőjem, lődd/lőjed, lője, lőjük, lőjétek, lőjék

*FŐNI (TO BE BOILED/COOKED) > verbo con v

This verbs is only reasonable in the 3rd person singular and plural form.

Present, indefinite: fő, főnek
Past, indefinite: főtt, főttek
Future, indefinite: főni fog, főni fognak
Present Conditional, indefinite: főne, főnének
Past Conditional, indefinite: főtt volna, főttek volna
Imperative, indefinite: főjön, főjenek

RÓNI (TO REPREHEND) > verb with v

This verb is extremely rare. In fact, it is used with verbal prefix meg-: megróni. And also kiróni (inflict – a punishment).

Present, indefinite: rovok, rósz, ró, rovunk, rótok, rónak
Present, definite: rovom, rovod, rója, rójuk, rójátok, róják
Past, indefinite: róttam, róttál, rótt, róttunk, róttatok, róttak
Past, definite: róttam, róttad, rótta, róttuk, róttátok, rótták
Future, indefinite: róni fogok, róni fogsz, róni fog, róni fogunk, róni fogtok, róni fognak
Future, definite: róni fogom, róni fogod, róni fogja, róni fogjuk, róni fogjátok, róni fogják
Present Conditional, indefinite: rónék, rónál, róna, rónánk, rónátok, rónának
Present Conditional, definite: rónám, rónád, róná, rónánk, rónátok, rónák
Past Conditional, indefinite: róttam volna, róttál volna, rótt/rovott volna, róttunk volna, róttatok volna, róttak volna
Past Conditional, definite: róttam volna, róttad volna, rótta volna, róttuk volna, róttátok volna, rótták volna
Imperative, indefinite: rójak, rój/rójál, rójon, rójunk, rójatok, rójanak
Imperative, definite: rójam, ródd/rójad, rója, rójuk, rójátok, róják

VERBS IN -AD, -ED

Five verbs have an irregular past in comparison with other verbs having the same ending. These are: tagad (to deny), fogad (to recieve), szenved (to suffer), enged (to allow), téved (to be wrong). However, this irregularity is only to be found in the past tense with the indefinite conjugation, 3rd person singular.

The indefinite Past Tense 3rd person singular: tagadott, fogadott, szenvedett, engedett, tévedett. You see they take -ott, -ett instead of -t.

The others verbs in –ad, -ed just take –t: eredt (had its origin), ragadt (stuck)…

The vebr téved is deceiving. If it means to be wrong, it takes -ett in the past. If it means to lose one’s way, it takes the el- verbal prefix and –t in the past tense:

A lány tévedett. – The girl was wrong.
A lány eltévedt. – The girl has lost her way.

Negation – Nem…Van or Nincs?

DIFFERENCE BETWEEN NEM…VAN AND NINCS

Take a look at these sentences and you’ll see what I mean, but first a small summary:

nem…van/vannak = is/are not
>expressing existence

nincs/nincsenek = there is/are no, there isn’t/aren’t any
>expressing something, someone is not to be found somewhere

POSITIVE SENTENCES:
Az autó a garázsban van. – The car is in the garage.
Az autók a garázsban vannak. – The cars are in the garage.
A labda a strandon van. – The ball is on the beach.
A labdák a strandon vannak. – The balls are on the beach.

NEGATIVE SENTENCES WITH NINCS:
Az autó nincs a garázsban. – There’s no car in the garage.
Az autók nincsenek a garázsban. – There are no cars in the garage.
A labda nincs a strandon. – There’s no ball on the beach.
A labdák nincsenek a strandon. – There are no balls on the beach.

NEGATIVE SENTENCES WITH NEM…VAN:
Az autó nem a garázsban van. – The car is not in the garage.
Az autók nem a garázsban vannak. – The cars are not in the garage.
A labda nem a strandon van. – The ball is not on the beach.
A labdák nem a strandon vannak. – The balls are not on the beach.

See what I mean? And the positive sentences are no problem. A positive existence or whereabouts is simply expressed with van, vannak which, however, can be translated in English as: is, are / there is, there are.

SUMMARY:
van = is, there is
vannak = are, there are
nincs = there is no, there isn’t any
nincsenek = there are no, there aren’t any
nem…van = is not
nem…vannak = are not

This is a problem only in present tense. In any other tense and mood you use the same forms for both existence and wherebouts.

PAST:
volt, voltak = was, were / there was, there were
nem volt, nem voltak = wasn’t, weren’t / there was no, there were no

FUTURE:
lesz, lesznek = will be / there will be
nem lesz, nem lesznek = won’t be / there won’t be

CONDITIONAL:
volna, volnának = would be / there would be
lenne, lennének
nem volna, nem volnának = wouldn’t be / there wouldn’t be
nem lenne, nem lennének

IMPERATIVE:
legyen, legyenek = (let) be / (let) there be / (there) should be / had better be
ne legyen, ne legyenek = don’t be / (there) shouldn’t be / had better not be

A few examples for the sentences above in other tenses and moods:

Az autó a garázsban lesz.
The car will be in the garage.
Az autó nem lesz a garázsban.
The car won’t be in the garage.

A labda a strandon legyen.
The ball had better be on the beach.
A labda ne legyen a strandon.
The ball had better not be on the beach.