Suffixes / Adverbs of Place – ez, az

SUFFIXES LOVE THE DEMONSTRATIVE PRONOUNS
EZ, AZ

Remember this:

When the demonstrative pronouns ez, az (this, that) take a suffix learned before, the object following them also takes the same suffix according to vowel harmony!

Examples with subjective, accusative and dative case:

Sub: ez a lány – this girl
Acc: ezt a lányt – this girl
Dat: ennek a lánynak – to/for this girl

Sub: az a nő – that woman
Acc: azt at – that woman
Dat: annak a nek – to/for that woman

Note that you have to use the DEFINITE ARTICLE after the demonstrative pronoun: ez a lány, az a

More examples in sentences:

Ez az étterem drága.
This restaurant is expensive.

Ezt az éttermet nem ismerem.
I don’t know this restaurant.

Ebben az étteremben jól főznek.
In this restaurant they cook well.

Ettől az étteremtől messze van.
It is far away from this restaurant.

Ehhez az étteremhez menj nyolcra!
Go to this restaurant by eight!

Az a kocsi régi.
That car is old.

Azt a kocsit eladom.
I’m going to sell that car.

Abban a kocsiban nincs benzin.
In that car is no gasoline.

Attól a kocsitól dübörög a ház.
The house is shaking with that car.

Ahhoz a kocsihoz lépek.
I’ll make a step to(wards) that car.

Ez, az assimilate with the suffixes and lose its z:

ez + be = ebbe
ez + ben = ebben
ez + ből = ebből
ez + re = erre
ez + en = ezen*
ez + ről = erről
ez + nél = ennél
ez + hez = ehhez*
ez + től = ettől

az + ba = abba
az + ban = abban
az + ból = abból
az + ra = arra
az + on = azon
az + ról = arról
az + nál = annál
az + hoz = ahhoz
az + tól = attól

* ez, az + -en, -on = no assimilation!
* ez, az + -hez, -hoz = assimilation causes double h not doubled in speech!

And the plural for ez, az is: EZEK, AZOK. Their use is simple because their plural form does not assimilate! Just a few examples:

ezekre (onto these), azokra (onto those), ezekben (in these), azokban (in those)…