Verbal Nouns – Present Participle – Jelen idejű melléknévi igenév

PRESENT PARTICIPLE

Hungarian present participle is formed like this:

éneklő – singing
járó – going
evő – eating

Summary:

High-vowel: 3PS indefinite conjugation +
Deep-vowel: 3PS indefinite conjugation +

AS ADJECTIVE

helytálló meglátás – appropriate observation
kiabáló gyerek – shouting child
szenvedő szerkezet – passive voice
bejövő hívás – incoming call

Sometimes it is not possible to translate a present participle verb with -ing: helytálló – appropriate.

AS NOUN

A futó nagyon gyors. – The runner is very fast.
A bemondó mindig késik. – The announcer is always late.
A vevő szüntelenül panaszkodik. – The customer keeps complaining.

REPLACING VERBS

kutyát ábrázoló kép
a photo illustrating a dog
A kép, ami a kutyát ábrázolja
The photo that illustrates the dog…

az iskolát látogató diákok
the students attending the school
A diákok, akik az iskolát látogatják
The students who are attending the school…

a környéken lakó emberek
the people living in the neighbourhood
Az emberek, akik a környéken laknak
The people who live in the neighbourhood…

a versenyben résztvevő játékosok
the contestants joining the race
A játékosok, akik a versenyben részt vesznek
The contestants who join the race…

NOTE! You can make a present participle verb accusative, dative, plural and so on if needed.

Látom a vevőt.
I see the customer.

A tanulónak ötöst adok.
I give the student an A.

A látogatókkal beszélgetünk.
We’re talking to the visitors.

A lakók tele vannak gonddal.
The tenants have a lot of problems.

A résztvevőkben nem csalódtam.
I wasn’t disappointed in the contestants.