Vocabulary – School Part 1


ISKOLA – SCHOOL

bölcsőde infant’s nursery
óvoda nursery school, kindergarten
általános iskola elementary school
középiskola, gimnázium high school
főiskola college
egyetem university

(iskola)táska school bag
füzet notebook
könyv book
tankönyv school book, text-book
ceruza pencil
toll pen
tolltartó pen-case
vonalzó ruler
körző compasses (> singular in Hungarian)
tábla blackboard
kréta chalk
szivacs sponge
pad bench, form
osztály class
(osztály)terem class-room

matematika math (students say: matek)
irodalom literature
történelem history (students say: töri)
fizika physics
kémia chemistry
földrajz geography (students say: föci)
testnevelés physical education, p.e. (students say: tesi)
biológia biology (students say: biosz)

iskolába jár go to school
felel recite the lesson
feleltet question on
átenged a vizsgán to pass sy at the exam
megbukik to fail
megbuktat to reject
vizsgázik…-ból, -ből to sit for an examination
matekból vizsgázom I sit for a math exam
tanul to study
megtanul to learn
jegyet kap to be given a mark
ötöst kap to be given an excellent
osztályoz to give marks
házi feladat homework
megírja a házit to do the homework
jelentkezik to put one’s hand up

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s