Numerals – Suffixes -os, -as, -es, -ös and Decimal


NUMBERS WITH -OS, -AS, -ES, -ÖS

Hungarian numbers can take the suffixes -os, -as, -es, -ös.

Question word: Hányas? – What number?

Hányast kaptál? –Kettest.
What mark did you get? –D.

A hármas számú versenyző győzött.
The winner is the contestant no. 3.

Distributive numbers can only be formed after fitting numbers with -os, -as, -es, -ös: hatosával, nyolcasával, négyesével, ötösével. If we add these suffixes to multiplicative numbers, they become adjectives:

hatszoros győztes
six time winner

Háromszoros hurrá a királynak!”
Three hurrahs for the king!’

ötös lottó
Hungarian lottery with five numbers to hit

ötös bankjegy – fiver
a kettes szám – no. two
a hetes szám – no. seven

Kérem, fáradjon a nyolcas ablakhoz!
Please go to window no. 8.

Numbers with -os, -as, -es, -ös can be made plural: egyesek, kettesek, hármasok, négyesek, ötösök, hatosok, hetesek, nyolcasok, kilencesek, tízesek, etc. You can put them in plural when you count your coins:

Hat huszasom, két százasom és tizenöt ötvenesem van. – I’ve got six twenty, two hundred and fifteen fifty forint coins.

DECIMAL NUMBERS – TIZEDES SZÁMOK

Hungarian decimal numbers are written with a comma (vessző) instead of a point. When saying them, you use the word egész! Besides, you don’t just say the numbers one after the other. You have to refer them in a specific way.

1,9 egy egész kilenctized
3,56 három egész ötvenhatszázad
8,123 nyolc egész százhuszonháromezred

1.9 one point nine
3.56 three point five six
8.123 eight point one two three

2 comments on “Numerals – Suffixes -os, -as, -es, -ös and Decimal

 1. Jana says:

  63) Ide egy névelő kellő: „…is the contestant no. 3.“
  Ide kell -as képzőt is hozzáadnia: „Distributive numbers can… with -as, -os, -es, -ös: négyesével.“ De ezek is hozzáadhatók: nyolcasával, ötösével, hatosával.
  Jobb angol fordítás: „…an adjectival sense; or these suffixes are added to a number itself.“ –> eredeti verzió áttekinthetetlen

  Ebben a szakaszban alkalmas odaírni, hogy itt említett számok -as, -os, -es, -ös képzővel léteznek többes számban is: 1 egyesek (ones), 2 kettesek (twos), 3 hármasok (threes), 4 négyesek (fours), 5 ötösök (fives), 6 hatosok (sixes), 7 hetesek (sevens), 8 nyolcasok (eights), 9 kilencesek (nines), 10 tízesek (tens), 11 tizenegyesek (elevens), … 20 huszasok (twenties), … 30 harmincasok (thirties), 40 negyvenesek (fourties), 50 ötvenesek (fifties), … 100 százasok (hundreds), … 1 000 ezresek (thousands) …

  Matematikai kifejezéseket is magyarázzon meg: 4^2 four squared, 4^3 four cubed, 5^4 five to the fourth, √25 (square root of 25), 3√64 (cube root of 64)

  Ide kell fogalmaznia ezt a témát is: Valamilyen anyag bizonyos mennyiségét angolul mondjuk ilyen séma szerint: numeral + unit + of + substantive (pl.: twenty kilograms of coal). Rendszerint itt van of, ami megjelöli a birtokos esetet (genitive case). Némely szókapcsolatok vannak of nélkül, sőt egység nélkül is. Ilyesmit magyarul nem mondunk birtokos esetben, de csak alanyesetben, amihez kapcsolódik a számnév: húsz kiló szén. Egy számnév van mindig két főnévvel. Főnevek maradnak egyes számban.
  Több példa: két leveseskanál fűszer = two tablespoons of condiment, három cséve cérna = three reels of thread, tíz darab fa = ten pieces of timber, egy csésze tea = a cup of tea, egy csokor vadvirág = a bunch of wild flowers, hat karéj kenyér = six slices of bread, hét kocka cukor = seven lumps of sugar, kilenc pohár sör = nine glasses of beer, egy röpke pillanat = a little while, négy skatulya gyufa / gyufásdoboz = four matchboxes, száz szem kávé = hundred coffee beans, hét tábla csokoládé = seven bars of chocolate / seven chocolate bars

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s