Suffixes / Postpositions, Adverbs of Manner, Introduction


INTRODUCTION TO ADVERBS OF MANNER

Hungarian adverbs of manner have a crucial part in expressing mood and condition, answering the question How? = Hogy?

But first let’s see another case in connection with a purpose or a reason. The base for that could be the question word ’Why?’, whose equivalent is Miért? That is, the question word Mi? takes the suffix -ért, whose meaning is the same as the preposition for.

In a word, Hungarian question words are: Miért? – Why? AND Kiért? – For whom?

If you want to say that somebody does something for a purpose or a reason, then do this.

Miért vagy itt? –Azért vagyok itt, hogy beszéljek veled.
Why are you here?- I’m here to talk to you.

Miért vagy itt? –Azért vagyok itt, mert beszélni akarok veled.
Why are you here? -I’m here because I want to talk to you.

So the question Miért? can be answered with a sentence explaining the purpose or the reason.

ATTENTION! In Hungarian, sometimes there’s an ANTECEDENT at the beginning of the sentence (in this case: Azért). This phenomenon does not exist in English. The first sentence literally is:

I’m here (for the purpose) so that I talk to you.

Whereas the second one:

I’m here (for the reason) that I want to talk to you.

Summary:

PURPOSE CLAUSE:
Question: Miért = Why?
Answer: Azért, …hogy = …(in order) to

REASON CLAUSE:
Question: Miért? = Why?
Answer: Azért, …mert = …because

So much for the introduction.

As for the following issues, we’ll learn the meaning of the suffix -ért and how to form adverbs of manner expressed with -ly in English (happily, easily…)

Bye now!

2 comments on “Suffixes / Postpositions, Adverbs of Manner, Introduction

 1. Jana says:

  36) Helyes és egyszerűbb stílus: …in expressing mood and condition, answering the question How?

  question word ’Why?’ whose equivalent –> question word ’Why?’, which equivalent
  Mi? takes the suffix -ért whose meaning –> Mi? takes the suffix -ért, which meaning
  whose (kié, kinek a) a birtokos eset vonatkozó a who (ki) névmásra

  In a word, the Hungarian question words –> In a word, Hungarian question words
  The határozott névelő a Hungarian tulajdonnévvel nem párosul az egyszerű kifejezésekben. Azt már magyaráztam.

  While the second one: –> Whereas the second one:

  Like

 2. Jana says:

  Elnézést kérek azért, hogy hibáztam ebben a javításomban:
  –> question word ’Why?’, which equivalent
  –> Mi? takes the suffix -ért, which meaning
  whose (kié, kinek a) a birtokos eset vonatkozó a who (ki) névmásra

  Előzetes változatokat (whose equivalent, whose meaning) helyesen fogalmazott. Nem vigyáztam, mit csinálok és valahogyan tévesztettem össze két hasonló alakot: which és of which. Nem ráeszméltem arra, hogy which vonatkozó névmásot alkalmaznak alanyesetben és tárgyesetben. Példák:
  A plant which grows. = alanyeset
  A plant which I water. = tárgyeset

  És of which vonatkozó névmásot alkalmaznak birtokos esetben:
  A plant, leaves of which are long.
  Vagylagosan: A plant, whose leaves are long.

  Azért helyesen így is: „…equivalent of which is Miért?“ és „…meaning of which is…“

  Egyszersmind gondoltam, hogy whose csak a who (ki) személyes névmásra vonatkozik. Viszont a thefreedictionary.com szótárból megtudtam, hogy whose: 1. The possessive form of who, és: 2. The possessive form of which.
  De másrészt bukkantam egy cikkre, ahol az írója ilyen kérdést tisztáz: Can you use “whose” to refer to inanimate objects? : http://www.quickanddirtytips.com/education/grammar/whose-for-inanimate-objects

  Ez okból javítsa ki a hibáimat (which equivalent, which meaning). Szintén a Suffixes / Postpositions – Adverbs of Time, Introduction szakaszban is, ahol most áll „…which English equivalent is…“, de helyesen így: English equivalent of which is…, vagy így: whose English equivalent is…

  Úgy látszik, hogy értelmező szótárok szerint whose és of which egyenrangúak, de az első helyen áll a who személyes névmást illető alak. Ezt a tényt találtam egy nyelvtani kézikönyvben is, amit könyvtárból kölcsönöztem ki. Jóvátegyen tehát olyan alakkal, amelyet elfogad. Még a Suffixes / Postpositions – Adverbs of Place, Other Issues szakaszban is áll „…whose equivalent can be Merre?“, amit elmulasztott javítani, de lényegében helyesen tette. Egyéb kategóriákban is itt-ott írt whose, de ezt már nem fogom kommentálni. Maradhat úgy, de átírhatja is, ha osztozik annak a cikknek a tartalmában.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s