Suffixes / Postpositions, Adverbs of Time, More Stuff


…-VAL, -VEL EZELŐTT

This construction expresses a moment in the past and even determines it. English equivalent is: ago. Előtt is not to be confused with ezelőtt!

Öt perccel ezelőtt láttam.
I saw her five minutes ago.

Kilenc hónappal ezelőtt még nem tudtam róla.
I didn’t know about it nine months ago.

-(O)NTA, -(E)NTE, -NKÉNT

These express frequency, that something repeats at certain intervals.

The English equivalents are: every or on…s. The suffix -nként is used for the days of the week and periods of the day.

These suffixes can be replaced by the indefinite pronoun minden, meaning every. In this case, minden is followed by -n, -on, -en, -ön for days and –ban, -ben for year, month! See the examples:

naponta = minden nap > every day
hetente = minden héten > every week
havonta = minden hónapban > every month
évente = minden évben > every year
hétfőnként = minden hétfőn > every Monday, on Mondays
keddenként = minden kedden > every Tuesday, on Tuesdays
esténként = minden este > every night
délutánonként = minden délután > every afternoon

The questions are: Milyen gyakran? Hányszor? = How often? How many times?

THE DEFINITE ARTICLE AZ

Sometimes the definite article may assume the function of putting an adverb of time in past or future tense.

az este = tegnap este > last night
a héten = ezen a héten > this week
a napokban = az elmúlt napokban > the other day

Az este nem tudtam aludni. – I couldn’t get a sleep last night.
A héten alig láttalak. – I hardly saw you this week.
A napokban hallottam a hírt. – I’ve heard the news recently.
Majd a nyáron napozunk! – We’ll sunbathe next summer.

FELÉ

This postposition equals to: towards. You see the literal translation below.

este felé – towards night
reggel felé – towards morning

KÖZÖTT

English equivalent: between. It expresses a given moment between two points in time.

két és három óra között – between two and three o’clock

TÁJBAN, TÁJT, KÖRÜL

If something happens approximately at a specific moment, Hungarian offers more possibilities: körül, tájban, tájt.

Dél körül ebédelni megyünk.
We’ll go to have lunch round at noon.

Nyolc körül várlak a színházban.
I’ll wait for you in the theatre at about eight.

Éjféltájt szinte mindenki alszik.
Almost everybody sleeps around midnight.

Öt óra tájban érkezik a vonat.
The train arrives at about five.

IN PROGRESS

Hungarian has at least four postpositions to express something in progress, something happening during a specific moment. Here they are: KÖZBEN, ALATT, SORÁN, FOLYAMÁN. They’re equivalents to during, in the course of.

Alvás közben tehetetlenek vagyunk.
While sleeping, we’re helpless.

Evés közben jön meg az étvágy.
Appetite comes while eating. (Much will have more.)

A tárgyalás alatt minden rendben ment.
Everything was alright during the negotiation.

A verseny folyamán páran megsérültek.
In the course of the race some people have been injured.

A vizsgálat során nem találtak hibát.
No error was found during the investigation.

-N, -EN, -ON, -ÖN KERESZTÜL / ÁT

In this way, one can express a longer, more extended period. English equivalent: for.

Éveken át hallgattam a nyavajgását.
I’ve been listening to his complains for years now.

Hónapokon keresztül nem ehet zsíros ételt.
He’s not allowed to eat fat meals for months.

Két órán keresztül bámult maga elé.
He stared in front of him for two hours.

It’s worth to mention hosszat which has the same meaning, but it is used in certain expressions only:

órák hosszat = for hours on end; naphosszat = all days long

MIELŐTT

English says: before

Mielőtt megszidsz, hallgass meg (engem)!
Before you haul me over the coals, please listen to me!

SOME FREQUENT ADVERBS OF TIME

soha – never
néha – sometimes, now and then
valaha – ever (Have you ever loved me?)
soká(ra) – late
sokáig – for a long time
örökké – forever
soha többet/többé soha/többé nem – never again
éppen most/az előbb/az imént – just now
későn – late
korán – early
nyomban/azonnal/rögtön/tüstént – right away, right now, immediately, on the spot
már – already, yet (I know already. Have you arrived yet?)
most – now
ma este/ma délután/ma reggel – tonight/this afternoon/this morning
még ma – this very day

WHICH YEAR?

Hungarian has special words to express which year I will do something.

az idén – this year
tavaly – last year
jövőre – next year

Examples in sentences:

Az idén érettségizek.
I’ll graduate from a high school this year.

Tavaly nősültem meg.
I married last year.

Jövőre egyetemre megyek.
Next year I’ll go to a college.

2 comments on “Suffixes / Postpositions, Adverbs of Time, More Stuff

 1. Jana says:

  35) Nem „The English equivalent is: ago.“, de elég csak: English equivalent…

  Nem „nine month ago.“, de „nine months ago.“

  -(O)NTA, -(E)NTE, -NKÉNT felirat alább egy általános definíció folytat, amit angolok a present simple időbe fogalmazzák: …something repeates at certain intervals.

  Nem „The English equivalents are:“, de English equivalents are:

  Nem „The suffix -nként is used with…“, de used for. Lehetséges így is: applicable to the days of the week.

  Jobban így: „…indefinite pronoun minden, meaning every.“, vagy „…indefinite pronoun minden, which means every.“

  Azok az angol fordítások kicsit nem fajlagos. A folyamatos idő itt nem alkalmazható. Jobban: „We’ll go to have a lunch round at noon.“ és „I’ll wait for you in the theatre at about eight.“

  Nem „in progess“, de progress abban az aláhúzott feliratban, de az első mondatban is. Tovább jobban így: „…to express something in progress, something happening during…“

  Nem equivalents for during…, de equivalents to during…

  Hónapokon keresztül… = for months. Itt a többes szám van.

  Két órán keresztül bámult maga elé. = He stared out of his head for two hours. –> Ez kicsit érthetetlen. Másként magyarázza nekem mire gondolt?

  naphosszat = all days long

  …hallgass meg engem! = …please listen to me!

  Helyes és egyszerűbb stílus: Hungarian has special words to express which year will I do something.
  Hasonlóan: I‘ll graduate from a high school this year.
  És: Next year I’ll go to a college.

  Like

 2. Jana says:

  Csak úgy megpillantottam, hogy itt maradt az a progess alak (aláhúzott feliratban és a szövegben is), de annak tekintem, hogy helyesen progress ahogy már írtam. A Verbs/Tenses/Moods kategóriában szintén helyesen fogalmazta: Expressing Future Acts And Acts In Progress

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s