Verbal Nouns – Future Participle – Beálló melléknévi igenév

FUTURE PARTICIPLE

The origins of this method reaches back to the old times of the Hungarian language. Originally, it was used to express future tense, but during the centuries it had lost its true function. Nowadays people use it when something is yet to be done. It has an adjectival or subjective function. English equivalent: to be + past participle. Formation:

High-vowel: 3PS indefinite conjugation present tense+ -endő
Deep-vowel: 3PS indefinite conjugation present tense+ -andó

Examples:

elolvas + -andó = elolvasandó
tesz + -endő = teendő (IRREGULAR!)
kidob + -andó = kidobandó
lesz + -endő = leendő (IRREGULAR!)

az elolvasandó könyv – the book to be read
Mi a teendő? – What is to be done?
Az árú egy év után kidobandó. – The goods are to be thrown away after a year.
leendő férjem gazdag. – My future husband is rich.

IRREGULAR VERBS IN FUTURE PARTICIPLE

lesz – leendő > future, to-be
tesz – teendő > (things) to be done
vesz – veendő > (things) to be bought
jön – jövendő > coming, (things) to come

Verbal Nouns – Past Participle – Múlt idejű melléknévi igenév

PAST PARTICIPLE

Hungarian past participle is formed like this:

sétált – walked
látott – seen
evett – eaten

Summary:

High-vowel: 3PS indefinite conjugation + -t, -tt
Deep-vowel: 3PS indefinite conjugation + -t, -tt
+ plural suffix -k if needed + accusative suffix -t if needed
If you need a link vowel: -ett, -ött, -ott

AS ADJECTIVES

számozott házak – numbered houses
az étteremben megevett étel – the food eaten in the restaurant
az űrbe fellőtt rakéta – the rocket launched in space
múlt idő – past tense (literally: passed tense)

AS NOUNS

A meghívottak jól szórakoztak.
The invited were having a great time.

A látottak alapján nem lesz ünneplés.
From what I saw there will be no celebration.

A hallottakból ítélve kedveli Japánt.
Judging from what I heard he likes Japan.

REPLACING VERBS

A diákok által látogatott iskola…
The school attended by the students…
Az iskola, amit a diákok látogatnak
The school the students are attending

Az eladó által eladott áruk…
The goods sold by the shop assistant…
Az áruk, amiket az eladó eladott
The goods the shop-assistant have sold

Verbal Nouns – Present Participle – Jelen idejű melléknévi igenév

PRESENT PARTICIPLE

Hungarian present participle is formed like this:

éneklő – singing
járó – going
evő – eating

Summary:

High-vowel: 3PS indefinite conjugation +
Deep-vowel: 3PS indefinite conjugation +

AS ADJECTIVE

helytálló meglátás – appropriate observation
kiabáló gyerek – shouting child
szenvedő szerkezet – passive voice
bejövő hívás – incoming call

Sometimes it is not possible to translate a present participle verb with -ing: helytálló – appropriate.

AS NOUN

A futó nagyon gyors. – The runner is very fast.
A bemondó mindig késik. – The announcer is always late.
A vevő szüntelenül panaszkodik. – The customer keeps complaining.

REPLACING VERBS

kutyát ábrázoló kép
a photo illustrating a dog
A kép, ami a kutyát ábrázolja
The photo that illustrates the dog…

az iskolát látogató diákok
the students attending the school
A diákok, akik az iskolát látogatják
The students who are attending the school…

a környéken lakó emberek
the people living in the neighbourhood
Az emberek, akik a környéken laknak
The people who live in the neighbourhood…

a versenyben résztvevő játékosok
the contestants joining the race
A játékosok, akik a versenyben részt vesznek
The contestants who join the race…

NOTE! You can make a present participle verb accusative, dative, plural and so on if needed.

Látom a vevőt.
I see the customer.

A tanulónak ötöst adok.
I give the student an A.

A látogatókkal beszélgetünk.
We’re talking to the visitors.

A lakók tele vannak gonddal.
The tenants have a lot of problems.

A résztvevőkben nem csalódtam.
I wasn’t disappointed in the contestants.

Verbal Noun – Infinitive – Főnévi igenév

INFINITIVE

You already know how to form the infinitive of a Hungarian verb: menni, látni, fogni. Sometimes you need a link vowel, especially with verbs in two consonants: mondani, gyűjteni

Now we’ll deal with possibilities allowing us to use infinitive:

IMPERSONAL VERBS AND EXPRESSIONS

Impersonal verbs and expressions are to be followed by the infinitive of the main verb. Impersonal verbs are: kell, kellene, szabad, lehet. Impersonal expressions are:

könnyű – easy
nehéz – difficult
ideje, hogy – it’s time to
épp ideje, hogy – it’s high time to
jó / rossz, hogy – it’s good / wrong to
jobb / rosszabb, hogy – it’s better / worse to
tilos – it’s forbidden to
szégyen – it’s a shame
helyes – it’s right to
helytelen – it’s wrong to

Könnyű nyelveket tanulni. – It’s easy to learn languages.
Nehéz nyelveket tanulni. – It’s difficult to learn languages.
Ideje aludni. – It’s time to sleep.
Épp ideje elmenni. – It’s high time to leave.
magyarnak lenni. – It’s good to be Hungarian.
Jobb gazdagnak lenni. – It’s better to be rich.
Tilos az állatokat etetni. – It’s forbidden to feed the animals.
Szégyen ilyen ruhában kimenni. – It’s a shame to go out in these clothes.
Helyes elítélni a bűnözőket. – It’s right to condemn criminals.
Helytelen elítélni az ártatlanokat. – It’s wrong to condemn the innocent.

SUBJECT

Futni egészséges. – To run is healthy.
Reggelizni nagyon fontos. – To have breakfast is very important.

VERBS REQUIRING THE INFINITIVE OF PRÓBÁL, MEGY, JÖN

Megpróbálom elkerülni, hogy találkozzak vele.
I’ll try to avoid meeting him.
Elmegyünk focizni. – We’re going play football.
Jöttök teniszezni? – Will you come play tennis?