Conjunctions


CONJUNCTION – KÖTŐSZÓ

ÉS, MEG

Equivalent: and. The difference between és and meg is that meg expresses a little bit closer connection to something.

én és te – me and you

Az alkohol meg a gyógyszer nem a legjobb páros.
Alcohol and medicine don’t harmonize.

A lány nevetett, és én visszanevettem.
A lány nevetett, én meg visszanevettem.
The girl was laughing and I laughed back.

A kutya meg a macska! – Come up!

“A kutya meg a macska!” is said to small children as reprehension. One can also say: A kutyafáját! Teringettét!

The conjunction és can have an inverse meaning close to ’but’. Look at this:

Ezt mondja, és közben teljesen mást csinál.
He’s saying this and doing another thing.

PEDIG

Equivalent: and, but; yet. It’s an interesting conjunction because it has three meanings. Take a look at the examples:

Mérges lett rám, pedig én már azelőtt megmondtam, hogy nem segítek.
He got mad at me, yet, I’d told him long before I wouldn’t help him.

Ő feltakarít, te pedig bevásárolsz.
She’ll tidy up and you’ll do the shopping.

Rosszul sült el, pedig nem akartak rosszat.
It went wrong, but they meant no harm.

IS, SZINTÉN, ÉPPN ÚGY, VALAMINT

Equivalent:
is, szintén = also, too
éppen úgy = just as
valamint = as well as

These conjunctions must follow what they refer to!

Azt is tudja, hogy hazudtál. – He also knows you lied.

Én is láttam. – I saw it, too.

Csak hallottad vagy láttad is?
Did you hear it or you also saw it?

Mi is megyünk? – Are we going, too?

Ők épp úgy nem értik, mint a többiek.
They don’t get it just as the others don’t.

A vizsga nyolckor kezdődik, valamint ne felejtsétek el, hogy…
The exam begins at eight, as well as you shouldn’t forget that…

The conjunction valamint has two functions: and, too. However, it is used in a more formal context. Now I just give you a nerdy example.

én valamint Péter – Me and Peter, (too).

SE, SEM

Equivalent: either, neither, nor; even. These conjunctions must follow what they refer to! No difference between se and sem. Choose which you want.

Azt sem tudja, hogy hazudtál.
He doesn’t even know you lied.

Én se láttam. – I didn’t see it, either.

Mi se megyünk? – Aren’t we going, either?

Ők sem értik, ahogy a többiek se.
They don’t get it, nor do the others.

-Nem aludtunk egész este. –Én se/sem!
-We didn’t sleep all night. –Nor/Neither did I!

MÉG…IS, MÉG…SE(M)

Equivalent: even; even not. Look how they have to be used.

Even I know the answer. – Még én is tudom a választ.

Even I don’t know the answer.
Még én sem tudom a választ.

I’ve kissed the other girl, too.
Még a másik lányt is megcsókoltam.

I haven’t even kissed the other girl.
Még a másik lányt sem csókoltam meg.

VAGY, KÜLÖNBEN

Equivalent: or, otherwise. The conjunction vagy is not to be confused with the 2nd PS form of the substantive verb vagy!

Ő vagy én, válassz! – Him or me. Choose.

Megnyesed a bokrot, vagy mosogatsz?
Are you going to trim the bush or do the dishes?

Gyertek ide, különben baj lesz!
Come here, otherwise there will be trouble!

Gyertek ide vagy baj lesz!
Come here or there will be trouble!

DE, AZONBAN, CSAK

Equivalent: but, however

Te nem ismered, de én igen.
You don’t know him, but I do.

Megértelek, azonban ennél több kell.
I see what you mean, however, we need more than that.

Egész nap csak tévézik.
He’s doing nothing but watching telly all day long.

MÉGIS, MÉGSE

Equivalent: still, yet, however. You can emphasize mégis, mégse like this: de mégis/és mégis; és mégse/de mégse.

Nem terveztem, mégis szórakozni megyek.
I didn’t plan, still/yet, I’m going out.

Szeretem, de mégse fog megbocsátani.
I love her, still, she won’t forgive me.

Nemet mondott, mégis eljött.
He said no, however, he came.

CSAK, CSUPÁN, KIZÁRÓLAG

Equivalent: just, only; that is all... These conjunctions precede what or who they refer to!

Csak azt tudom, hogy elment.
I know only that she’s gone./All I know is she’s gone.

Kizárólag nem dohányzóknak!
For non-smokers only.

Csak azt akartam, hogy tudd.
I just wanted you to know.

Csak erre emlékszem.
That’s all I remember./I remember only this.

csak te és én – just you and me

The word csak is also used in this situation:

-Miért nem mondod meg az igazat? –Csak!
-Why don’t you tell me the truth? –Just because!

You also can use csupán, but it is rarely heard.

Csupán ez maradt nekem. – That’s all left to me./Purely this has left to me.

MERT

Equivalent: because

Beszéltem vele, mert a hivatalban voltam.
I talked to her because I was in the office.

-Miért nem válaszolsz? –Mert nincs mit mondanom.
-Why don’t you answer? –Because I have nothing to say.

EZÉRT, EMIATT, ÍGY, TEHÁT

Equivalent: therefore, so, that’s why, like this, like that

Utállak, ezért kilöklek az ablakból.
I hate you, therefore I’ll push you out the window.

Gondolkodom, tehát vagyok. – I think, therefore I am.

Meggondoltam magam, így nem megyek.
I’ve changed my mind, so I’m not going.

Emiatt hallgatsz három napja?
That’s why you haven’t said a word for three days?

MIVEL

Equivalent: as, since, for

Nem piszkálom, mivel nincs oda érte.
I don’t annoy her, for, she dislikes it.

Mivel jobban vagytok, iskolába is mehettek.
As you guys feel better, you can go to school.

Nem gyanúsíthat, mivel nem tettem semmit.
He can’t suspect me since I didn’t do anything.

AKKOR, AZTÁN, MAJD

Equivalent: then

Felment az emeletre, aztán/majd összeesett.
He went upstairs, and then he collapsed.

-Van pénzed? –Nincs. –Akkor kérj apádtól!
-Do you have any money? –No. –Then ask your father for some.

AMINT, MIALATT, MIKÖZBEN

Equivalent: as, while

Fegyvert tartott rám, mialatt kimentem a bankból.
He was pointing a gun at me while I was leaving the bank.

Amint sétáltam, észrevettem egy szivárványt.
As I was walking, I beheld a rainbow.

The conjunction amint also has the meaning: as soon as. Synonyms are MIHELYT, AHOGY.

Amint felkelek, lezuhanyozok.
As soon as I get up, I’ll take a shower.

Ahogy az állomásra értek, megérkezett a vonat.
As soon as they got to the station, the train arrived.

Mihelyt odaérek, felhívlak.
As soon as I get there, I’ll call you.

AMÍG, MIALATT

Equivalent: while; as long as; until

Várj, amíg bejelentkezek! – Wait until I check in.

Amíg te pepecselsz, elmegy a hajó.
While you’re fiddling about, the ship will leave.

Amíg nem támad rám, hidegen hagy.
As long as he doesn’t attack me, I don’t care about him.

RÖGTÖN, AZONNAL

Equivalent: immediately, right away, right now, now

Rögtön kórházba vittem a gyereket.
I took the child to hospital immediately.

Azonnal csináld meg! – Do it right now!

-Jössz? –Azonnal. -You coming? –Right away.

-Majd megcsinálom a házit. –Most rögtön megcsinálod!
-I’ll do the homework later. –You do it now.

AMIKOR

Equivalent: when

Meg fogsz lepődni, amikor bemész a házba.
You’ll be surprised when you enter the house.

Amikor eljön az idő, szólni fogok.
When time has come, I’ll let you know.

VALAHÁNYSZOR, AKÁRHÁNYSZOR

Equivalent: whenever, everytime

Valahányszor egy mosoda mellett megyek el, rád gondolok.
Everytime I walk past a laundry, I think of you.

Akárhányszor becsapsz engem, megbosszulom.
Whenever you do me in the eye, I’ll avenge it.

KIVÉVE, HA; HACSAK NEM

Equivalent: unless

Sehova nem megyek, hacsak nem kér bocsánatot.
I’m not going anywhere unless she apologizes.

Nem veszem fel a ruhát kivéve, ha vörös.
I won’t put that dress on unless it’s red.

MINTHA

Equivalent: as if, as though

Úgy nézel rám, mintha idióta lennék.
You’re looking at me as if I was an idiot.

Olyan érzésem volt mintha évek óta ismerném.
I had the impression as though I had known him for years.

ELLENÉRE, MINDAZONÁLTAL, JÓLLEHET

Equivalent: nonetheless, nevertheless, notwithstanding, despite, in spite of

Jóllehet esik, kiviszem a szemetet.
It’s raining, nonetheless, I’ll take out the garbage.

Annak ellenére, hogy van munkád, nem nagyon örülsz.
Despite the fact that you have a job, you’re not too happy.

Örülök, mindazonáltal nem áltatom magam.
I’m glad, nevertheless, I’m not kidding myself.

HA; VAJON, -E

Equivalent: if, whether

Ha jössz, szólj! – If you come, let me know.

Kíváncsi vagyok, eljön-e.
I’m wondering if he’ll come.

Vajon eljön?
I’m wondering whether he’ll come.

NEMCSAK, HANEM…IS

Equivalent: not only…but also

Nemcsak a városba megyek, hanem vidékre is.
I’m going not only to the city, but also to the countryside.

BÁR, ÁMBÁR, JÓLLEHET, NOHA

Equivalent: albeit, though, although

Bár megeszem a borsót, nem rajongok érte.
I eat peas, it’s not my favourite, though.

Jóllehet megeszem a borsót, nem rajongok érte.
I eat peas, although it’s not my favourite.

Noha megeszem a borsót, nem rajongok érte.
Albeit I eat peas, it’s not my favourite.

ABBAN A PILLANATBAN, HOGY

Equivalent: the moment

Hazarohantam abban a pillanatban, hogy hallottam a rossz hírt.
I ran home the moment I had heard the bad news.

AHELYETT, HOGY

Equivalent: instead of. Hungarian uses Conditional Mood after this conjunction if we wish someone did something we want. Normally you can use Present Tense as in the second sentence.

Bulizni ment ahelyett, hogy fizikát tanulna.
He went to the party instead of learning physics.

Ahelyett hogy mérgelődsz, oldd meg a problémát.
Instead of being angry, solve the problem.

Ahelyett hogy mérgelődsz, megoldhatnád a problémát.
Instead of being angry, you could solve the problem.

VALÓJÁBAN, IGAZÁBÓL

Equivalent: in fact

Valójában nem szeretem a sportot.
In fact, I don’t like sports.

Igazából itthon maradtak.
In fact, they stayed at home.

FELTÉVE, HA

Equivalent: provided

Elmondom a titkomat feltéve, ha te is.
I’ll tell you my secret provided that you will, too.

ARRA AZ ESETRE, HA

Equivalent: in case

Vegyél tojást arra az esetre, ha rántottát akarsz sütni.
Buy some eggs in case you want to make scrambled eggs.

Donors of 0- blood type are welcome to donate it in case that this blood group will be in short supply.
A nulla negatív vércsoportú donoroktól szívesen veszünk vért arra az esetre, ha ebből a vércsoportból kifogynak a készleteink.

(HA) ESETLEG

Equivalent: by any chance

Ha esetleg fel akarsz takarítani, tudod, hol a porszívó.
If, by any chance, you want to tidy up, you know where the vacuum-cleaner is.

Nem tudod esetleg, hol lakik a lány?
Do you know by any chance where the girl lives?

ANÉLKÜL…, HOGY

Equivalent: without(…ing). This conjunction requires Conditional Mood in Hungarian.

Anélkül mész el, hogy egy sort is írnál?
You leave without dropping me a line?

A csomagot kézbesítették anélkül, hogy a tartalma megsérült volna.
The parcel has been delivered without breaking its content.

MIELŐTT; AZELŐTT, HOGY

Equivalent: before(…ing)

Mielőtt szundítottam egyet, három napig folyamatosan dolgoztam.
Before having forty winks, I’ve been working for three days without interruption.

Oltsd le a villanyt, mielőtt elmész itthonról.
Switch off the lights before you leave the house.

AZÉRT, HOGY

Equivalent: so that, in order to, so as to, to

Azért ütötte le a nőt, hogy elvegye a tárcáját.
He knocked the lady down so that he could take her purse.

Azért ütötte le a nőt, hogy elvegye a tárcáját.
He knocked the lady down so as to take her purse.

Azért ütötte le a nőt, hogy elvegye a tárcáját.
He knocked the lady down in order to take her purse.

Azért ütötte le a nőt, hogy elvegye a tárcáját.
He knocked the lady down to take her purse.

D O U B L E   C O N J U N C T I O N S

VAGY…VAGY

Equivalent: either…or

Vagy azt csinálod, amit mondok, vagy hazamehetsz.
Either you do what I’m telling you, or you can go home.

Vagy igyál, vagy vezess: a kettő együtt nem megy.
Drink or drive: the two things don’t go along.

IS…IS; AKÁR…AKÁR; MIND…MIND

Equivalent: both…and; whether…or; as well as

Megettem az ebédet is, meg a vacsorát is.
I ate up both the lunch and the dinner.

Akár ez, akár az, nem érdekel, csak válassz!
Whether this or that, I don’t care, just choose.

Mind a beszéd, mind az előadás remek volt.
The speech as well as the lecture were great.

SE(M)…SE(M)

Equivalent: neither…nor; either…or (with negative aux. verbs)

Se nem alszol, se nem eszel.
You’re neither sleeping, nor eating.

Sem a regényt nem olvastuk el, sem az újságot.
We didn’t read either the novel, or the newspaper.

Nem ismerem név szerint sem azt a férfit, sem azt a nőt.
I don’t know either that man, or that woman by name.

T H E   M O R E…T H E   M O R E…

The more you eat, the fatter you get. Such sentences are formed in Hungarian like this:

MINÉL…ANNÁL…

Minél több pénzed van, annál boldogabb vagy.
The more money you have, the happier you are.

Minél szebb, annál jobb.
The nicer the better.

Minél hosszabb, annál rosszabb.
The longer the worse.

Minél többet gondolok rád, annál jobban fáj a fejem.
The more I think of you, the stronger headache I have.

H O G Y

Equivalent: that; to

This conjunction needs a more detailed explanation because there are more to it than meets the eye at first. Let’s see an example for what I mean:

Azt javasolta, hogy költözzünk el.
She proposed that we ought to move off.

Such sentences require an antecedent. The sentence above has one, too: Azt

Antecedents are to be found in main clauses and they refer to subordinate clauses. They also appear in sentences with relative pronouns:

Arról beszél, aki ott áll.
He’s talking about the person (who’s) standing over there.

However, they don’t have to be said all the time. Sometimes they are hidden in the sentence, understood from the context. Example:

Ki tudta (azt), hogy bűnöző?
Who knew that he was a criminal?

NOTE! Not always does English use the conjunction ’that’, either: Who knew he was a criminal?

Hungarian always uses the conjunction ’hogy’!

You see that these antecedents are formed with the demonstrative pronoun az + the proper suffixes/endings. The pronoun az can be made plural if needed:

Azokról beszél, akik ott állnak.
He’s talking about those (who are) standing over there.

More examples:

Azt mondod, hogy kirúgtak?
You’re telling me you’ve been fired?

Azt hiszem, hogy már jobban vagyok.
I think I feel better now.

Annak hiszlek, aminek akarlak.
I think of you whatever I want.

Annak viszi az élelmet, aki rászorul.
He brings food for people who need it.

Arról beszéljünk, amiért összegyűltünk.
Let’s talk about the reason why we’ve assembled.

Attól, hogy igazat mondasz, nem kedvellek jobban.
Just because you tell the truth, I don’t like you more.

Akivel összebarátkozol, arra mindig számíthatsz.
You can always count on people you make friends with.

and so on…

And here I should mention the purpose and reason clause.

AZÉRT…, HOGY = …(IN ORDER) TO…, …SO THAT…
AZÉRT…, MERT = …BECAUSE…

Azért jöttem, hogy elmondjak mindent.
I came to tell you everything.

Azért kiabálok, hogy értsd, amit mondok.
I’m shouting so that you understand what I’m saying.

Azért hívtunk téged, hogy gyere velünk Párizsba.
We called you to come with us to Paris.

Azért nem találod a tárcád(at), mert elvesztetted.
You can’t find your wallet because you’ve lost it.

Azért jöttem, mert el akarok mondani mindent.
I came because I want to tell you everything.

Azért megyek busszal, mert a kocsim lerobbant.
I’m going by bus because my car broke down.

8 comments on “Conjunctions

 1. Jana says:

  46) Az első alcím alább abban a példában a melléütés van: „Alcohol and medinice don’t harmonize.“ Helyesen: medicine

  Helyes angol fordítás a PEDIG alcímban: „…yet I had told him long before I won’t help him.“
  Helyes fordítás: „Ő feltakarít, te pedig bevásárolsz.“, vagy „She tidies up and you’ll do the shopping.“ Feltakarít egy befejezett ige (perfective verb), ami a jövő időbe fordítható. Ezt megtanultam az „Expressing future acts and acts in progress“ elnevezésű fejezetből, ahol ezt a témát jól fogalmazta.

  További alcím helyesen: ÉPPEN ÚGY
  Lehet még: „…you shouldn’t forget that…“ a „…ne felejtsétek el, hogy…“ magyar verzióhoz.

  Nem „Me either.“, de „Neither did I!“ (a SE, SEM alcím utolsó példájában). Me either egy igenlő válasz: Én is.

  VAGY, KÜLÖNBEN alcím alább jobban: „…or wash up the dishes?“ –> Do the dishes egy amerikanizmus. Ez helyes csak akkor, ha a blogjában akarja összekeverni a normál brit angolt azokkal atipikus amerikanizmusokkal.
  Otherwise elé egy vessző megy az összetett mondatban, és a határozott névelőt is itt kell a könnyeb kiejtés miatt: „Come here, otherwise there will be a trouble!“
  Szintén a további mondatban is: „Come here or there will be a trouble!“

  Helyesen: „He’s doing nothing but watching telly all day long.“ (a DE, AZONBAN, CSAK alcím utolsó példájában)

  MÉGIS, MÉGSE alcímban helyesen: You can emphasize…

  CSAK, CSUPÁN, KIZÁRÓLAG alcímban helyesen: „All I know is she’s gone.“ Vagy a szó szerinti fordítás: „I know only that she’s gone.“
  „Csak erre emlékszem.“ így is fordítható: „I remember only this.”
  A „Csupán ez maradt nekem.“ fordítása jobban így: „Purely this has left to me.“, mert csupán = purely, merely. Akkor a just, only ekvivalensekhez purely is hozzáadható.

  MIVEL alcímban egy általános megnyilatkozás van. Jobban: „I don’t annoy her,…“

  AKKOR… alcímban jobban: „He went upstairs, and then he collapsed.“ Angolban többnyire ismételik a névmásot ilyen típusú megnyilatkozásokban.
  Ilyen példa is hozzáadható: Saxony was then largely eclipsed by Prussia. = Szászország akkor háttérbe volt szorítva a Poroszországgal.
  Remélem, hogy jól szövegeztem a magyar verziót. Ha nem, akkor Maga ezt módosítja a valódi magyar verzióba. Úgyis még sokat kell gyakorolnim, hogy fejezzem magam ki, mint a valódi magyar!

  AMINT… alcím második példájában a rainbow szavat magyarul írunk rövid I betűvel: …egy szivárványt. Észrevenni angolul inkább behold: „As I was walking, I beheld a rainbow.“

  „As soon as“ megjelöl egy leendő pillanatot (soon = csakhamar, rövidesen). Rövidesen az első esemény után történik a másik. Második mondatban az első esemény után történt a másik. Angol verzió így kijavítható: 1) Állomásra értek ahogy megérkezett a vonat. = They got to the station as soon as the train had arrived. –> A vonat hamarább megérkezett (had arrived = past perfect tense) és rövidesen ők is oda értek. Az eredeti mondat: „As soon as they got to the station, the train had arrived.“ ellenkező, mert jelent, hogy a vonat megérkezett röviddel utánuk, de a vonat pedig kissé hamarább ott volt (had arrived).
  2) Ahogy az állomásra értek, megérkezett a vonat. = As soon as they got to the station, the train arrived. –> past simple tense = Először ők oda értek és rövidesen a vonat is.

  AMIKOR alcím alább helyesen: „…when you’ll enter the house.“ –> Ez a jövő pillanat.
  Ilyen példa is hozzáadható: Mindenki csendben volt, amikor Ferenc hirtelenül elnevette magát. = Everyone was quiet, when Francis suddenly burst out laughing.
  Ilyen példa is: Water, when boiled, always gives off steam. = A víz, amikor fő, mindig ereszti ki a gőzt.

  KIVÉVE, HA; HACSAK NEM alcímban az az ige a tárgyas ragozásban van, de hiányzik a tárgy. Javítás: Nem veszem fel a ruhát kivéve, ha vörös. = I won’t put that dress on unless it’s red.

  MINTHA alcímban ilyen példa is hozzáadható: Jött hozzá és kezet fogott vele, mintha ismerte volna már évek óta. = She went up to him and shook his hand, as though she had known him for years.

  ELLENÉRE… alcím alább az angol ekvivalens helyesen: nonetheless

  HA; VAJON, -E alcímban helyesen: „…whether he’ll come?“ és „I’m curious if he’ll come.“ Eljön egy befejezett ige, ami a jövő időbe fordítható.

  NEMCSAK, HANEM… IS alcímban helyesen: „I’m going not only to the downtown…“ Magyarban is elválaszthatatlan igekapcsolatok vannak, ahogy mutat a Future Tense fejezetben: Látni a filmet fogom —> WRONG. Angolban is olyasmi van: I’m / You’re / He’s… going. Vagy: I’m / You’re / He’s… not going. Azonkívül nem „only going“, de „not only“ kell kijelölnie a vastag betűs formába.
  Magyar verzióba kell egy határozott névelőt is: „…hanem a vidékre is.“

  BÁR, ÁMBÁR… alcímban a szó szerinti fordítás is alkalmas: „I eat peas, but I don’t enthuse over it, though.“
  „I eat peas, although I don’t enthuse over it.“
  „Albeit I eat peas, I don’t enthuse over it.“

  ABBAN A PILLANATBAN, HOGY alcímban nem kell azt az első vesszőt. Tehát: „Hazarohantam abban a pillanatban,…“ És az angol verzió helyesen: „…the moment I had heard…“ mert itt a past perfect időt alkalmazzák. Múlt eseményeknek is saját sorozatuk van. „I ran home the moment I heard the bad news.“ jelent, hogy előbb hazarohantam és majd hallottam a hírt. Nyelvtani kézikönyvekben vannak pontos definíciók a múlt idők felől.

  AHELYETT, HOGY angol ekvivalense: instead of -ing
  Ilyen példa is hozzáadható: Ahelyett, hogy utazzak oda és értesítsek személyesen, inkább küldöm neki azt az értesítést. = Instead of travelling there and announcing him in person, I rather send him that announcement.

  VALÓJÁBAN, IGAZÁBÓL alcímban helyesen: „…they stayed at home.“

  FELTÉVE, HA alcímban helyesen: „…my secret provided that you‘ll, too.“ Angolban csak a provided that szókapcsolat van.

  ARRA AZ ESETRE, HA ekvivalense nemcsak in case, hanem ez is: in case of, in case that
  Példák: Transfusions are used in cases of acute blood loss. = Vérátömlesztéseket használnak ki arra az esetre, ha valaki hevenyen elveszíti a vért.
  Donors of O− blood type are welcomed to donate it in case that this blood group will be in short supply. = Nem vagyok biztos a magyar fordításban. Maga ezt jobban fordítja le.

  ANÉLKÜL…, HOGY angol ekvivalense így fordítható: without, without -ing
  Más példa is hozzáadható: The parcel has been delivered without breaking its content. = A csomag kézbesítve volt anélkül, hogy a tartalmát megsérülték volna.
  Vagy ez is: Lemászott a tetőről anélkül, hogy nagyon elfáradna. = He got down from the roof without much effort.
  Remélem, hogy jól szövegeztem a magyar verziót. Ha nem, akkor Maga ezt módosítja a valódi magyar verzióba.

  MIELŐTT; AZELŐTT, HOGY angol ekvivalense így fordítható: before, before -ing
  Más példa: Oltsad le a villanyt azelőtt, hogy elindulsz a házból. = Switch off the lights before you leave the house.

  AZÉRT, HOGY alcím a minden négy példájában helyesen: „her purse“. Wallet csak egy férfitárca: Peter’s wallet, his wallet. Wallet egy hölgytárca az amerikai angolban. Ez helyes csak ha akarja összekeverni a normál brit angolt az amerikanizmusokkal.

  47) DOUBLE CONJUNCTIONS alcímhoz tartozó javítások:

  Első példa jobban: „…I‘m telling you, or…“ –> or kötőszó elé egy vessző megy ilyesmi összetett mondatban.

  Ötödik példa jobban: „…as well as the lecture…“ Spectacle többnyire a szemüveggel vonatkozású (például: spectacled snake, spectacles for distant vision, bespectacled). De a spectacle jelenti ezt is: színházi, színielőadás, jelenet. Abból következtetem, hogy nem a színielőadásra gondolt amikor írta ezt a példát, de az iskolai előadásra (lecture). Vannak még ilyen levezetett kifejezések is: spectacular,-ly (teatrális), spectator,-s (néző, nézőközönség). Mindezek a színművészettel vonatkozású.

  SE(M)…SE(M) jelent either…or csak a tagadó segédigével (don’t, wouldn‘t, hasn’t…), amit abba a sorba kell hozzáadnia: either… or (with negative auxiliary verbs)

  Hatodik példa helyesen: „You’re neither sleeping, nor eating.“, mert az az ekvivalense neither… nor.

  Hetedik példa helyesen: „We didn’t read either the novel, or the newspaper.“

  Lehet ilyen példát is hozzáadnia: „Nem ismerem a név szerint sem azt a férfit, sem azt a nőt.“, vagy: „Nem ismerem a nevét sem annak a férfinek, sem annak a nőnek.“
  „I don‘t know either that man, or that woman by name.“
  Remélem, hogy jól szövegeztem a magyar verziókat.

  Nyolcadik példában egy vessző is kellő ilyen összetett kapcsolatokban: „The more you eat, the…“, ahogy helyesen írt a kilencedik és a tizenkettedik példában.

  HOGY kötőszóhoz tartozó javítások:
  Első példa helyesen: „She proposed that we ought to move away.“

  Kilencedik példa helyesen: „…about the reason why we’ve assembled. –> present perfect

  Tizennegyedik példa jobban: „We called you to go with us to Paris.“

  Tizenötödik példában magyarul helyesen: „…a tárcádat“. És angolul: „…you’ve lost it.“

  Like

 2. Jana says:

  Visszavonom az utolsó javításomat, ami valójában ireleváns. Amikor írtam, még nem tanultam meg a Possession / Possessive Case kategóriát, ahol felhozott ilyen lehetőségeket:
  asztalom(at) / asztalaim(at) (my tables), asztalod(at) / asztalaid(at) (your tables)
  és
  képem(et) / képeim(et) (my pictures), képed(et) / képeid(et) (your pictures)

  Vagy különböztesse meg ezt is: a tárcád(at), hogy mi kezdők is könnyen észrevegyünk ilyen lehetőséget. Mi itthon mindig beszéltünk rendesen a tárgyeset toldalékaival. Azért csodálkoztam miért itt nemvolt. Adjon hozzá rövid magyarázatot: „The (at) suffix is the accusative suffix. It is optional to use in such a sentences where the possession (your wallet) is mentioned, too. See the explanation on Possession / Possessive Case.“

  Like

  • hunlang says:

   Corrections done.

   I have a question, though. If you change house, isn’t the verb ‘move off’? I don’t think English uses ‘away’ as in Hungarian. The dictionary says that, too. Is there a version like ‘move away’ in English?

   Like

   • Jana says:

    Tekintem, hogy move away szokásos kifejezés. Laptopomban van angol-szlovák + szlovák-angol szótár, ami mutat bizonyos fordítást. A http://www.macmillandictionary.com honlapon található megfelelő magyarázat azonos avval a fordítással. Ott van move off meg move away is. Megnézek még két szlovák honlapot is (slovniky.lingea.sk és még egy másikat), de jobban megnézni angol szótárokat, ahol idiomák is vannak. Például: http://www.thefreedictionary.com. Ez mind forrás, amivel dolgozok. Melyik forrásokat néz Maga?

    Like

 3. Jana says:

  Tekintem, hogy move away szokásos kifejezés. Laptopomban van angol-szlovák + szlovák-angol szótár, ami mutat bizonyos fordítást. A http://www.macmillandictionary.com honlapon található megfelelő magyarázat azonos avval a fordítással. Ott van move off meg move away is. Megnézem még két szlovák honlapot is (slovniky.lingea.sk és még másikat), de jobban megnézni azokat az angol szótárokat, ahol idiomák is vannak. Például: http://www.thefreedictionary.com. Ez mind forrás, amivel dolgozok. Melyik forrásokat néz Maga?

  Like

 4. Jana says:

  Ehhez még kérdéseim vannak:

  Mit jelent „teringettét“?

  Miért „erre emlékszem“ = tárgyas igeragozás, és miért nem: „erre emlékszek“ = alanyi iger. ?

  Miért „…hogy tudd.“ = tárgyas igeragozás, és miért nem: „…hogy tudjál.“ = alanyi ig. ?
  A Pronouns kategóriában van: „Ő nem tudja. – He/She doesn’t know.“ –> „Ő nem tudja.“ egyezik evvel: „Ő nem tudja azt.“ ? Habár igaz, hogy „azt“ ott nem nagyon való.
  Ott van ez is: „Úgy van, ahogy mondod.“ Miért van itt tárgyas ragozás? Ez egyezik evvel: „Úgy van, ahogy azt mondod.“ ?

  Gondolkodom…“ = tárgyas igeragozás, és miért nem: „Gondolkodok…“ = alanyi igeragozás?

  (HA) ESETLEG alcímban a „tudod“ ige a tárgyas ragozásban van. Mindig kell az igét tennim a tárgyas ragozásba ilyesmi mondatokban, ahol „azt / ezt“ mutató névmás nem ki mondott? Könnyen különböztetem meg ikes igéket a többiektől. „Tudni“ az alanyiban és a tárgyasban is ragozható. Ha kérdeznék pl: „Tudsz a lány lakóhelyről?“, akkor az egyenlő ilyen kérdéssel: „Tudsz valamit a lány lakóhelyről?“, ahol „valamit“ egy határozatlan névmás, amire az alanyi alkalmazható? Ha kérdeznék: „Tudod, hol lakik a lány?“, akkor az egyenlő ilyen kérdéssel: „Tudod azt, hol lakik a lány?“ = tárgyas.
  Most már jól különböztetem meg mindkét ragozást? Mi itthon ugyanis nem mindig fogalmaztunk többi igéket mindkét ragozásba. Itthon senki nem magyarázta a nyelvtant, de csak egyenesen beszélt velem. Nemrégiben fedeztem fel, hogy nem mindig helyesen beszéltek. Azért is döntöttem, hogy tökéletesíteni fogom a magyar nyelvismeretemet, ahogy tavaly írtam a bevezetőmben.
  Ismertesse azokat a feljebb említett különbségeket. Miért tette az igét a tárgyasba és nem az alanyiba? És ha ebben a szövegben is hibásan ragoztam, javítsa a hibákat és ismertesse mindent.

  Vannak kérdéseim a Cases/Postpositions kategóriához, de ezeket küldöm el később.

  Like

  • hunlang says:

   Hi there,

   For ‘teringettét’ I’ve found these translations: by George! Rabbit it! Dammit!

   It is ’emlékszem’ because it is an -ik verb ’emlékszik’ in 3rd person singular present tense. These verbs take -m in indefinite conjugation present tense, too. In everyday language, we do say ’emlékszek’, but it is grammatically incorrect.

   …hogy tudd. It is ‘tudd’ because we omit saying ‘azt’, so it is definite conjugation. The rest about (in)definite conjugation is the way you described. I just uploaded something about that topic.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s