Numerals – Cardinal Numbers


CARDINAL NUMBERS – TŐSZÁMOK

Number 0 can be said as: nulla or zéró. You can just say nulla whenever this number comes up.

1 egy
2 kettő
3 három
4 négy
5 öt
6 hat
7 hét
8 nyolc
9 kilenc
10 tíz

The tens are formed with tizen + a number. They are written together. Example:

tizen + egy = tizenegy = eleven
tizen + kilenc = tizenkilenc = nineteen

11 tizenegy
12 tizenkettő
13 tizenhárom
14 tizennégy
15 tizenöt
16 tizenhat
17 tizenhét
18 tizennyolc
19 tizenkilenc

The tens are formed irregularly, or most of them with the suffixes -van, -ven:

20 húsz
30 harminc
40 negyven
50 ötven
60 hatvan
70 hetven
80 nyolcvan
90 kilencven

Compound numbers are formed similary to tizen- + a number.

tizen = -teen
huszon = twenty-
harminc = thirty-
negyven = forty-
ötven = fifty-
hatvan = sixty-
hetven = seventy-
nyolcvan = eighty-
kilencven = ninety-

Be careful about these numbers: tíz, húsz, három, négy, hét. Három is a drop-vowel word! The rest becomes short when above 10: tizen, huszon, harminc, negyven, hetven. Be particularly careful about húsz because it becomes huszon with another number: huszonhét = twenty-seven. More examples:

25 huszonöt
32 harminckettő
49 negyvenkilenc
58 ötvennyolc
63 hatvanhárom
71 hetvenegy
84 nyolcvannégy
99 kilencvenkilenc

Let’s see the numbers above 100. When writing the numbers, there is a space between every thousand unit:

1 000, 50 000, 700 000, 1 000 000

három + száz = háromszáz = 300
három + ezer = háromezer = 3000
harminc + ezer = harmincezer = 30 000
három + százezer = háromszázezer = 300 000

100 száz
200 kétszáz
300 háromszáz
400 négyszáz
500 ötszáz
900 kilencszáz

1000 ezer
1001 ezeregy
2000 kétezer
6000 hatezer

10 000 tízezer
70 000 hetvenezer

100 000 százezer
400 000 négyszázezer

1000 000 egymillió
5000 000 ötmillió

1985 342 egymillió kilencszáznyolcvanötezer háromszáznegyvenkettő

Question words for cardinal numbers: Hány? Mennyi?

Besides, the number 2 has two different forms: kettő, két-. Kettő is used as the usual number. Két- is something like a prefix and it is also used in adjectival sense.

hatvankettő = sixty-two
hatvankét ember = sixty-two people
kétezer = two thousand

However, két is often understood hét because of their similarity in everyday language. In this case kettő can be used when két- should be: hatvankettő ember, kettőezer.

CARDINALS NUMBERS MARKED WITH SUFFIXES

Cardinal numbers can take a couple of suffixes.

1. They take -AN, -EN when referring to a certain amount of people. In this case, the verb is always in the 3rd person plural form.

egy – egyedül > EXCEPTION! It is not egyen.
két – ketten > é becomes e
három – hárman > o is omitted, drop-vowel word
négy – négyen
öt – öten
hat – hatan
hét – heten > é becomes e
nyolc – nyolcan
kilenc – kilencen
tíz – tizen > í becomes i
száz – százan
ezer – ezren > second e is omitted, drop-vowel word
millió – millióan

Ketten voltak csak az állomáson.
There were only two people at the station.

Hatan támadták meg a fiatal lányt.
Six people attacked the young girl.

Háromezren várták a bolt nyitását.
Three thousand people were waiting for the opening of the shop.

Két millióan váltottak Internet szolgáltatót.
Two million people have changed their Internet provider.

The other possibilities for száz, ezer and millió is the -NYI suffix or the TÖBB + -AN, -EN adverb. The -NYI suffix is different because it does not require the verb to be in the plural.

Több százan/ezren/millióan nem kaptak fizetést.
Hundreds/Thousands/Millions of people didn’t get their paycheck.

Ezernyi/Milliónyi méh pusztult el a vegyszerek miatt.
Thousands/Millions of bees have perished due to the chemicals.

Note that -nyi cannot be added to száz. No explanation. We don’t use it. It sounds kind of wierd.

2. They can take the POSSESSIVE SUFFIXES. The rules are the same: hét and tíz become short het- and tiz-. Három and ezer are drop-vowel words, so they become hárm-, ezr-. Kettő does not change in this case. With egy we’d rather use the subject + -nak, -nek instead of adding the possessive suffixes. The rest can take additionally the -nak, -nek suffixes if the verb requires them.

Egy gyermeknek nem adtak ebédet.
They didn’t give lunch to one child.

Kettőnk miatt ne maradj itt.
Don’t stay here because of the two of us.

Hármotoknak nem kell új személyi igazolvány.
The three of you don’t need a new ID card.

Négyünk látta, hogy mi történt.
The four of us saw what happened.

Always pay attention to how you translate a sentence. Many times Hungarian needs -nak, -nek, but English is transitive or reversed: hármotoknak nem kell – the three of you don’t need (literally: for the three of you it is not a must…)

3. They take the accusative case -T if necessary.

Tíz utas volt a buszon. Most csak hármat látok.
There were ten passengers on the bus. Now I can see only three of them.

Veszek neked tíz ruhát, akár ezret is.
I’m going to buy you ten clothes, even a thousand.

4. Apart from the above-mentioned examples, cardinal numbers can take any suffix the context or the verb requires.

Öt fiókos a szekrény. Háromban ruha van.
The wardrobe has five drawers. Three has clothes in them.

Egy millió forintért bármit megtennék. Kétezerért biztosan nem.
I would do anything for a million forints. For two thousand, surely not.

MATHEMATICAL EXPRESSIONS

Raising a number to nth power is done with cardinal numbers, as for the first member. The second number raised to power take the suffixes -odik, -adik, -edik, -ödik + -on, -en.

Kettő a másodikon az négy. – Two to the second power is four.
Három a tizediken az ötvenkilencezer negyvenkilenc. – Three to the tenth power is 59049.

hatvány – power; hatványra emel – to raise to power; -dik hatványra emel – to raise to nth power

 

One comment on “Numerals – Cardinal Numbers

 1. Jana says:

  60) Angolul egyszerűbb: „The tens are formed with tizen + …“
  Ide egy vessző kellő: „…formed irregularly, or most…“
  „Be careful about these numbers:“ és „Be particularly careful about húsz…“ –> nem careful with ilyen kontextusban, de careful about, mert careful with többek közt jelent óvatos a pénzzel (takarékos)
  forrás: macmillandictionary.com/dictionary/british/careful, de google által több forrás is található

  Ebben a szakaszban alkalmas említeni, hogy ezredrészek között magyarban nincs vessző ahogy angolban, de egy köz. Tehát háromezer = 3 000, ezer = 1 000, ezeregy = 1 001, kétezer = 2 000, hatezer = 6 000, egymillió = 1 000 000, ötmillió = 5 000 000, és 1 985 342.

  Ide is egy vessző kellő: „As you see, két- is…“

  Ebben a szakaszban alkalmas említeni azt is, hogy az élőlények bizonyos mennyiségét mondjuk többes számú számnevekkel is. Példa: „Az ágon nyolc (tizenhárom, húsz…) holló pihen. = Az ágon nyolcan (tizenhárman, huszan…) pihennek.“ Mind tőszámnevének (egyest kivéve) a többes számú verziója is van: kettő = ketten, három = hárman, négy = négyen… Mindezt közelebben fogalmazza jobban, mint én. Akkor az igét is a többes számba tesszük: 1) Héten itt várunk. = We seven are waiting here. 2) Héten itt vártok. = You seven are waiting here. 3) Héten itt várnak = They seven are waiting here.
  Itt is vannak rendhagyó számnevek: három > hárman (drop-vowel word), tíz > tizen (long í becomes short i), húsz > huszan (long ú becomes short u), ezer > ezren (drop-vowel word).
  Ilyenekhez csatlakozik a birtokos személyrag is meg a datívus eset ragja is. Példa: A tanulószobában van az összejövetel hármunknak. = We three assemble in the study room.
  Közelebben magyarázzon meg ilyesmi többes számú számneves alakokat.

  Tőszámnevek tárgyesetben is vannak, néhány kivétellel: 1 egyet, 2 kettőt, 3 hármat (drop-vowel noun), 4 négyet, 5 ötöt, 6 hatot, 7 hetet (a noun with shortened vowel), 8 nyolcat, 9 kilencet, 10 tizet (shortened vowel), 11 tizenegyet, … 20 huszat (shortened vowel), … 100 százat, … 1 000 ezret (drop-vowel noun), 2 000 kétezret …

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s