Body Parts with Possessive Suffixes

In the https://myhunlang.com/2010/07/13/vocabulary-body-parts-part-1/ entry, we have talked about the idea of two body parts considered one. Usually, it is enough to say a body part in singular because you need both legs, arms, etc. to function adequately as a human being. So you often hear Fáj a lábam = My leg hurts even if both legs hurt.

However, this is not a rule carved in stone. Obviously, you can say Fájnak a lábaim = My legs hurt just as well.

Due to the habit of thinking in singular, we say fél-half instead of one-egy in the examples below.

Fél szememre vak vagyok – Im blind in one eye
Fél fülemre süket vagyok – Im deaf in one ear
F
áj a jobb/ball kezemMy right/left hand hurt

NOTE! The body parts always need the possessive suffixes unlike in the English sentence

Lets see the declination of some body parts with the possessive suffixes. The rules for POSSESSIVE SUFFIXES can be found here

https://myhunlang.com/2011/08/14/possession-possessive-case

You already know that if a noun takes the plural -OK, it also has the O link vowel in possessive forms and if it takes -AK, it needs an A link vowel: orrok – noses, orrommy nose; vállak – shoulders, vállammy shoulder. It is important to remember that for front-vowel words as well: -EK > E testek – bodies, testemmy body; -ÖK > Ö köldökök – navels ; köldökömmy navel. Where necessary, I give you the plural form of subjective case in parenthesis (-AK).

R E G U L A R   W O R D S

TEST – BODY

sing: testem, tested, teste, testünk, testetek, testük
plur: testeim, testeid, testei, testeink, testeitek, testeik

FEJ – HEAD

sing: fejem, fejed, feje, fejünk, fejetek, fejük
plur: fejeim, fejeid, fejei, fejeink, fejeitek, fejeik

SZEM – EYES

sing: szemem, szemed, szeme, szemünk, szemetek, szemük
plur:
szemeim, szemeid, szemei, szemeink, szemeitek, szemeik

FÜL – EAR

sing: fülem, füled, füle, fülünk, fületek, fülük
plur:
füleim, füleid, fülei, füleink, füleitek, füleik

ARC – FACE

sing: arcom, arcod, arca, arcunk, arcotok, arcuk
plur:
arcaim, arcaid, arcai, arcaink, arcaitok, arcaik

ORR – NOSE

sing: orrom, orrod, orra, orrunk, orrotok, orruk
plur: orraim, orraid, orrai, orraink, orraitok, orraik

SZEMÖLDÖK – EYEBROWS

sing: szemöldököm, szemöldököd, szemöldöke, szemöldökünk, szemöldökötök, szemöldökük
plur:
szemöldökeim, szemöldökeid, szemöldökei, szemöldökeink, szemöldökeitek, szemöldökeik

SZEMPILLA – EYELASHES (A in PILLA becomes Á)

sing: szempillám, szempillád, szempillája, szempillánk, szempillátok, szempillájuk
plur:
szempilláim, szempilláid, szempillái, szempilláink, szempilláitok, szempilláik

Other bodyparts with regular declination are: homlok forehead, tarkó nape, mell breasts, mellkas (-ok) chest, ágyék groin, here testicle, szőrzet hair (on face and body), térd knees, comb thighs, lábfej feet, csukló wrist, könyök elbow, lép spleen, epe bile, garat gullet, lapocka shoulder-blade, gerinc spine, nyelv tongue, szájpadlás palate, hüvely vagina, etc.

Sometimes the plural forms dont really make any sense like those with single bodyparts, nonetheless I will give you those forms underlined, as well.

 

W O R D S  W I T H  -A  I N S T E A D  O F  -O  L I N K  V O W E L

 

HAJ – HAIR (ON HEAD)

sing: hajam, hajad, haja, hajunk, hajatok, hajuk
plur: hajaim, hajaid, hajai, hajaink, hajaitok, hajaik

>Haj only refers to the hair on your head and remains singular:
Megfésülöm a hajam. – I’ll comb my hair.

>Szőr refers to any other body part than your head and remains singular:
Leperzseltem a szőrt a karomról. – I’ve burnt the hair from my arm.
>Szőrzet puts more emphasis on hair as a whole in: arcszőrzet – facial hair, testszőrzet – body hair

VÁLL – SHOULDER

sing: vállam, vállad, válla, vállunk, vállatok, válluk
plur:
vállaim, vállaid, vállai, vállaink, vállaitok, vállaik

ÁLL – JAW

sing: állam, állad, álla, állunk, állatok, álluk
plur: állaim, állaid, állai, állaink, állaitok, állaik

NYAK – NECK

sing: nyakam, nyakad, nyaka, nyakunk, nyakatok, nyakuk
plur: nyakaim, nyakaid, nyakai, nyakaink, nyakaitok, nyakaik

HAS – BELLY

sing: hasam, hasad, hasa, hasunk, hasatok, hasuk
plur: hasaim, hasaid, hasai, hasaink, hasaitok, hasaik

HÁT – BACK

sing: hátam, hátad, háta, hátunk, hátatok, hátuk
plur: hátaim, hátaid, hátai, hátaink, hátaitok, hátaik

UJJ – FINGER (also LÁBUJJ – TOE)

sing: ujjam, ujjad, ujja, ujjunk, ujjatok, ujjuk
plur:
ujjaim, ujjaid, ujjai, ujjaink, ujjaitok, ujjaik

HÓNALJ – ARMPIT

sing: hónaljam, hónaljad, hónalja, hónaljunk, hónaljatok, hónaljuk
plur:
hónaljaim, hónaljaid, hónaljai, hónaljaink, hónaljaitok, hónaljaik

MÁJ – LIVER

sing: májam, jad, ja, májunk, májatok, májuk
plur: májaim, jaid, jai, májaink, májaitok, májaik

FOG – TOOTH

sing: fogam, fogad, foga, fogunk, fogatok, foguk
plur:
fogaim, fogaid, fogai, fogaink, fogaitok, fogaik

TALP – SOLE

sing: talpam, talpad, talpa, talpunk, talpatok, talpuk
plur:
talpaim, talpaid, talpai, talpaink, talpaitok, talpaik

 

E X C E P T I O N

SZÁJ – MOUTH (-AK)

sing: szám, szád, szája, szánk, szátok, szájuk
plur: szájaim, szájaid, szájai, szájaink, szájaitok, szájaik

It loses the J at the end in all numbers but the 3rd PS and 3rd PP in singular form. The plural forms make absolutely no sense, of course. We have one mouth, but those would be the forms if we had more than one mouth. 🙂

 

D R O P – V O W E L  W O R D S

KÖRÖM – NAIL

sing: körmöm, körmöd, körme, körmünk, körmötök, körmük
plur:
körmeim, körmeid, körmei, körmeink, körmeitek, körmeik

AJAK – LIP (-AK)

sing: ajkam, ajkad, ajka, ajkunk, ajkatok, ajkuk
plur:
ajkaim, ajkaid, ajkai, ajkaink, ajkaitok, ajkaik
>This word is a perfectly good example for the unnecessary plural form because obviously your lips are made of two parts, so you can just say: Az ajkam meg van duzzadva. – My lips are swollen.

TOROK – THROAT
sing: torkom, torkod, torka, torkunk, torkotok, torkuk
plur: torkaim, torkaid, torkai, torkaink, torkaitok, torkaik

GYOMOR – STOMACH

sing: gyomrom, gyomrod, gyomra, gyomrunk, gyomrotok, gyomruk
plur: gyomraim, gyomraid, gyomrai, gyomraink, gyomraitok, gyomraik

SAROK – HEEL (-AK)

sing: sarkam, sarkad, sarka, sarkunk, sarkatok, sarkuk
plur:
sarkaim, sarkaid, sarkai, sarkaink, sarkaitok, sarkaik

 

W O R D S   W I T H   V O W E L S   S H O R T E N E D

KÉZ – HAND

sing: kezem, kezed, keze, kezünk, kezetek, kezük
plur:
kezeim, kezeid, kezei, kezeink, kezeitek, kezeik

DERÉK – WAIST (-AK)

sing: derekam, derekad, dereka, derekunk, derekatok, derekuk
plur: derekaim, derekaid, derekai, derekaink, derekaitok, derekaik

FENÉK – BOTTOM

sing: fenekem, feneked, feneke, fenekünk, feneketek, fenekük
plur: fenekeim, fenekeid, fenekei, fenekeink, fenekeitek, fenekeik

SZÍV – HEART

sing: szivem, szived, szive, szivünk, szivetek, szivük
plur: sziveim, sziveid, szivei, sziveink, sziveitek, sziveik

> However, you can also see the forms with long í: szívem, szíved…It is your choice.

BÉL – BOWELS

sing: belem, beled, bele, belünk, beletek, belük
plur:
beleim, beleid, belei, beleink, beletiek, beleik

Vocabulary – Body Parts part 2

External body parts I forgot. Oops! 🙂

arc face
orca cheek
bőr skin
homlok forehead
áll chin (> the plural is állak)
könyök elbow
fog tooth (> the plural is fogak)

BELSŐSZERVEK – INNER ORGANS:

szerv organ
agy brain (> the plural is agyak)
szív heart
tüdő lungs
máj liver (> the plural is májak)
epe bile
vese kidney
gyomor stomach (> the plural is gyomrok)
bél bowels (> the plural is belek)
borda rib
gége larynx
csont bone
csontváz skeleton (> the plural is csontvázak)
izom muscle (> the plural is izmok)
vér blood
ér vein (> the plural is erek)
csigolya vertebra
gerinc spine

ANIMALS ALSO HAVE:

farok tail (> the plural is farkak)
karom claw (> the plural is karmok)
bunda, szőrzet fur

Vocabulary – Body Parts part 1

A test – The body

NOTE! Hungarian treats body parts as singular objects. You can make them plural, of course, but fundamentally they are singular (unlike in English: ears, eyes…)

testrész bodypart

FEJ – HEAD
szem eyes (> singular in Hungarian)
száj mouth
ajak lips (> singular in Hungarian)
orr nose
fül ears (> singular in Hungarian)
szempilla eyelashes (> singular in Hungarian)
szemöldök eyebrow
tarkó nape
haj hair
bajusz moustache
szakáll beard
borosta stubble
nyak neck
torok throat

FELSŐ TESTRÉSZEK – UPPER BODY PARTS
mellkas chest
mell breast
mellbimbó nipple
köldök navel
has belly
derék waist
csipő hip
hát back
váll shoulder
kar arm
kéz hand
csukló wrist
ujj finger
hüvelyk ujj thumb
mutató ujj index finger
középső ujj middle finger
gyűrűs ujj ring-finger
kisujj little finger
köröm finger-nail
hónalj armpit
szőr hair

ALSÓ TESTRÉSZEK – LOWER BODY PARTS
fenék bottom
ágyék groin
láb(fej) foot
láb(szár) leg
comb thigh
térd knee
sarok heel
talp sole
(láb)ujj toe

OTHER
nemiszerv genitals (> singular in Hungarian)
pénisz, hímvessző penis
here testicle (> singular in Hungarian)
hüvely vagina

NOTE!

haj = hair on your head
szőr = hair on any other bodypart (but not on your head)