Phrasal Verbs Part 1


There will be three parts on this topic to make sure we cover everything.

English has phrasal verbs, too: go out, look up, looking forward to

Hungarian phrasal verbs are called igekötős igék. The word ‘igekötő’ can be translated as verbal prefix which normally precedes the verb is written together with it:

go out kimegy
look upfelnéz
tear apartszéttép

Now lets see some Hungarian phrasal verbs and their meaning!

ABBA-
No English equivalent for it. It is used with certain verbs.

abbahagy – to stop
abbamarad – to stop, to break off

Hagyd abba! – Stop it!
A földrengés abbamaradt. – The earthquake has ceased.

AGYON-
It comes from the noun agy (brain). It expresses an activity which has reached a critical stage, or is exaggerated. Sometimes it can be translated as: to death.

agyonlő – to shoot sy to death
agyondolgozza magát – to overwork oneself
agyonvág – to strike dead

A katona agyonlőtte a foglyot.
The soldier shot the prisoner to death.

Az orvos azt mondta, agyondolgozom magam.
The doctor said I’ve been overworking myself.

A szerelőt agyonvágta az áram.
The technician’s got an electric shock.

ALÁ-
Equivalent: under-

aláír – to sign
alátámaszt – to support
aláaknáz – to undermine

Az elnök holnap aláírja a dokumentumot.
The president will sign the document tomorrow.

A bizonyíték alátámasztja a gyanúmat.
The evidence affirms my suspicion.

Csapatok aláaknázták a területet.
Troops have undermined the area.

ÁT-
Equivalent: through

átmegy – to cross, to pass
átvészel – to go through, to get over
átkarol – to embrace

Átmegy a hídon. – He crosses the bridge.
Átmegy a vizsgán. – He passes the exam.
Átvészelik a telet. – They go through the winter.
Átkarolja a barátját. – She embraces/hugs her boyfriend.

BE-
Equivalent: in, inside

bemegy vhova – to enter
belát vmt – to understand, to admit
behoz vmt – to make up
berobban – to blow in; to implode; to be a big hit

Bemegy a házba. – She enters the house.
Belátom, tévedtem. – I admit/Now I see I was wrong.
Behozta a lemaradást. – He made up arrears.

Az új hip-hop szám berobbant a köztudatba.
The new hip-hop song was a big hit.

BELE-
Equivalent: in, inside

beleun vmbe – to get tired of sg
beleszól vmbe – to intervene in sg
belemegy vmbe – to be in, to agree with sg
belejön vmbe – to become better and better, to get into sg

Lassan beleunok az írásba. – I’m getting tired of writing.
Mindenbe beleszól. – He puts in his oars, no matter what.
Belemész a válásba? – Do you agree with getting divorced?
Kezdesz belejönni! – You’re getting into it.

EGYBE-
Equivalent: together. Literally: in one.

egybeír – to write together/as one word
egybeesik vmvel – to coincide with sg

A „rövidnadrágot” egybeírjuk.
The word „rövidnadrág” is written as one word.

A névnapom egybeesik a szülinapommal.
My name-day coincides with my birth-day.

EL-
Equivalent: away, off, wrong

elír vmt – to write sg wrong
eljár vhova – to frequent
elsírja magát – to burst out crying
elfut – to run away
elmond vmt – to tell (about) sg
elront vmt – to mess sg up
elalszik – to fall asleep
eltér vmtől – to differ from sg

Elírták a címet. – There’s a typo in the title.
Eljár a diszkóba. – He often goes to the discotheque.
Hirtelen elsírta magát. – All of a sudden she burst out crying.
Ijedtemben elfutottam. – I was so scared I ran away.
Elmondjuk, amit hallottunk. – We’ll tell you what we heard.
Elrontottátok a tesztet. – You guys blew the test.
Éjféltájt alszok el. – I fall asleep towards midnight.

Ez a könyv eltér az eredetitől.
This book is different from the original.

ELLEN-
Equivalent: counter-, anti-, against

ellenáll vmnek – to resist
ellenőriz vmt – to control

Ellenáll a kísértésnek. – He resists temptation.
Ellenőrizd a féket! – Check the brake please.

ELŐ-
Equivalent: the actual meaning is fore-, but it can’t be really translated.

előad – to play, to perform
előjön – to come out
elővesz – to produce

Előadják a Hamlet-et. – They play Hamlet.
Előjönnek a bokorból. – They come out the bush.
Elővesz egy tollat a zsebéből. – He produces a pen from his pocket.

ELŐRE-
Equivalent: fore-, in advance

előrelát – to foresee
előre megmond – to foretell
előrebocsát – to mention in advance

Előrelátta a halálát. – He foresaw his own death.

Előre megmondtam, hogy ez lesz.
I told you this was going to happen.

Szeretném előrebocsátani, hogy…
I’d like to mention in advance that…

FEL-, FÖL-
Equivalent: up

felmegy – to go up, to climb
felkiált – to shout out
felad – to give up sg

Felmegyünk a hegyre.
We’re going up to the mountain.

Felkiáltott: „Hajó a láthatáron!”
He shouted out loud ’Ship on the horizon!’

Soha ne add fel! – Never give up!

Felkopik az álla.
He’ll perish with hunger.

FÉLBE-
Equivalent: in two, inter-. Literally: in half.

félbehagy – to stop doing sg (but it’s not finished yet); to do half the job
félbeszakít – to interrupt

Félbehagyta a munkát.
She broke off her work.

A tanárt félbeszakította a csengő.
The teacher was interrupted by the bell.

FÉLRE-
Equivalent: aside

félreáll – to stand clear, to step aside
félreért – to misunderstand

Félreáll az ajtóból. – He steps aside from the door.
Ne érts félre! – Don’t get me wrong.

FELÜL, -FÖLÜL-
Equivalent: super-

felülmúl – to surpass
felülbírál – to supervise; to overrule

Minden várakozást felülmúl.
It’s beyond expectations.

A bíró felülbírálta a döntést.
The judge overruled the decision.

FENN-, FÖNN-
Equivalent: up

fennmarad – to survive
fennáll – to stand, to exist

A neve örökre fennmarad.
His name will be known forever.

Amióta a cégünk fennáll
Since our firm exists

HÁTRA-
Equivalent: backwards, over-

hátraesik – to fall back

A kisfiú hátraesett játék közben.
The little boy fell backwards while playing.

HAZA-
Equivalent: home

hazamegy – to go home

Most hazamegyek. – I’m going home now.
hazafelé menet – on my way home

HELYRE-
Equivalent: to its place, right

helyretesz – to put sg right; to haul sy over the coal

Az anyuka helyretette a lányát.
The mother reprehended her daughter.

HOZZÁ-
Equivalent: to him/her/it

hozzámegy vkhez – to marry him/her
hozzákezd vmhez – to start doing sg

Petra hozzáment Ödönhöz.
Petra married Ödön.

Holnap hozzákezdenek az építkezéshez.
Construction begins tomorrow.

IDE-, ODA-
Equivalent: here, there

ideszól – to tell, to call
odaszalad – to run up to

Ha jössz, szólj ide! – If you come, call me.

A gyerek odaszaladt az apukájához.
The child ran up to his father.

KERESZTÜL-
Equivalent: through, across. It can be used like át- except with some verbs.

keresztülmegy – to go through

Sok mindenen ment keresztül. – She’s been through a lot.

KETTÉ-
Equivalent: in two, apart

kettétörik – to break in two

Kettétört a lemez. – The disk has broken in two.

KI-
Equivalent: out

kifakad – to fulminate
kifest – to paint

Ezekre a szavakra kifakadtam.
On hearing these words I foamed with rage.

Kifestitek a szobát? – Will you paint the room?

KÖRÜL-
Equivalent: around

körülvesz – to surround
körülír – to paraphrase, to circumscribe

Idiótákkal vagyok körülvéve.
I’m surrounded by idiots.

Megpróbálom körülírni, milyen volt.
I’m trying to describe what it felt like.

KÖZBE-
Equivalent: inter-

közbevág – to interrupt

Ekkor a nő közbevágott.
And then the woman interposed a remark.

KÖZRE-
No equivalent.

közreműködik – to contribute, to participate

A másik csapat is közreműködik a filmben.
The other team will participate in the movie, too.

KÜLÖN-
Equivalent: apart

különválik – to get divorced

A házaspár különválik.
The married couple will get divorced.

LE-
Equivalent: down

lemond – to give up; to resign
lefekszik – to go to bed

Az elnök lemondott.
The president has resigned from his office.

Lefekszek aludni. – I’m going to bed.

MELLÉ-
Equivalent: mis-; by

melléfog – to make a blunder
melléáll – to stand by sy

Jól melléfogtam. – That was a huge blunder for me.
Melléd állok, ne aggódj! – I’ll stand by you. Don’t worry!

NEKI-
Equivalent: to him/her/it OR not to be translated

nekilát vmnek – to get down to

Nekilát a munkának. – He’ll get down to work.

ÖSSZE-
Equivalent: together

összejön – to be successful, to make it
összecsinálja magát – to crap one’s pants

Végül is összejött! – We made it after all!

Majd összecsinálta magát ijedtében!
He almost crapped his pants with fear.

RÁ-
Equivalent: onto him/her/it

talál vkre – to find sy
hibáz vmre – to make a lucky hit
fog vmt vkre – to blame sy for sg

A mentőcsapat további öt emberrel talált rá.
The rescue team have found other five people.

Ráhibáztál!
That was a lucky hit
of yours!

Mindent rám fogsz.
You blame me for everything.

RAJTA-
Equivalent: on him/her/it

rajtakap – to catch sy in fault

Rajtakapták a lopáson. – He’s been caught on stealing.

SZÉT-, -SZÉJJEL- See: ketté-

SZEMBE-
Equivalent: against

szembeszáll vkvel – to fight sy
szembenéz vmvel – to face sg

Szembeszállok vele. – I’ll fight him.
Nézzünk szembe a tényekkel! – Let’s face the facts.

SZERTE-
Equivalent: everywhere, apart

szerteágazik – to fork, to diversify

A vélemények szerteágaznak. – Opinions are all different.

TELE-
Equivalent: full

teleeszi magát – to stuff oneself
telebeszéli vknek a fejét – to talk sy’s head off

Teleették magukat. – They’ve stuffed themselves.

Telebeszéled a fejem minden hülyeséggel.
You’re talking my head off with nonsense.

TOVÁBB-
Equivalent: on. This word itself can also mean ’to continue’.

továbbcsinál – to go on doing sg
továbbolvas –  to continue reading

Továbbcsinálom, akkor is, ha nem tetszik.
I’ll keep doing it even if you don’t like it.

Továbbolvassa a könyvet.
He continues reading the book.

TÖNKRE-
Equivalent: No equivalent. I could describe it as: ’until something is in ruins’.

tönkremegy – to go awry; to go bankrupt
tönkretesz – to bring sg to ruin

Tönkrement a mosógép. – The washing machine has had it.
Tönkretted az estémet. – You messed up this evening for me.

TÚL-
Equivalent: over-

túlárad – to overflow
túlbecsül – to overestimate

Túláradnak az örömtől. – They bubble over with joy.
Túlbecsültem. – I overestimated him.

ÚJJÁ-
Equivalent: re-; to become new

újjáépít – to rebuild
újjáéled – to resuscitate

Újjáépítem a házam. – I’ll rebuild my house.
A természet tavasszal újjáéled. – Nature resuscitates in spring.

ÚJRA
Equivalent: re-, again

újra csinál – to do it again

Csináld újra! – Do it again.

NOTE! This adverb is always written separately from the verb!

UTÁNA-
Equivalent: after

utánanéz – to see about, to look after

Megteszed, hogy utánanézel?
Will you do me a favour and see about it?

VÉGBE-
Equivalent: to the end

végbemegy – to take place

Elképesztő, mi megy itt végbe!
Unbelievable what kind of things are going on here.

VÉGHEZ-
Equivalent: to the end; ’to do sg so that it’s surely done’

véghezvisz – to bring to effect

Az a hegymászó nagy tettet vitt véghez.
That mountainer has made quite an achievement.

VÉGIG-
Equivalent: until the end

végigcsinál – to go through with sg, to do sg until it’s finished

Végigcsinálom a tanfolyamot.
I’m going to finish with the course.

Végigfut a hátamon a hideg tőle.
It gives me the creeps.

VISSZA-
Equivalent: back

visszamegy – to go back

Visszamegyek Budapestre.
I’m going back to Budapest.

Visszahúz a szívem.
I’m homesick.

…and some notes…

Be careful with certain verbs!

 betűz = to spell NOT EQUAL TO betűz = to stick in

kiált = to shout NOT EQUAL TO kiállt = he stood up (for)

2 comments on “Phrasal Verbs Part 1

  1. Looved reading this thank you

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s