Ady Endre – Harang csendül

Karácsony (Harang csendül)
Christmas (Church Bells Chiming)

I.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent

És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Translation from
“Feltöltő P. T. Az idézet forrása http://mek.niif.hu
Feltöltő N.Ullrich Katalin
Az idézet forrása N. U. K.

I.

Church bells chiming,
Carols in the air,
Thanksgiving hymns sung all around,
Home in my beloved village
At Christmas time
All get spiritual, more devout.

All the people
With love deeper,
Fall on their knees and keep praying,
In my beloved little village
The Messiah
Would always bring us rejoicing.

Towards the church
In long queues march
The young and the old together,
In my beloved little village
With thankful prayers
To God, our Lord, the holy father.

As if down here,
God was so near,
His sacred grace would whisper, fly,
In my beloved little village
All the people’s hearts
Are filled with pure love day and night.

II.

My mind’s disturbed by the city’s
Rough and loud noise,
I wish I could but celebrate
Back there at home.
I wish I could with all my heart
– Like so long ago –
Say prayers profound,
I wish I could calm down.

I wish I could forget it all,
All of it really,
I wish I could be child again
Playing freely.
With true faith, with heart of a child
Make my peace with
The whole wide world,
In loving salvation well deserved.

III.

If this wonder legend
Could now become true faith,
Oh, how great happiness
Could come to the earth again.
And fallible, weak humans
Would be humans one day,
They would all have this charm
For the long, sorrowful way.

No Calvary would this
Earthly life be for us,
A single power would imbue
The vast universe thus,
No other religion,
Nothing, but merely this:
Adore God Almighty,

In loving others persist…
Christmas legend, if it
Really could come true,
Perfect, pure happiness
Would be in the world, too…