MORE EXAMPLES FOR DEFINITE AND INDEFINITE CONJUGATION

USE INDEFINITE CONJUGATION:

-WITH THE INDEFINITE ARTICLE. The article is egy in singular. There is no form for it in plural or it can be expressed with néhány (some). The indefinite article and néhány are not mandatory to use. When we omit them, the noun in accusative case begins the sentence. Also, note that néhány requires the noun to be singular.

Singular

Plural

egy NO ARTICLE or néhány

Let’s see a comparison with indefinite and definite conjugation:

SINGULAR

PLURAL

Akarok egy kanapét.
Kanapét akarok.
I want a sofa.
Akarok néhány kanapét.
Kanapékat akarok.
I want some sofas.
>Akarom a kanapét/a kanapékat.
>I want the sofa/the sofas.
Takarítunk egy szobát.
Szobát takarítunk.
We tidy up a room.
Takarítunk néhány szobát.
Szobákat takarítunk.
We tidy up some rooms.
>Takarítjuk a szobát/ a szobákat.
>We tidy up the room/the rooms.
Vakolnak egy házfalat.
Házfalat vakolnak.
They plaster a house wall.
Vakolnak néhány házfalat.
Házfalakat vakolnak.
They plaster some house walls.
>Vakolják a házfalat/a házfalakat.
>They plaster the house wall(s).
Írtok egy dolgozatot.
Dolgozatot írtok.
You write a test.
Írtok néhány dolgozatot.
Dolgozatokat írtok.
You write some tests.
>Írjátok a dolgozatot/a dolgozatokat.
>You write the test/the tests.

-WITH INDEFINITE PRONOUNS. There is a great number of words we can put in this category. Just a few of them: sok (many, much), kevés (a few, a little), valami (something), valaki (someone), bármi (anything), bárki (anyone), néhány (some), egy-két (one or two), sehány (none), senki (nobody), semmi (nothing), minden (every), mindenki (everyone), az összes (all)

Although this does not belong to our conjugation topic, it is important to know that the indefinite pronouns require the words following them to be in singular form. Watch the difference in English:

kevés ember – a few people
(NOT kevés emberek)
sok kérdés – many questions
(NOT sok kérdések)
néhány ház – some houses
(NOT néhány házak)
akárhány könyv – no matter how many books
(NOT akárhány könyvek)

Minden filmet megnézek, ami bűnüggyel kapcsolatos.
I watch every movie that’s related to crime.

Ha ismersz valakit, aki ért a kocsikhoz, szólj!
If you know anyone who has a grasp for cars, tell me.

Mennyi gyümölcs van ebben a kertben, és mennyit ettünk belőle!
So many fruits in this garden and so many we ate!

Túl sokat dolgozol. Lepihensz egy kicsit?
You’re working too much. Will you get a little rest?

Keveset isztok, emiatt érzitek rosszul magatokat.
You drink little. That’s why you feel bad.

Senkit nem érdekel, mi van velem.
No one cares about what’s with me.

Az összes fényképet eldobta?
-Did he throw all the photos away?
-Igen, az összeset eldobta.
-Yes, he threw all away.
-Csak egyet dobott el.
He only threw one away.

-WITH THE INTERROGATIVE PRONOUNS when asking about the unknown. If you don’t know something, it is unknown to you, so it is not possible to ask such questions with verbs conjugated with definite suffixes.

And the verb in the answer either agrees with the question or not. That is, if the answer contains the indefinite article, indefinite pronouns, interrogative pronouns or simply refers to something unspecific/unknown, then the verb is conjugated with indefinite suffixes.

However, if we answer with something specific, we have to conjugate the verb with the definite suffixes, even though it is conjugated with the indefinite ones in the question.

-Mit tanulsz?
-What are you learning?
-Történelmet tanulok.
I’m learning history.
A magyar igeragozást tanulom.
I’m learning the Hungarian verb conjugation.

-Mit tud felhozni mentségére?
-What can he mention in his defence?
-Nos, sok dolgot tud felhozni.
-Well, he can mention lots of things.
-Nos, a fáradságot tudja felhozni.
-Well, he can mention the tiredness.

-Mit esznek? – What are they eating?
-Almát/Egy almát esznek. – They’re eating an apple.
-Almákat/Néhány almát esznek. – They’re eating some apples.
Azt az almát eszik, amelyiket tegnap hoztad.
They’re eating the apple you brought yesterday.

-Mit kérdezel tőle?
-What are you going to ask him?
Bármit is kérdezhetek.
I ask whatever I want to.
A három vizsgakérdést kérdezem tőle.
I’m going to ask him the three exam questions.
-Kérdezek tőle valamit, amit nem tud.
I’m going to ask him something he doesn’t know.
-Azt kérdezem tőle, kit szeret a legjobban.
I’m going to ask him who he loves the most.

A T T E N T I O N!

Of course, if you ask about something specific, you use definite conjugation in questions, as well.

-Melyiket szereted? A szőke vagy a barna lányt?
-Which one do you love? The blonde or the brunette girl?
A barnát szeretem. A szőkének nincs humora.
-I love the brunette one. The blonde one has no humor.

Sometimes you can ask in two ways:

Indefinite -Mikor főzöl ebédet?
-Nemsokára.
-When will you cook lunch?
-Soon.
Definite -Mikor főzöd meg az ebédet?
-Nemsokára.
-When will you cook the lunch?
-Soon.

USE DEFINITE CONJUGATION:

-WITH THE DEFINITE ARTICLES, DEMONSTRATIVE PRONOUNS, POSSESSIVE PRONOUNS, POSSESSIVE ENDINGS AND PROPER NAMES.

A kék cipőt választom. – I’ll choose the blue shoes.
Az ebédet kihagyjuk. – We’ll skip lunch.
Ezt a lányt szeretem. – I love this girl.

Azokat az állatokat megmentjük.
We’re going to save those animals.

Látom Jánost, de a barátt nem látom.
I can see John, but I can’t see his friend.

Értik az elméletet, de a gyakorlati részét nem ismerik.
They understand the theory, but they don’t know the practice.

Annát nem kedvelem, de Viktóriát annál inkább bírom.
I don’t like Ann, but I dig Victoria all the more.

Az én házamat felépítem, de a tiédet nem építem fel.
I’m going to build my house, but I’m not going to build yours.

Szép kocsid van, de az övéket mindenki megbámulja.
You have a nice car, but everyone is staring at theirs.