The Many Faces of Lenni

THE MANY FACES OF LENNI

You already know that the 3rd person singular and plural form of lenni in present tense is not used in predicative constructions (> copula).

Ő tanár. – He is a teacher.
Ők jó gyerekek. – They are good children.
A fiú magas. – The boy is tall.
Ő Sándor. – He is Alexander.

With the exception of that rule, van/vannak are used in any other situation even in present tense.

EXISTENCE:
Van egy toll az asztalon. – There is a pen on the table.
Tanulók vannak az osztályokban. – There are students in the classrooms.
Hány utas van a vonaton? – How many passengers are there on the train?
124 utas van a vonaton. There are 124 passengers on the train.

WHEREABOUTS:
A kocsi a ház előtt van. – The car is in front of the house.
Nem Londonban vannak, hanem Párizsban. – They are not in London, but in Paris.
Hol vagy? – Where are you?
Az állomáson vagyok. – I’m at the station.
Ki van ott? – Who is there?

IS MADE OF/FROM:
A szék fából van. – The chair is made of wood.
A bor szőlőből van. – Wine is made from grapes.
A szobrok bronzból vannak. – The statues are made of bronze.

STATE OF HEALTH:
Hogy vagy? – How are you?
Jól vagyok. – I’m fine.
Nem vagyok túl jól. – I’m not too well.

POSSESSION: with dative pronouns or -nak, -nek suffixes and possessive endings
Nekem van egy autóm. – I have a car.
Nekik lányaik vannak, nem fiaik. – They have daughters, not sons.
Gábornak még egy esélye van. – Gábor has one chance.
A háznak van teteje, de rozoga. – The house has a roof, but it’s shaky.

WHEATER, TIME, DATE, PERIODS OF THE DAY/WEEK/YEAR:
Meleg van. – It is hot.
Esős idő van. – It is rainy.
Hány óra van? – What time is it?
Fél három van. – It is half past two.
2011. október 25.-e van. – It is 25 October, 2011.
Hétfő van. – It is Monday.
Január van. – It is January.

And various idiomatic expressions:

BENNE VAN = TO BE IN
-Buli lesz a strandon. Te is jössz? –Benne vagyok.
-There’s gonna be a beach party. Are you coming? –I’m in.

AZON VAN, HOGY + IMPERATIVE MOOD = TO DO ONE’S BEST TO
Azon vagyok, hogy megtanuljam a leckét.
I’m doing my best to learn the lesson.
Azon vannak, hogy ne késsenek el.
They’re doing their best not to be late.

ÚGY VOLT, HOGY + PRESENT TENSE = SOMEONE WAS TO DO SOMETHING
Úgy volt, hogy eljövök, de valami közbejött.
I was to come, but something came up.
Úgy volt, hogy együtt megyünk moziba, de Péter még sehol sincs.
We were to go to the movies together, but Peter is not here yet.

Van benne valami. – There’s something in it.
Na mi van? – What’s up?
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy. – Once upon a time there was a…

MEGVAN!

MEGVAN!

This verb has several meanings. It doesn’t hurt to know one or two.

1. MEGVAN – THERE IS
Synonyms can be: VAN NEKI – TO HAVE; LÉTEZIK – TO EXIST; MEGTALÁLHATÓ – TO BE FOUND

Megvan a lehetőség arra, hogy külföldre menjünk.
There is a possibility for us to go abroad.
We have the possibility to go abroad.

Ez az atlasz megvan a könyvtárban is.
This atlas is to be found in the library, too.

2. MEGVAN = TALÁL – TO HAVE, TO FIND, TO BE

-Hol van az órám? –Nem az ágyon hagytad? –De igen, megvan!
-Where is my watch? –Didn’t you leave it on the bed? –Yes, there it is!

Megvan! – Here/There it is! I’ve found it! I’ve got it!

3. MEGVAN – TO GO INTO (math)

Tízben az öt kétszer van meg.
Five goes into ten twice.

Megvan a három a huszonhétben kilencszer? –Igen, megvan.
Does three go into twenty-seven nine times? –Yes, it does.

-Hányszor van meg az öt a tizenötben? –Háromszor van meg.
-How many times does five go into fifteen? –It goes three times.

4. MEGVAN = KÉSZ VAN, BE VAN FEJEZVE – TO BE READY/FINISHED/DONE

-Még az íróasztalt is a házba kell vinni. –Már megvan.
-We’ll also have to bring the desk in the house. –It is already done.

-A leckét megírtad? –Mondtam, hogy már megvan.
-Have you done your homework? –I’ve told you it’s done/ready.

Megvan a második vágány az új pályaudvaron.
The second platform has been finished/is done at the new railway station.

5. MEGVAN = NEM PANASZKODIK – TO BE JUST FINE/SO SO

-Hogy vagy? –Megvagyok/Nincs okom panaszra.
-How are you? –So so/I have no reason to complain.

Valahogy majd csak megleszünk.
We’ll be just fine.

6. MEGVAN -VAL, -VEL – TO GET ON WELL WITH

Jól megvannak egymással. – They get on well with each other.
Jól megvagyok vele. – I get on well with him.

7. MEGVAN – TO BE FINE; TO LIVE WITHOUT MAJOR PROBLEMS

-Mi újság? –Semmi különös. Megvagyunk.
-What’s new? –Nothing special. We’re fine.

8. MEGVAN … NÉLKÜL – TO DO WITHOUT …

Már nincs meg az autóm, de mindegy. Megvagyok autó nélkül.
I no longer have a car, but it doesn’t matter. I can do without a car.

Csak csak megvannak az apjuk nélkül is.
They scratch along somehow without their father.

9. MEGVAN! = MÁR ÉRTEM! – TO UNDERSTAND

Megvan! Szóval így kell megoldani az egyenletet.
I’ve got it! That’s how you solve this equation.